Domov AKTUÁLNE > Z okolia

ČLOVEK, PES A KÔŇ V SNINE AJ V TOMTO ROKU

POZOR!!! AKCIA SA NEUSKUTOČNÍ!!!

AKTUALIZOVANÉ dňa 10.10.2015


Mimoriadna situácia!!! Hygienici kvôli rozšírenej žltačke v okrese Snina podujatie zakázali
 SNINA - Už 11. ročník podujatia Človek, pes a kôň, ktoré organizuje Animoterapeutické jazdecké centrum Snina v tomto roku malo uskutočniť v nedeľu 11. októbra."Podujatie začalo nepriamo písať svoju históriu v septembri v roku 2003, keď sme v spolupráci s Mestom Snina v rámci sprievodných akcií Sninského jarmoku uskutočnili súťaž o najkrajšieho psa mesta Snina. Uskutočnilo sa pri Dome kultúry Snina za účasti okolo 15 psov," informuje web AJC.


Podobné podujatie sa uskutočnilo aj v roku 2004, rozšírené o ukážky agility, ktoré predviedli kynológovia zo Sabinova. Uskutočnilo sa v areáli ZŠ Hviezdoslavova.

Po týchto podujatiach a v súvislosti s realizovaným projektom "Pomáhajme si navzájom", ktorý bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska, grantovým programom Hodina deťom sa rozhodli uskutočniť pokračovanie projektu vo forme podujatia Človek, pes a kôň Snina 2005. Týmto prvým ročníkom sa odštartovala história uvedeného podujatia. 

Človek, pes a kôň je športovo-kultúrno-spoločenské podujatie pre širokú verejnosť, ktoré sa nesie v duchu rôznych súťaží, športových disciplín a ukážok pre ľudí, psov a kone.

“Podujatím chceme poukázať na problémy marginalizovaných skupín, ktorým sa často nedostáva náležitej pozornosti a podpory, vhodné využitie voľného času pre mladých ale aj všetky vekové kategórie. Zámerom nášho projektu je predstaviť v rámci celodenného podujatia všetky vekové kategórie súťažiacich účinkujúcich, poukázať na ich problémy, ale aj predstaviť to, čo  sú schopní dokázať," hovorí Vladislav Juško.  

Účastníkmi sú zdraví, ktorí pochopili ako dôležité je pomáhať tým, čo to potrebujú, aká dôležitá je tolerancia a empatia, vzájomná pomoc, priateľstvo a zdravé športové zápolenie. Potom mladí ľudia prevažne z marginalizovaných skupín, schopní prekonať svoje obmedzenia a zábrany a plnohodnotne sa snažia uplatniť v živote.   
   
  

V kategórii „Človek a pes“ :
Predvedenie ukážok canisterapie,
Súťaž agility,
Súťaž v poslušnosti,
Predvedenie ukážok športovej kynológie,
Súťaž v jedení a žraní súťažiacich účastníkov a psov, 
Divácka ohodnotenie  najmilšieho, najposlušnejšieho psa a najlepšieho súťažiaceho.  
Vyhodnotenie všetkých súťažných disciplín a odovzdanie vecných cien


  

V kategorii „Človek a kôň“ :
Predvedenie hippoterapie
Ukážka voltížneho jazdenia
Ukážka westernového jazdenia
Súťaž v parkúrovom skákaní
Súťaž v záprahoch
Vyhodnotenie súťažných disciplín
 


AKTUALIZOVANÉ!!!

Vážení priaznivci, fanúšikovia, sponzori a spoluorganizátori nášho podujatia Človek, pes a kôň, ktoré sa malo uskutočniť v nedeľu 11. 10. 2015.
S ľútosťou Vám musíme oznámiť, že dnes poobede sme dostali rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom,
ktoré nariaďuje zákaz hromadných podujatí v meste Snina.
Bohužiaľ, naša doterajšia  námaha vyšla nazmar, ale už to nezmeníme.

Chcem vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa na tom podieľali a chceli prispieť k tomu, aby sa mohol uskutočniť aj 11. ročník,
hoci to bolo tohto roku náročné aj kvôli nedostatku finančných prostriedkov.
Všetko sa nám však podarilo zabezpečiť až na to, že sme nepočítali s takouto mimoriadnou situáciou.

Za celý organizačný tím ďakuje Vladislav Juško. 
MiMa
Zdroj + foto : MIMA, http://www.ajcsnina.sk/clanky/clovek--pes-a-kon/
Verzia pre tlač
10.10.2015Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)