Domov AKTUÁLNE > Šport

Školenie a seminár rozhodcov SSTZ po necelom roku bude opäť v Humennom

Odborným garantom bude Pavol Alexy

Školenie a seminár rozhodcov SSTZ po necelom roku bude opäť v Humennom

HUMENNÉ. Vzhľadom na avizovaný vyšší počet účastníkov školenia a seminára žiadame všetkých účastníkov o súčinnosť pri zabezpečení priebehu seminára a školenia a vopred si pripravili a vypísali tlačivo – osobná karta rozhodcu /tlačivo vyššie/, údaje z ktorej budú následne preklápané do centrálnej databázy rozhodcov SSTZ. Zároveň prosíme všetkých účastníkov, aby si skontrolovali všetky údaje v tejto databáze.

Seminár na predĺženie licencií ako aj školenie nových rozhodcov
Komisia rozhodcov Slovenského stolnotenisového zväzu v spolupráci s VsSTZ a ŠKST Humenné v dňoch 10. až 11.novembra 2017 organizuje školenie nových rozhodcov na 1. a 2. kvalifikačný stupeň (licencia C a B), a seminár na predĺženie licencií, ktorým skončila alebo končí platnosť v roku 2017. Tak seminár na predĺženie licencií ako školenie nových rozhodcov sa uskutočnilo v Humennom.

Odborným garantom bude Pavol Alexy
Hlavným školiteľom dvojdňového podujatia bude Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. Seminár a školenie sa opätovne uskutoční v  špeciálnej školiacej miestnosti na ZŠ Kudlovská, za možnosti využitia interaktívnej tabule a kvalitnej projekcie, ktorá umožnila premietať napr. ukážky chybných podaní, komplexnej práce rozhodcu v hernom kurte či ukážky nešportového správania hráčov. Školenie sa navyše uskutoční v čase prebiehajúceho slovenského pohára najmladších žiačok, takže rozhodcovia si budú mať možnosť aj v praxi porovnať a verifikovať dosiahnuté vedomosti.

AUTOR, FOTO : – daf –


Verzia pre tlač
10.11.2017