Domov AKTUÁLNE > Šport

Rekonštrukciou získali športový stánok

V závere novembra minulého roka sa sninskí zápasníci presťahovali

Rekonštrukciou získali športový stánok

SNINA. V Snine je niekoľko športových klubov, ktoré reprezentujú svoj klub a mesto nielen po celom Slovensku, ale aj v zahraničí na rôznych turnajoch, či majstrovstvách Európy, ale aj sveta.

Z množstva klubov svoje domovské stánky majú iba mestské kluby a MFK Snina – ihrisko s prírodnou a umelou trávou a MVK Snina – športová hala. Ostatné kluby sú v prenájme, najmä po telocvičniach na základných školách.

Aj zápasníci Slávie Snina svoj tréningový stánok mali v telocvični na ZŠ P. O. Hviezdoslava. V závere novembra minulého roka sa zápasníci presťahovali do budovy elokovaného pracoviska na ul. 1. mája ZŠ P. O. Hviezdoslavova, kde dostali k dispozícii na prenájom dve miestnosti. Priečka, ktorá oddeľovala miestnosti od seba bola nenosná a preto požiadali školu na odstránenie priečky na náklady klubu. ZŠ Hviezdoslavova a zriaďovateľ mesto Snina po dodaní stavebného projektu, v decembri minulého roka povolili stavebné úpravy na odstránenie priečky.

Počas zimných prázdnin svojpomocne priečku odstránili, vymaľovali a na podlahu natiahli dve zápasnícke žinenky. Celá podlaha je pokrytá žinenkami. Okolo stien a radiátorov urobili bezpečnostné zátarasy. Klub zakúpil nové športové pomôcky, ktoré slúžia na tréning.

"Chcel by som sa poďakovať všetkým rodičom, zápasníkom, kamarátom, sponzorom, ktorí nám pomohli k vytvoreniu lepších podmienok pre náš zápasnícky klub Slávia“, konštatoval Ing. Anton Andrejko, predseda zápasníckeho klubu Slávia Snina.AUTOR, FOTO : PA


Verzia pre tlač
10.02.2018