Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Euroscola pomáha prírode

Workshopy s Euroscolou : Eurobčianko a Jazyková eurouniverzita

Euroscola pomáha prírode

HUMENNÉ.  Študenti Cirkevnej spojenej školy sa tento rok rozhodli zapojiť do projektu Euroscola 2020.

V rámci tohto projektu sa snažia zvyšovať povedomie o Európskej únii a jej inštitúciách, eure, a význame únie pre mladých ľudí. V súvislosti s nosnou témou projektu Úloha EP v boji s klimatickými zmenami si pripravili rôzne aktivity, workshopy, hry a besedy k environmentálnej politike Európskej únie a k ochrane životného prostredia. V priebehu októbra už toho stihli naozaj veľa a ďalej pokračujú aj v novembri.

Workshopy s Euroscolou : Eurobčianko a Jazyková eurouniverzita
Začali s našimi prváčikmi. Zoznámili ich s Európskou úniu a jej členskými štátmi. Veľkí euroškoláci si pre nich pripravili malé aktivity, ktorými spoznali veľké spoločenstvo, ktorého je súčasťou SR. Samozrejme sme nezabudli aj na projekt Euroscola, kde spoznali hlavné logo tohto zaujímavého programu. V jednotlivých úlohách spoznali vlajky členských štátov ÉU, ktoré si mali podľa predlohy poskladať. Potom si mali vyfarbiť vlajku EU a jej hviezdy.

Následne hľadali dvojice vlajok v pexese. Musíme uznať, že naši prváčikovia všetky úlohy zvládli na výbornú a preto sme ich obdarovali diplomom Euroobčiansko. Pokračovali sme staršími žiakmi 1. stupňa. Na univerzite sa zúčastnili naši žiaci celého 1. stupňa spolu s animátormi. Keďže išlo o veľkú skupinu rozdelili sme ich na 4 menšie skupinky, ktoré  postupne prechádzali pripravenými úlohami. Mali sme pripravenú malú prednášku na tému životné prostredie a Európska únia. V školskej telocvični boli pripravené 4 aktivity.

Recyklácia, logo Euroscoly, členské štáty a kvíz. A musíme uznať, že všetci hravo prešli všetkými úlohami.

Besedy s europoslancami
Študenti nášho gymnázia v rámci projektu Euroscola zorganizovali besedy s europolancami SR, veď kto by už vedel lepšie porozprávať o Európskom parlamente. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie zaujímavými otázkami týkajúcimi sa životného prostredia, priorít EÚ v oblasti životného prostredia a nezabudli ani na výsledky posledných eurovolieb. Študenti sa tiež dozvedeli aké sú ich plány na nasledujúce obdobie v EP. Europoslanci dali študentom vyčerpávajúce odpovede a zistili sme, že životné prostredie nie je ľahostajné ani im.


Euroscola pomáha prírode
V dnešnej dobe sa veľa hovorí o ochrane životného prostredia a čo všetko by sme mali zmeniť vo svojom živote, aby sme žili ekologickejšie. Aby sme neostali iba pri nejakých „rečiach“ rozhodli sa naši študenti urobiť niečo pre svoje okolie. Naša trasa začala pri škole, pokračovali sme parkom pri kaštieli a potom cez obývanú oblasť smerom do lesíka, oblasť Hubková. Hlavný cieľ našej expedície – vyzbierať odpadky a tak prispieť k čistejšiemu prostrediu. Naši euroškoláci sa neboja vyhrnúť si rukávy,  natiahnuť rukavice a vybehnúť do lesa.

AUTOR, FOTO : Cirkevná spojená škola, Humenné
Verzia pre tlač
18.11.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)