Domov AKTUÁLNE > Šport

Sninská samospráva vyvíja aktivity na zriadenie športovej školy

Hráč Reinteru Snina porazil Kasparova

Sninská samospráva vyvíja aktivity na zriadenie športovej školy

SNINA. Obyvatelia Sniny majú ešte v čerstvej pamäti rôzne diskusie okolo rušenia Základnej školy na Ulici 1. mája, z ktorej sa stalo elokované pracovisko.

V pondelok 14. augusta bol primátor mesta Štefan Milovčík v Bratislave na Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH), kde odovzdal prijaté uznesenie č. 373/2017, ktoré bolo poslednou potrebnou prílohou k projektu športových centier pre deti a mládež predstaveným SZĽH. Ešte v januári tohto roku podalo mesto oficiálnu žiadosť na vybudovanie objektu športovej haly na viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné voľnočasové aktivity pod vedením odborníkov.

Ďalšou pozitívnou správou pre všetkých Sninčanov je, že dňa 29. júna prijalo Mestské zastupiteľstvo v Snine uznesenie č. 339/2017, v ktorom schválilo investičný zámer na výstavbu plavárne v areáli elokovaného pracoviska na Ulici 1. mája. 

NA ZÁKLADE ZREALIZOVANÉHO  VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  BOLA DŇA 6. SEPTEMBRA 2017 MEDZI OBJEDNÁVATEĽOM MESTOM SNINA A ZHOTOVITEĽOM R-PROJEKT HUMENNÉ, s.r.o. PODPÍSANÁ ZMLUVA O DIELO NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY A AUTORSKÝ DOZOR STAVBY PLAVÁREŇ – SNINA. CELKOVÁ ZAZMLUVNENÁ CENA PREDSTAVUJE ČIASTKU 47 880 EUR.

Už dlhšiu dobu však vyvíja samospráva na čele s primátorom aj aktivity na zriadenie športových tried v budove elokovaného pracoviska. Patrili by tam triedy so zameraním na rozličné druhy športu, napr. volejbal, zápasenie, plávanie, hokej, ale tiež šach. Posledný spomínaný sa v ostatnej dobe teší veľkej popularite. Svedčí o tom aj veľký záujem zo strany detí a mládeže, ktoré sa tomuto športu venujú v šachových krúžkoch.

Mohli sme sa o tom presvedčiť aj na masovej akcii s názvom Generačný šach, kde si pri päťdesiatich šachovniciach podľa platných pravidiel zmerali sily mnohí obyvatelia i návštevníci mesta vrátane tých najmenších. Toto športové odvetvie v Snine zatraktívnil aj tridsaťdvaročný český  šachový veľmajster David Navara, ktorý je od roku 2016 posilou klubu Šachy Reinter.

Nezisková organizácia Šachy Reinter pôsobí na Slovensku v oblasti vzdelávania šachovej mládeže v Košiciach, Humennom a v Snine. A práve mesto Snina sa stane v závere tohto roka aj miestom extraligových zápasov družstva s názvom Reinter Snina, na ktorom by sa mal osobne zúčastniť aj spomínaný David Navara. V priestoroch klasicistického kaštieľa sa zíde slovenská šachová elita a Sninčania budú mať aj možnosť zaspomínať si na 90. roky,
keď sa v našom meste hrala šachová extraliga.Kto je David Navara
David Navara, český šachový veľmajster patriaci do svetovej špičky a hráč Reinteru Snina, štartoval nedávno na veľmajstrovskom turnaji v zrýchlenom šachu v St. Louis (USA), kde porazil v stredu 16. augusta 2017 bývalého majstra sveta Garryho Kasparova. V konkurencii najlepších šachistov sveta sa mu okrem tohto víťazstva podarilo ešte niekoľko ďalších úspechov. Najlepší český šachista si na záver pripísal ešte aj víťazstvo proti Vietnamcovi Le Quang Liemovi.

AUTOR : Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine
FOTO : archív Šachy ReinterVerzia pre tlač
12.09.2017