Domov AKTUÁLNE > Voľby 2016

MENEJ BYROKRACIE A VIAC PEŇAZÍ PRE OKRSKÁROV

Veľká časť problémov by mala byť minulosťouVeľká časť problémov by mala byť minulosťou
BRATISLAVA – Organizačné a technické zabezpečenie volieb pre každú samosprávu znamená precíznu prácu a komunikáciu s členmi okrskových volebných komisií. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s prípravou marcových parlamentných volieb vníma zmeny v daňovej a odvodovej povinnosti ako zjednodušenie pravidiel a uľahčenie práce.


Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo hľadalo také legislatívne riešenia, ktorými by sa obciam pomohlo zbaviť sa rozhodujúcich administratívnych povinností a rizík spojených s administrovaním odmien a odvodov členov volebných a referendových komisií.


Zároveň sme hľadali riešenia, ktoré umožnia aj členom okrskových volebných komisií mať viac prostriedkov bez rizika, že tento príjem ich oberie o iné príspevky, či dávky. Dnes môžeme hovoriť, že veľká časť problémov by mala byť minulosťou. „Najbližšie voľby z tohto pohľadu by mali znamenať oveľa menej byrokracie pre obce a viac čistých príjmov pre ľudí,“ hovorí výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

V minulosti členom okrskových volebných komisií vznikala daňová povinnosť, alebo povinnosť nemocenského a zdravotného poistenia. V dôsledku toho za prácu vo volebnej komisii dostali menej peňazí a pritom dochádzalo aj k zbytočnej byrokracii. „Predčasní starobní dôchodcovia, nezamestnaní, poberatelia dávok v hmotnej núdzi, či invalidi sa kvôli svojmu pôsobeniu v okrskovej volebnej komisii mohli dostať do situácií, kedy im kvôli tomuto príjmu hrozilo odobratie alebo pozastavenie výplaty predčasného dôchodku, dávky v hmotnej núdzi, prípadne, prípadne boli vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tomuto by mal byť koniec,“ hovorí výkonný podpredseda ZMOS.

Združenie miest a obcí Slovenska aktívne vstupovalo do zmeny príslušnej legislatívy, základom bolo prijatie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, zmena
charakteristiky pôsobenia člena volebnej komisie na iný úkon vo všeobecnom záujme, a v tiež a najmä to, že od 1. januára tohto roku sú odmeny (príjmy) za funkciu predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára oslobodené od dane z príjmu. Následné legislatívne kroky, ktoré stanovujú postupy pri  odvodových povinnostiach členov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne odstraňujú tieto riziká a ponechávajú ľuďom, ktorí participujú na zabezpečovaní volieb viac peňazí. Výrazne sa znižuje aj administratíva, ktorá predtým  súvisela s účtovníctvom, odvodmi, ich evidenciou, nahlasovaním a odhlasovaním ľudí z poisťovní, realizovaním žiadostí o vrátenie daní pre starobných dôchodcov a pod.
ZDROJ : Michal Kaliňák, 
hovorca ZMOS
FOTO : MiMa
Verzia pre tlač
03.02.2016Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (18%)
  • nie (68%)
  • občas (14%)