Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Detský spevácky zbor Lienka úspešný na celoslovenskej súťaži

Mládež spieva, ktorá je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku, sa koná od roku 1970

Detský spevácky zbor Lienka úspešný na celoslovenskej súťaži

HUMENNÉ. V dňoch 29. - 31. mája 2019 sa v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi konal jubilejný, už 50-ty ročník celoštátnej postupovej súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva, ktorá je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom.

Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.

Tento rok sa súťaž niesla v slávnostnom duchu. Zúčastnilo sa je 13 detských zborov z celého Slovenska. Naše mesto na nej reprezentoval Detský spevácky zbor Lienka, ktorý pôsobí pri Súkromnej základnej umeleckej škole Múza. Porota, zložená z renomovaných odborníkov na zborový spev (Prof. MgrA. Blanka Juhaňáková, Prof. Mgr.art. Štefan Sedlický, ArtD, Mgr. Tatiana Švajková, PhD., Doc. Elena Šarayová - Kováčová, Mgr. Eva Zacharová, Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD, PaedDr. Alfonz Poliak, PhD) udelila DSZ Lienka cenu za pestrú dramaturgiu a finančnú odmenu. Speváci z Lienky celý rok usilovne cvičili, zúčastnili sa nielen mnohých vystúpení, ale aj sústredení.


"Takéto ocenenie od skúsených dirigentov, pôsobiacich nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, je odmenou, no zároveň i motiváciou do ďalšej práce nielen pre zborových spevákov, ale najmä pre dirigenta. Ak chce správne viesť deti, musí sa neustále vzdelávať a sledovať nové trendy v zborovom speve. V budúcom školskom roku by sme sa chceli s Lienkou posunúť opäť o krok dopredu, plánujeme aj zahraničné vystúpenie. Dúfam, že nám to vyjde. Tieto koncerty a súťaže prinášajú deťom nové zážitky a skúsenosti a utužujú
kolektív," hovorí Mgr. Zuzana Dirbáková, ktorá založila a vedie DSZ Lienka.

Všetky "spevuchtivé" deti, ktoré chcú zažiť kopec zábavy, zdokonaliť sa v speve či spoznať nových priateľov, sa môžu prihlásiť do zboru do konca augusta. Kontakt nájdete na stránke www.muza.edupage.sk.
Ak si chcete vypočuť Lienky naživo ešte v tomto školskom roku, srdečne pozývame na koncert "Hudba kľúč k porozumeniu a láske" dňa 21.6.2019 o 18,00 hod. v rim.- kat.kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom (sídlisko Pod Sokolejom).

ZDROJ, FOTO : SZUŠ Múza


Verzia pre tlač
20.06.2019Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (17%)
  • nie (70%)
  • občas (13%)