Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Malí programátori mali sústredenie na Šírave

Vďaka skvelej spolupráci všetkých zainteresovaných dopadlo všetko na jednotku

Malí programátori mali sústredenie na Šírave

HUMENNÉ. V dňoch od 19. – 21. 9.2018 žiaci Základnej školy Dargovských hrdinov 19 v Humennom absolvovali „Sústredenie malých programátorov“. Zúčastnili sa ho žiaci 2. – 5. ročníka z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Vďaka skvelej spolupráci všetkých zainteresovaných dopadlo všetko na jednotku. Sústredenie sa uskutočnilo v rekreačnom stredisku Zemplínska Šírava- Kamenec. Organizátorom sústredenia bola Základná škola Dargovských hrdinov v Humennom v rámci projektu Klubu nadaných detí v Humennom, ktorý vedú Mgr. Ivana Čepová a PaedDr. Ingrid Závodská.

Zúčastnilo sa ho 48 žiakov z Humenného a zo Svidníka. Program sústredenia bol zameraný na realizáciu rôznych vzdelávacích aktivít, kódovanie, ale i na rekreačno – turistické aktivity.

Počas prvého dňa žiaci navštívili Vinianske jazero a  Viniansky hrad. Na tomto gotickom hrade, ktorý pochádza z 13. storočia, sa stretli s rôznymi remeslami, zaujali ich členovia občianskeho združenia Zemplínsko-užská hradná cesta, ktorý tu pracujú na obnove hradu – v dobových kostýmoch. Ešte počas cesty z Humenného vyhlásili fotosúťaž o „Najfoto Vinného“. Žiaci sa počas vychádzky snažili fotoaparátom zachytiť čo najkrajšie miesta.

Popoludní žiakov čakalo zaujímavé predstavenie Chemická a fyzikálna show. Boli svedkami skvelých pokusov, predstavenie prebiehalo interaktívnou formou a okrem efektných pokusov sa žiaci naučili ako vyrobiť vedecké hračky aj v domácom prostredí.

Po predstavení žiakov čakala tvorba kvízov na tému Viniansky hrad na stránke Kahoot, pridávanie fotografií z Vinného na online nástenku Padlet, vychádzka v okolí hotela a filmové predstavenie.

Druhý deň sústredenia začal minilogickou olympiádou, s úlohami zameranými na rozvoj verbálneho, logického, matematického myslenia a úsudku, ako aj priestorovej predstavivosti.

Počas tohto dňa pracovali žiaci rozdelení do skupín na konštruovaní a programovaní robotických stavebníc LEGO Boost a Robotist Sensor Car, ďalší pracovali na aktivite „Cesta po štátoch Európskej únie“ (rozdelenie detí do tímov, pridelenie jednotlivých štátov EÚ tímom, oboznamovanie sa s históriou, kultúrou, zaujímavosťami, geografiou jednotlivých štátov EÚ prostredníctvom vyhľadávania informácií z encyklopédií, tvorba priestorových modelov zaujímavých stavieb, artefaktov typických pre daný štát. Nasledovala aktivita „Ozobot spoznáva štáty Európskej únie“. Žiaci, ktorí nepoznali prácu s minirobotom Ozobot sa dozvedeli, akým spôsobom ho môžu programovať – na papieri, na tablete a v počítači. Následne dokresľovali trasy s ozokódmi (pokynmi) pre svojho minirobota.

Na záver žiaci prezentovali jednotlivé modely zaujímavých stavieb štátov EÚ a nahrávali video z prezentácií jednotlivých skupín. Popoludní čakal žiakov zaslúžený relax v bazéne. 

Tretí deň sústredenia sme vkladali prezentácie a fotografie 3D modelov svetových stavieb na online nástenku Padlet, na programe bolo aj programovanie - Kodu, micro:bit, elektronické stavebnice - Robotist, Lego Boost. Nasledovalo vyhodnotenie aktivít sústredenia, fotografickú súťaž vyhodnotil pán Ľuboš Lukáč. Každý žiak bol odmenený a získal aj certifikát za absolvovanie sústredenia. Po vyhodnotení nasledovala prehliadka pieskových sôch na Kamenci na Zemplínskej Šírave.

Zásluha za vydarené podujatie patrí hlavne p. učiteľke Mgr. Ivane Čepovej, Mgr. Jane Lukáčovej, Mgr. Ing. Dáši Luksajovej, PaedDr. Ingrid Závodskej, ale aj hosťom PaedDr. Kataríne Hvizdovej a Mgr. Ľubošovi Lukáčovi. Poďakovanie patrí aj zúčastneným žiakom, ktorí počas troch dní perfektne plnili všetky úlohy a aktivity. Ďakujeme aj tým, ktorí sústredenie finančne podporili: Mesto Humenné, Rodičovské združenie pri ZŠ Dargovských hrdinov19 v Humennom a rodičia zúčastnených žiakov.

AUTOR, FOTO : Mgr. Ivana Čepová


Verzia pre tlač
10.10.2018Ste spokojný/-á s výsledkami komunálnych volieb 2018 v Humennom?


  • áno (56%)
  • nie (44%)