Domov AKTUÁLNE > Voľby 2016

PRÍPRAVA NA PARLAMENTNÉ VOĽBY V ČÍSLACH

Z 2914 sa v zákonom ustanovenej lehote vzdalo 7 kandidátov a 25 kandidátov bolo odvolanýchZ pôvodného počtu 2914 sa v zákonom ustanovenej lehote vzdalo 7 kandidátov a 25 kandidátov bolo odvolaných politickými stranamiSLOVENSKO - Na vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky bolo vytvorených 5992 okrskových volebných komisií. V komisiách bude 73 237 členov delegovaných politickými  stranami. Vo voľbách kandiduje na 23 kandidátnych listinách 2882 kandidátov. Z pôvodného počtu 2914 sa v zákonom ustanovenej lehote vzdalo 7 kandidátov a 25 kandidátov bolo odvolaných politickými stranami.Voľby bude môcť ovplyvniť približne 4 400 tis. voličov. Presné číslo bude známe až zo zápisnice o výsledku volieb. V minulých voľbách v roku 2012  to bolo 4.392.451 voličov.


Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán od svojho prvého zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 3. septembra 2015 uskutočnila ďalších 11 zasadnutí.
Spolu prijala 198 uznesení a zaevidovala 85 tretích strán. Okrem toho dva návrhy na zaevidovanie tretej strany z dôvodu, že treťou stranou chceli byť kandidáti uvedení na kandidátnej listine politickej strany, zamietla.

Okrem uznesení, ktorými prijímala základné dokumenty potrebné pre činnosť štátnej komisie – rokovací poriadok, zaoberala sa rôznymi vzormi tlačív, ktoré majú napomôcť politickým stranám a tretím stranám pri plnení si povinností vyplývajúcich zo zákona o politických stranách, alebo zákona o volebnej kampani. (napr. prehľady nákladov na volebnú kampaň, oznamovanie poskytnutých finančných darov, vzory žiadostí).

Najvýznamnejšou a v tomto období najdôležitejšou úlohou okrem registrácie kandidujúcich subjektov bolo poskytovanie stanovísk a metodických usmernení na
vyžiadanie od politických strán. Štátna komisia pôsobila najmä preventívne, aby sa politické strany vyhli nedorozumeniam a nezrovnalostiam. Štátna komisia poskytla celkom 35 stanovísk a metodických usmernení vzťahujúcich sa na financovanie a vedenie volebnej kampane.

Podnety smerujúce k porušeniu pravidiel vedenia volebnej kampane (12 podaní) komisia postúpila ministerstvu vnútra z dôvodu príslušnosti, komisia bude v týchto
prípadoch konať ako odvolací orgán.

Niektoré podania, ktoré sa týkali napríklad porušovania zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky boli postúpené na ďalšie konanie ministerstvu kultúry a jedno
oznámenie o podozrení zo spáchania volebnej korupcie odstúpila Generálnej prokuratúre. Okrem toho osobitnú pozornosť venovala štátna komisia medzinárodným
pozorovateľom OBSE, ktorí pozorujú na Slovensku uplatňovanie novej legislatívy vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.ZDROJ : 
ANDREA DOBIÁŠOVÁ, HOVORKYŇA MINISTERSTVA VNÚTRA SR
FOTO : MiMa
Verzia pre tlač
04.03.2016Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (18%)
  • nie (68%)
  • občas (14%)