Domov AKTUÁLNE > Z okolia

DOBROVOĽNÍ HASIČI ZO STAKČÍNSKEJ ROZTOKY OSLAVOVALI

Na Slovensku je približne 100 tisíc dobrovoľných hasičovNa Slovensku je približne 100 tisíc dobrovoľných hasičovSTAKČÍNSKA ROZTOKA - Slovensko má viac ako 150-ročnú históriu dobrovoľného hasičstva. Na Slovensku je asi približne 100 tisíc dobrovoľných hasičov. Ak odrátame starších ľudí a detí je to viac ako 30 000 mužov a žien, ktorí sú schopní kedykoľvek zasiahnuť a pomôcť pri požiaroch a rôznych udalostiach.


Dobrovoľní hasiči vždy pristupujú zodpovedne a bez nároku na akúkoľvek odmenu k plneniu svojho poslania k likvidácii požiarov a ich predchádzaniu. Boj proti požiarom si vyžaduje človeka všestranného, športovo zdatného, ale aj technika, vytrvalého a trpezlivého, aby aj na úkor svojho voľného času obetavo plnil úlohy v požiarnej ochrane. Dnes dobrovoľní hasiči sú takmer v každej dedine. Minulú sobotu v obcí Stakčínska Roztoka, okres Snina sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnila súťaž v požiarnom útoku s vodou  Dobrovoľných hasičských zborov pri príležitosti 60. výročia vzniku dobrovoľného požiarneho zboru v obci. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev, z toho štyri mužov - Stakčínska Roztoka, Stakčín, Modra nad Cirochou a Zboj a štyri družstva žien - Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka, Zboj a Ubľa. Prítomní boli aj predstavitelia Okresného dobrovoľného hasičského zboru a starostovia súťažiacich obcí.

Po nástupe všetkých družstiev, hlásení a sľube súťažiacich a rozhodcov sa k prítomným prihovoril starosta obce Ing. Juraj Piteľ, ktorý v krátkosti oboznámil prítomných s činnosťou DHZ v obci.  akladateľom dobrovoľných hasičov v obci bol pán Koribanič v roku 1955. Ďalšími pokračovateľmi, ktorí viedli túto zložku dobrovoľníkov boli Ján
Šváb a Mikuláš Mandzák. Po roku 1989 došlo ku generačnej obmene. Vtedy v obcí bolo prihlásených 32 dobrovoľných členov a viedol ich skúsený Ján Koban. Po ňom štafetu prevzal Michal Bobenič.
V súčasnosti 15-člený kolektív vedie Jaroslav Fitčák. Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil aj súťaži, či to bola Ubľa, Nová Sedlica, Kolonica, Svit a iné.  Doma už štyrikrát organizovali hasičskú súťaž. Mali aj aktívne požiarne zásahy v Kalnej Roztoke na rodinnom dome Viliama Petriša, rodáka zo Stakčínskej Roztoky. Zásahovali pri požiari domu Eliáša Červeňáka v Stakčínskej Roztoke, kde včasným zásahom predišli značným materiálnym škodám.  Za zmienku stojí aj zásah v obci pri vyhlásení  III. povodňového stupňa pri vyliatí potoka Oľchovec, pri ktorom členovia zachraňovali majetok rodiny Dankovej. Po skončení príhovoru starostom a inštrukciách hlavného rozhodcu Štefana Ontkoca,  bola súťaž odštartovaná, bola dvojkolová a platil lepší čas. Každé družstvo použilo svoje náradie a predpísané hadice.  Po skončení súťaže rozhodcovský zbor vyhodnotil celú súťaž a konečné poradie je nasledovné:

Muži : 
1./ Stakčín, 25,40 sek. /M. Sentivan, F. Sentivan, M. Kočan, M. Motyľ, M. Bobrik, T. Dubjak, E. Dzurenko/ 
2./ Stakčínska Roztoka 26,0 sek, /M. Ridoš, E. Sedláček, T. Sedláček, M. Beca, P. Bačovčin, P. Badida, J. Labanc, L. Halčák/
3./ Zboj, 31,3 sek. 
4./ Modra nad Cirochou, 32,50 sek.


Ženy :
1./  Zboj, 35,00 sek. /M. Dohunová, L. Novotná, E. Sotáková, L. Čopáková, L. Novotná/
2./  Stakčínska Roztoka, 37,50 sek. /S. Sedlačková, P. Badidová, M. Badidová, N. Šamulková, M. Sentivanová, M. Kofirová, B. Piteľová/
3./  Ubľa, 42,30 sek.
4./  Kalná Roztoka, 42,30 sek.


Pri tejto príležitosti  boli Jaroslavovi Fitčákovi a Michalovi Bobeničovi udelené pamätné medaily za niekoľkoročnú aktívnu činnosť v dobrovoľnom hasičskom zbore v obci Stakčínska Roztoka. Poďakovanie patrí obecnému úradu a všetkým sponzorom.


                                                                                                                        Text a foto: Pavel Andraščík
Verzia pre tlač
03.10.2015Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)