Domov AKTUÁLNE > Z okolia

NAKONIEC SI ZASÚŤAŽILI

Plavecký výcvik splnil svoj cieľ a žiaci si osvojili základy plávaniaPlavecký výcvik splnil svoj cieľ a žiaci si osvojili základy plávania
SNINA - Najmladšia základná škola v Snina Komenského v školskom roku dvakrát organizujú plavecký výcvik pre žiakov tretích a šiestich ročníkov. Aj začiatkom júna škola usporiadala pre žiakov šiestich ročníkov plavecký výcvik. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov a tri inštruktorky Kovaľová, Kasprišinová, Dudičová a vedúci plaveckého výcviku Peter Hasin.


Hneď prvý deň žiaci boli rozdelení do troch výukových družstiev a pracovali podľa vopred vypracovaného plánu. Zamerali sa na rozšírenie a prehlbenie plaveckých zručnosti, zdokonalenie plaveckých techník, obrátky a skoky.


Dbali na precvičovanie súhry pohybu končatín so správnym dýchaním. Žiaci výcvikom si zvyšujú obratnosť, kondíciu a vytrvalosť. Posledný deň výcviku na plavárni prebehlo vyhodnotenie a zároveň aj preteky na 25 metrov v kraule, prsia a znak.

Kraul chlapci: 1. B. Galanda, 2. D. Andraščík, 3. J. Sidor. Kraul dievčatá: 1. V. Smoľaková, 2. Z. Aľušiková, 3. B. Moravcová.

Prsia chlapci: 1. I. Minčič, 2. J. Karaščák, 3. E. Sabo. Prsia dievčatá: 1. V. Galandová, 2. Z. Aľušíková, 3. K. Chomová.

Znak chlapci: 1. B. Galanda, 2. I. Minčič, 3. D. Andraščík. Znak dievčatá: 1. V. Galandová, 2. L. Gribaničová, 3. Z. Aľušiková.


Plavecký výcvik splnil svoj cieľ a žiaci si osvojili základy plávania. Vo svojom voľnom čase môžu žiaci využiť plávanie na aktívnu rekreáciu a účinnú regeneráciu fyzických, konštatoval na záver Peter Harasin, vedúci plaveckého výcviku.
AUTOR + FOTO : PA
Verzia pre tlač
26.06.2016Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (11%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (38%)
  • neviem, je mi to jedno (51%)