Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Dargováci boli na noci výskumníkov

Celoslovenskú akciu zastrešuje Slovenská akadémia vied spolu so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity

Dargováci boli na noci výskumníkov

HUMENNÉ. Deviataci zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom sa 29. septembra 2017 zúčastnili na tradične dobrej aktivite s  názvom Noc výskumníkov. Spolu s učiteľmi fyziky a  matematiky Mgr. F. Čajom, RNDr. J. Balážovou a RNDr. Z. Birčákovou, PhD. vycestovali do Košíc, kde sa v OC Optima konala prehliadka všetkého nového čo sa deje na poli vedy a výskumu.

Celoslovenskú akciu zastrešuje Slovenská akadémia vied spolu so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Každý účastník školskej výpravy z Humenného dostal úlohu - pri stánku, ktorý ho zaujal, zistiť, čím sa zaoberajú naši vedci,  ako ich práca vplýva na náš každodenný život a spísať o tom krátku reportáž.

V  66 vedeckých stánkoch sa predstavili regionálne univerzity - Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovská univerzita a výskumné ústavy Slovenskej akadémie vied. 
V tomto ročníku sa žiaci mohli dozvedieť o využívaní želatínových kapsulí vo farmácií, o technike pipetovania, o záhadnom svete baktérií či neurónov, mohli si zmerať svoje srdce, naučiť sa niečo o inteligentných stavbách, o nových materiáloch, o supravodivosti pri nízkych teplotách, o využití termovízie v stavebníctve, zaujímavostiach vo svete minerálov, o tom čo spája lietajúcich stavovcov s vodou. Skupinu deviatakov zaujali Lego roboti, ktorých programovali žiaci z košického gymnázia a ovládanie servisného robota. Najväčším lákadlom bol stánok s plazmi, kde sa mohli hada po prvýkrát dotknúť a dozvedeli sa o ich význame pre ľudstvo. Prezentácie vedcov z Ústavu recyklačných technológií, ktorí sa zaoberajú recykláciou použitých batérií, mobilov, a elektrozariadení, by mohli v budúcnosti pomôcť našej planéte s veľkým množstvom odpadov.

Žiakov ZŠ Dargovských hrdinov prezentácie vedeckých noviniek a pokusov zaujali a svojimi poznatkami obohatia vyučovanie prírodovedných predmetov.

AUTOR, FOTO : Jana Balážová


Verzia pre tlač
07.10.2017