Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Dobrý priateľ nad zlato

Začal sa nový školský rok a deti nastúpili do nových tried, kde začali spoznávať svojich nových priateľov

Dobrý priateľ nad zlato

HUMENNÉ. Na budovanie a udržiavanie priateľstiev dieťa potrebuje celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa nikto nerodí.

Vyvíjajú sa u detí pomaly a postupne.

Priateľstvá zo škôlky sú pre budovanie osobnosti a pre sebavedomie dieťaťa veľmi dôležité a majú vplyv aj na jeho vzťahy v dospelosti. Deti svojich rovesníkov najskôr pozorujú a následne po nich všetko opakujú.

V kolektíve detí sa jednotlivci učia vyhrávať aj prehrávať, brať aj dávať, vedieť sa dohodnúť, ale tiež to, že niekedy je potrebné o to, po čom túžime, zabojovať.

Priateľstvá pomáhajú deťom uvedomiť si a vnímať svoje silné, ale aj slabé stránky. Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností prostredníctvom detských priateľstiev nie je len o tom naučiť sa pracovať s ostatnými. Umožňuje dieťaťu tiež objaviť samo seba a naučiť sa vyjadriť svoju vlastnú osobnosť.

Deťom môžeme pomáhať rozvíjať tieto zručnosti prostredníctvom rôznych cielených aktivít. Takéto aktivity sme s deťmi robili aj v našej materskej škole v 5. triede na Partizánskej ulici v Humennom.

1. V škôlke-puzzle- vyhľadávať dvojice: činnosti vykonávané v škôlke a predmety k nim patriace.

2. Emócie – BeeBot- vyhľadávať obrázky s emóciami hodenými na kocke následne na podložke, programovať digitálnu hračku BeeBot, vyjadriť mimikou danú emóciu.

3. Ahoj!, Vtipy alebo podpichovanie – plniť úlohy EP Viki.iedu.

4. Na ostrov - na ostrov zo švihadla vstúpia len deti so zadanou vlastnosťou.

5. Stratená vreckovka – spievať detskú pieseň intonačne správne s radosťou, zhotoviť panáčika z vreckovky.

6. Pani Zlosť (Škriatok v pyžamku - Kubášová) – po vypočutí príbehu odpovedať na otázky a charakterizovať postavu emóciu.

7. Autoportrét, Môj priateľ – kresbou vyjadriť detailné časti tváre, postavu.

8. Darček – obdarovať priateľa ( kresba, konštruovanie, modelovanie...)

9. PH: Na magnety – na zvukový signál sa objať priateľa (dvojice).

10. Priateľ – recitovať báseň, správne vyslovovať hlásky.

11. Ja tebe – ty mne – hádzať, kotúľať loptu priateľovi.

12. Pavučina – posielať klbko priateľovi s odkazom.

13. Tablo medvedíkov – dokresliť emóciu na tváre medvedíkov.

14. PRIATEL, SMEJKO, ZLOSTNIK...predčitateľská gramotnosť, vyhľadávať písmenká podľa predlohy na magnetickej tabuli.

15. Minikvíz myšky Hryzky – Kto je priateľ? – hľadať správne odpovede na otázky.

16. Je to pravda? – rozhodnúť o pravdivosti tvrdení: Keď je ku mne niekto nezdvorilý alebo ma obťažuje, môžem ho udrieť? Dobré a úctivé deti robia vždy to, čo chcú ostatní?...

17. Náramky priateľstva – navliekať na drôtik korálky.

18. Telefón – zašepkať slovko kamarátovi v kruhu, čo sme sa dozvedeli?

19. Reťaz priateľstva – v držaní sa za krúžka chodiť pomedzi stoličky.

20. Trojnohé preteky – beh štart –cieľ so zaviazanými tromi nohami.


ZDROJ, FOTO : Janka HURNÁVerzia pre tlač
11.10.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (40%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (24%)
  • nie, nebudem riskovať (36%)