Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Ekológiu riešia aj v online priestore

A to rovno na medzinárodnej úrovni 

Ekológiu riešia aj v online priestore

HUMENNÉ. Dištančné vzdelávanie na druhom stupni základných škôl prebieha už pár mesiacov a online vzdelávanie je pre našich žiakov už každodennou rutinou. Aj preto sme sa rozhodli spestriť online hodiny a pozvať na naše hodiny aj známe osobnosti.

Jednou z priorít našej školy je aj viesť žiakov k zdravému spôsobu života a ekologickému zmýšľaniu. Tentoraz sme už tradičné environmentálne školské aktivity rozšírili o medzinárodný projekt v anglickom jazyku, ktorý sme zrealizovali pod vedením pani učiteľky Veroniky Michalkovej počas zimných mesiacov v rámci projektu "Let´s take action for a clean environment“.

Prioritnou náplňou nášho projektu bolo okrem spoznávania iných kultúr, konverzácie v anglickom jazyku či používania moderných online nástrojov na komunikáciu boj za čisté životné prostredie a jeho propagácia. Túto environmentálnu problematiku sme rozoberali so žiakmi z Azerbajdžanu, Talianska, Holandska, Rumunska a Turecka. 105 žiakov z rôznych krajín absolvovalo webináre s osobnosťami zaoberajúcimi sa ekológiou. Najviac nás však potešilo, že pozvanie do projektu prijal aj u nás známy moderátor a greenfluencer Viktor Vincze, ktorý sa popri rozbehnutej kariére intenzívne venuje otázkam ekológie a sám sa snaží žiť tak, aby šetril životné prostredie.



Možno aj jeho životný štýl bude príkladom aj pre našich žiakov.

Sme veľmi radi, že aj v tejto dobe online vzdelávania dokážeme žiakov posunúť dopredu a okrem získavania vedomostí a rozvíjania základných zručností žiakov sme rozvíjali aj ďalšie kompetencie potrebné pre dnešnú dobu - zvedavosť ako schopnosť klásť otázky a objavovať, kreativitu, kritické myslenie, komunikáciu, spoluprácu, empatiu a súcit. Už teraz sa tešíme na ďalšie medzinárodné stretnutia.





AUTOR, FOTO : Mgr. Jitka Fiľová



Verzia pre tlač
11.02.2021



Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (7%)
  • normálne pracujem (33%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (33%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (28%)