Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Kto rád číta, nikdy nie je sám

Prváci sa preniesli do veselého sveta psíčka a mačičky, ktorých zachvátilo umývanie dlážky

Kto rád číta, nikdy nie je sám

HUMENNÉ.  22. október 2018 bol v kalendári štvrtý októbrový pondelok a ten sa už niekoľko rokov nesie v znamení Medzinárodného dňa školských knižníc.

Aj my sme si ho pripomenuli a na tretej vyučovacej hodine sme sa prostredníctvom kníh z našej knižnice na chvíľu presunuli do krajiny snov, hrdinov, minulých životov....

Prváci sa preniesli do veselého sveta psíčka a mačičky, ktorých zachvátilo umývanie dlážky, druháci sa z povesti o Brekovskom hrade dozvedeli, ako doplatil pán hradu na svoju chamtivosť, tretiaci zablúdili do prírody, kde  získali informáciu, na akom nezvyčajnom mieste môžu mať kačky hniezdo a štvrtáci mali možnosť stotožniť sa s príbehmi detských hrdinov, ktoré stvorila súčasná autorka Gabriela Futová.

Na druhom stupni sa piataci ocitli v rozprávke Cisárove nové šaty, šiestaci čítali povesť Falošné dukáty, siedmaci putovali po Afrike, ôsmaci riešili malomeštiacke problémy v poviedkach Šťastie v nešťastí, nešťastie v šťastí a Slnečný kúpeľ. Deviataci sa preniesli do obdobia slovenského realizmu v poviedke Maco Mlieč.

Po prečítaní vybraných textov mali žiaci za úlohu vyplniť test, na základe ktorého sa preverila pozornosť žiakov. Výsledky vypracovaných testov ukázali, že žiaci čítali sústredene a s porozumením, čo nás veľmi potešilo.

Keďže naši prváci ešte len začnú objavovať čaro samostatne prečítanej knihy, do tried im prišla dodať chuť do čítania vzácna návšteva - doktorka Anastázia Zbláznenádočítania. Tá každého žiaka, ktorý mal záujem, zaočkovala očkovacou látkou Chuť do čítania. Veríme, že táto látka zaúčinkuje a preočkovanie plánované vo štvrtom ročníku nebude potrebné.


Počas tohto dňa sme v našej školskej knižnici privítali vzácnu návštevu a to škôlkarov z MŠ Osloboditeľov. Pod vedením pani učiteľky Feiglovej žiaci 3.b pripravili pre predškolákov dramatizáciu ľudovej rozprávky O rukavičke. Škôlkari so zatajený dychom sledovali divadelné predstavenie. Po skončení mali priestor na vyjadrenie vlastných pocitov pri dramatizácii, diskutovali o roliach v rozprávke a ich prevedení jednotlivými žiakmi. Plnili úlohy, ktoré rozvíjali čitateľskú gramotnosť. O každom zvieratku si pozorne vypočuli aj básničku a museli odpovedať na dané otázky. Za odmenu dostali škrabošky zvieratiek, ktoré si môžu v škôlke vyfarbiť. Spestrením spoločného stretnutia boli piesne o myške, žabke, zajkovi, líške, vlkovi i medveďovi.

V závere zaznelo od pani učiteliek vzájomné ocenenie šikovnosti školákov i škôlkarov. Touto aktivitou sme prispeli k rozvoju celej osobnosti dieťaťa, sprostredkovali poznatky hravou formou a zároveň vytvorili jedinečný zážitok. Podporili sme spoluprácu so škôlkarmi a veríme, že zažili radostné, zaujímavé a zmysluplné chvíle.

A keďže štvrtý pondelok v októbri oslavuje naša knižnica „narodeniny“ a k narodeninám patria darčeky a torta, neobišlo to ani našu knižnicu.

Zapojili sme sa do projektu, ktorý vyhlásil Fond na podporu umenia a pre našu knižnicu sme získali 1000 eur na nákup nových kníh. Symbolický šek na 1000 eur nám odovzdala pani riaditeľka s pani zástupkyňou a my sme so škôlkarmi oslavovali.

Nádherné a chutné muffiny sme si odniesli ako milú spomienku na tento krásny deň!

V krátkom čase sa náš knižničný fond rozrastie o nové knihy a my veríme, že pribudnú aj noví čitatelia. Pretože: KTO RÁD ČÍTA, NIKDY NIE JE SÁM.AUTOR, FOTO : Mgr. Tatiana Hajduková a Mgr. Anna Daňová


Verzia pre tlač
09.11.2018