Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Ivana Čepová : Získané poznatky využijem v praxi

Kurz v Portugalsku: eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools absolvovala aj Humenčanka

Ivana Čepová : Získané poznatky využijem v praxi

HUMENNÉ. V marci sa uskutočnilo ďalšie vzdelávanie učiteľov, zamerané na využitie moderných technológií v práci učiteľa "Assessment: Assessment of/for learning with digital tools."

Kurz organizovaný cez Euneos sa konal v Madeira Interactive Technologies Institute, pôsobiacom na univerzite na Madeire. Bol súčasťou projektu programu Erasmus + KA1 pod názvom „Využitie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti“, ktorý realizuje projektový tím ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom v tomto školskom roku.

Koordinátorkou projektu v tejto škole je pani učiteľka Ivana Čepová, ktorá sa zároveň zúčastnila tohto kurzu. Účastníci kurzu si rozšírili svoje kompetencie v používaní informačných a komunikačných technológií v každodennej pracovnej praxi, dozvedeli sa novinky oblasti e-hodnotenia prostredníctvom digitálnych nástrojov.
  
Vzdelávania sa zúčastnilo 23 učiteľov z 11. európskych krajín. Účastníci sa okrem iného oboznámili a vyskúšali si základy práce v Moodle a rôzne užitočné nástroje pre e-hodnotenie ako TAO, Plickers, Menti, LearningApps, H5P, Quizzez, Socreative a OpenBadges, Badgr, WordPress...

Vďaka ochote učiteľov miestnej školy Escola Basica e Secundaria Angelo Augusto da Silva v meste Funchal sa učiteľom podarilo overiť si, ako niektoré aplikácie a programy fungujú v praxi. Pripravili si kvízy a po prehliadke školy ich vyskúšali s tunajšími žiakmi.
  

Zaujímavý bol aj výlet, ktorý pripravila pre učiteľov spoločnosť Euneos, organizátor kurzu.

Poldenný výlet zahŕňal cestu okolo po pobreží, účastníci mali možnosť vidieť ľudí, pracujúcich vo svojich záhradách a pre nás nezvyčajné ovocie a zeleninu, ktorým sa v tunajších podmienkach darí, prírodné bazény, vodopády... Na celom ostrove sa pestujú banány, v niektorých častiach eukalyptus, cukrová trstina, mango, avokádo.
   
Tento kurz bol jedným z troch kurzov v zahraničí, ktorých výstupy učitelia implementujú do vyučovacieho procesu. Tím učiteľov realizujúcich projekt prinesie do tried množstvo nových digitálnych noviniek a vzdelávacích materiálov, ktoré budú aktívne uplatňovať pri výučbe svojich žiakov.

AUTOR, FOTO : Mgr. Ivana Čepová Verzia pre tlač
21.04.2018