Domov AKTUÁLNE > Voľby 2016

ZMENY VO VOLEBNÝCH OKRSKOCH. OVERTE SI, KDE VOLÍTE

Vihorlatské osvetové stredisko a kaštieľ už v zozname nenájdeteVihorlatské osvetové stredisko a kaštieľ už v zozname nenájdeteHUMENNÉ. Počet okrskov sa v Humennom síce nezmenil, ale aj tak si voliči musia dávať pozor na to, kde budú tentokrát hlasovať. Došlo totiž k presunu 2 okrskov do inej budovy. Okrsková volebná komisia č. 10 už nebude v priestoroch Vihorlatského osvetového strediska, ale na Cirkevnej spojenej škole Duchnovičova a Okrsková volebná komisia č. 13 sa z priestorov renesančného kaštieľa sťahuje do Mestského kultúrneho strediska. Voliči s trvalým pobytom Mesto Humenné, teda bezdomovci tak stále volia v okrsku č. 13, avšak už nie v kaštieli.
Vo štvrtok, 21. januára sa na Mestskom úrade v Humennom uskutočnilo prvé zasadnutie okrskových komisií pre parlamentné voľby, ktoré budú 5. marca od 7.00 do 22. hodiny.


Prítomní členovia zložili sľub, oboznámili sa s povinnosťami, ktoré ich čakajú a následne si spomedzi seba vyžrebovali predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií. 
"22 kandidujúcich subjektov podalo v Humennom delegačky do okrskových volebných komisií. Spolu bude zriadených 28 okrskových volebných komisií, v ktorých bude počas volebnej soboty 5. marca pracovať 571 delegovaných členov," informovala Mária Míčková z tlačového referátu MsÚ.Voľba poštou
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ho má , ale v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, mohol do 15. januára požiadať obec trvalého pobytu alebo ministretsvo vnútra o voľbu poštou.


"V Humennom o voľbu poštou požiadalo spolu 165 občanov,
ktorí túto službu využijú z rôznych krajín - Austrália, Belgicko, Cyprus, Česko, Čína,
Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Kanada, Maďarsko, Mexiko,
Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, USA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,"

informovala Mária Míčková.


V zatiaľ posledných voľbách do Národnej rady v roku 2012 využilo túto možnosť len 70 občanov.
MiMa
FOTO : MiMa


Verzia pre tlač
26.01.2016Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (17%)
  • nie (70%)
  • občas (13%)