Eddie Jackson Authentic Jersey Spustili projekt Humenskej školskej stolnotenisovej ligy, výsledky 1. kol - Zemplínčan online

Domov AKTUÁLNE > Šport

Spustili projekt Humenskej školskej stolnotenisovej ligy, výsledky 1. kol

Do prvého kola sa zapojilo 41 žiakov zo siedmych základných škôl

Spustili projekt Humenskej školskej stolnotenisovej ligy, výsledky 1. kol

HUMENNÉ. Pri príležitosti svetového dňa stolného tenisu spustili organizátori podujatia v Humennom dlhodobú stolnotenisovú súťaž žiakov základných škôl. Jej cieľom je zapojiť do športových aktivít čo najväčší počet škôl a ich žiakov, pričom nie je dôležité, či daný žiak je registrovaným alebo neregistrovaným stolným tenistom. Skúsenosti obdobných líg v iných mestách ukazujú, že záujmu sa tešia práve takto kombinované družstvá, keďže registrovaní hráči majú záujem potiahnuť tých neregistrovaných a opačne tí slabší sa určite budú chcieť dotiahnuť na hráčov, ktorí stolný tenis už pravidelne hrávajú. Potešiteľná bola účasť, keďže historicky prvého kola sa zúčastnilo spolu 41 hráčov /24 chlapcov a 17 dievčat/.

Priebežnými lídrami družstvá ZŠ Kudlovská a Švermová
Súťaž sa v tomto 1. ročníku hrá systémom východoslovenského pohára mládeže, kde sa vyhodnocujú tak jednotlivci ako aj družstvá. Do výsledku družstvá sa pritom počítajú výsledky najvyšie umiestnených jednotlivcov. Hrá bez vekových kategórií kategórii /napr. najmladší, mladší, starší žiaci/, tie sú rozdelené iba na chlapcov a dievčatá. V prípade, že sa do súťaže budú priebežne zapájať aj ďalší hráči, je možné v budúcom školskom roku uvažovať aj nad inými modelmi súťaže tak aby bola čo najatraktívnejšia pre čo najširší okruh účastníkov. V kategórii dievčat sú zatiaľ lídrami žiačky ZŠ Kudlovská Humenné, kategóriu chlapcov tesne vedú žiaci ZŠ Švermová.

V kategórii jednotlivcov zatiaľ bez prekvapení
V kategórii jednotlivcov sa žiadne prekvapenia nekonali, a až na výnimku z Modry n/C sa v prvej trojici chlapcov ako aj dievčat nachádzajú vo výsledkovej listine všetko registrovaní hráči domáceho ŠKST Humenné. Vzhľadom na skutočnosť, že družstvo chlapcov ZŠ tvoria štyria hráči a dievčat tri hráčky však možno v družstvách očakávať zaujímavé súboje, keďže takpovediac “amatéri” môžu výrazne zamiešať kartami.

Zapojiť sa môžu školy a žiaci z celého okresu Humenné
Od začiatku je projekt tejto súťaže koncipovaný tak, že privíta aj účasť škôl z celého okresu. Túto možnosť hneď v úvodnom kole využili školy z Udavského a Modry n/C, čo ponúka vyššiu atraktivitu a možnosť vzájomnej konfrontácie väčšieho množstva hráčov. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom súťaže preto môžu jednotliví riaditelia škôl alebo učitelia TV priamo kontaktovať koordinátora súťaže /JUDr. Daniel Fink, 0907945370, daniel.fink@pobox.sk/.

Plánuje sa aj slávnostné vyhlásenie výsledkov
Po ukončení prvého ročníka, bezprostredne po odohraní záverečného kola je plánované aj slávnostné vyhlásenie výsledkov v auditóriu ZŠ Kudlovská nachádzajúcom sa hneď pri telocvični, na ktorom budú slávnostne udelené ceny jednotlivcom ako aj družstvám.

Výsledky prvého kola, priebežné poradie
Kompletný výsledkový servis bude trvalo prístupný na webovej stránke ŠKST Humenné v samostatnej sekcii https://www.sksthe.sk/humenska-skolska-stolnotenisova-liga/. Na tomto odkaze budú uverejňované výsledky jednotlivých kôl, priebežné poradie, termíny jednotlivých kôl ako aj všetky ďalšie potrebné a nevyhnutné informácie.

Viac foto TU

AUTOR : -daf-
FOTO : archív klubu, www.humenne.sk

Verzia pre tlač
17.04.2018