Domov AKTUÁLNE > Zo školy

INVÁZNE RASTLINY V NAŠICH ZÁHRADÁCH

V našom meste sa zistilo udomácnenie nepôvodných druhov rastlínV našom meste sa zistilo udomácnenie nepôvodných druhov rastlín
 

HUMENNÉ - Na hodine biológie si žiaci 6. A triedy zo ZŠ Kudlovskej  v Humennom posvietili na okrasné kry nielen v okolí školy, ale aj v mestských parkoch i záhradách. Dôvodom sa stala skutočnosť, že v našom meste sa zistilo udomácnenie nepôvodných druhov rastlín.Tieto rastliny predstavujú pre našu prírodu isté nebezpečenstvo, lebo sa správajú invázne, to znamená, že vstupujú do našich spoločenstiev a vytláčajú pôvodné druhy rastlín. Sú dovozené zo Severnej Ameriky alebo z Ázie a vyznačujú sa vysokou konkurenčnou schopnosťou, dlhým obdobím kvitnutia a tvorbou plodov. Keďže na Slovensku im chýba prirodzený nepriateľ, zistilo sa, že majú oveľa väčšiu rozmnožovaciu schopnosť ako naše
rastliny. Vynikajú tiež aj obranyschopnými vlastnosťami.Dokážu vynikajúco znášať nepriaznivé obdobie, ako je sucho,  taktiež sa zakoreniť aj v nepôvodných stanovištiach, čím sa stávajú  prakticky nezničiteľnými. Z prieskumu žiakov vyplývajú zaujímavé a veľmi prospešné výsledky. V meste je z inváznych rastlín najviac rozšírený sumach pálkový. Je to ker alebo strom pôvodom z východnej časti Severnej Ameriky. Typické preň sú neparno perovito zložené listy, ktoré sa na jeseň farbia do červena, čo spôsobuje jeho skrášlenie. Sumach sa rozmnožuje podzemnými poplazmi, rýchlo sa šíri, a tak úspešne vytláča naše okrasné dreviny z parku. 

Vedomé alebo nevedomé šírenie inváznych rastlín je na Slovensku zakázané a podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov. „Vlastník pozemku je povinný odstraňovať invázne rastliny zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takýmto spôsobom, aby zamedzil opätovné šírenie inváznych druhov.“

Preto prosíme občanov v meste, aby nepestovali a nerozmnožovali invázne rastliny vo svojich záhradách. Ak Vás problematika inváznych rastlín zaujíma a chcete sa presvedčiť, či nepestujete nebezpečné druhy rastlín, podrobné informácie nájdete na portáli: http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/

 
Autor + foto : Mgr. L. Roháľová, Mgr. V. Hudáková
Verzia pre tlač
28.10.2015