Domov AKTUÁLNE > Z okolia

KAŠTIEĽ V KAMENICI NAD CIROCHOU KÚPI HUMENSKÁ FIRMA

Po viacerých neúspešných pokusoch sa našiel kupecPo viacerých neúspešných pokusoch PSK predať národnú kultúrnu pamiatku z 18. storočia sa našiel kupecPREŠOV/KAMENICA NAD CIROCHOU - Nakoľko ide o národnú kultúrnu pamiatku, jej ochrana prináša vlastníkom obmedzenia i povinnosti. Jeho cena bola spolu s priľahlým pozemkom (zastavané plochy nádvoria o výmere 1081 m² a ostatné plochy o výmere 5942 m²) znalcom stanovená na 256 000 €. Nový kupec ponúkol 130 000 eur. Už sa pripravuje kúpno-predajná zmluva.Po viacerých neúspešných pokusoch PSK predať národnú kultúrnu pamiatku z 18. storočia, kamenický kaštieľ, ktorý je od roku 2002 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a momentálne je na zozname prebytočného majetku, v uplynulých dňoch sa našiel kupec, ktorý s ním má istý zámer. Za dominantu obce zaplatí len polovicu všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku stanovenej znaleckým posudkom.


V júni tohto roku vyhlásila župa už po niekoľkýkrát obchodnú verejnú súťaž na predaj kaštieľa v Kamenici nad Cirochou. Podobné pokusy skončili doteraz vždy neúspešne. Tentokrát prišla 1 obálka.


Bude sa predávať
"V obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej 23. júna na predaj kaštieľa v Kamenici nad Cirochou bol doručený jeden návrh. Komisia menovaná predsedom Prešovského samosprávneho kraja 27. júla otvorila obálku s návrhom a konštatovala, že návrh doručený v obchodnej verejnej súťaži splnil podmienky súťaže. Podala ho spoločnosť ROTAX ENERGO, s.r.o. Humenné, ktorá ponúkla cenu 130 000 eur. Firma má záujem využiť objekt na zariadenie turistického ruchu. Cenu podľa znaleckého posudku nebolo (256 000 €) nebolo potrebné dodržať, pretože išlo o niekoľkonásobne neúspešný predaj formou obchodnej verejnej súťaže. V súčasnosti sa pripravuje podpis kúpno-predajnej zmluvy," informovala hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.


História
Kaštieľ je pôvodne klasicistickou stavbou, budovanou v poslednej tretine 18. storočia.  Zo záznamov je známe, že objekt bol stavaný na predtým nezastavanom priestranstve ako jednopodlažná bloková budova so strednými a bočnými rizalitami. Bol v tom čase ihneď zariadený a obývaný. Jeho majitelia v ňom sústredili dobový nábytok, značné množstvo cenných obrazov, gobelínov atapisérií.

V druhej polovici 19. storočia, už za vlastníctva grófa Andrássyho, sa na objekte uskutočnila nadstavba a zmenu exteriéru. Gróf Andrássy interiér kaštieľa pre svoje pohodlie ešte zveľadil, i keď ho využíval iba sporadicky.

Na vzhľade kaštieľa sa podpísala aj 1. svetová vojna. Už v septembri 1914 prechádzalo obcou vojsko, ktoré o niekoľko dní po porážke ustupovalo. Obec bola doslova zamorená vojakmi, ktorí sem priniesli rôzne nákazlivé choroby, medzi inými aj cholerovú epidémiu. Vtedy boli postihnuté a sčasti zničené interiéry kaštieľa. Dňa 22. novembra 1914 obsadili obec na niekoľko dní cárske ruské vojská, ktoré sa ubytovali i v kaštieli. Po ich odchode ostal kaštieľ značne poškodený.

O 18 rokov neskôr, 11. septembra 1932, postihol obec rozsiahly požiar, pri ktorom vyhorel aj kaštieľ. Zostávajúce zariadenie v ňom zhorelo alebo sa roztratilo. S opravou kaštieľa sa začalo v nasledujúcom roku. Tá trvala do roku 1935. Po oprave sa v kaštieli usídlila správa Vojenských lesných podnikov.

Za druhej svetovej vojny mal kaštieľ v súkromnom prenájme Michal Görog, a to až do roku 1945. Po oslobodení bol kaštieľ sprvu nevyužívaný, potom sa doň nasťahovala Poľnohospodárska majstrovská škola (1959 – 1968). Čiastkové stavebné úpravy v interiéroch boli realizované bez prihliadnutia k pamiatkovým hodnotám objektu. Následne bola v kaštieli umiestnená ľudová knižnica, holičstvo a klub mládeže. Donedávna kaštieľ slúžil ako depozitár Vihorlatského múzea v Humennom. Predmety z depozitára však už boli premiestnené späť do Humenného, kaštieľ je prázdny a pripravený na predaj. (Zdroj : 
http://www.kamenicanadcirochou.sk/kamenicky-kastiel/)
MiMa
Foto : http://i.sme.sk/cdata/4/50/5048064/KASTIEL_res.JPGVerzia pre tlač
27.08.2015Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)