Domov AKTUÁLNE > Zo školy

MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU

Aj tie najmenšie deti pri prednese prejavili odvahu i zdravé sebavedomieAj tie najmenšie deti pri prednese prejavili odvahu i zdravé sebavedomieHUMENNÉ - Práca s detskou literatúrou prispieva k utváraniu  základného literárneho vzdelania a k osvojovaniu si základov kultivovanej spisovnej reči. Umožňuje deťom  odpútať sa od seba samých a vnímať svet  prostredníctvom niekoho iného.Z tohto dôvodu sa v našej MŠ na  Štefánikovej ulici v Humennom pod vedením p. učiteľky Márie Júnovej už  tradične  organizuje prehliadka v prednese detskej prózy a poézie "Mám básničku na jazýčku“.Dňa 17.marca 2016 sa uskutočnil už  jej 6. ročník . Na tento deň sa  deti  a pani učiteľky všetkých tried MŠ starostlivo pripravovali.   Najstaršie  deti z triedy Včielok,  nenechali nič na náhodu. Svojho favorita do chystanej prehliadky si  vybrali v triednom kole, kde sa všetci mali možnosť predviesť  s básničkou, ktorú si vybrali a nacvičili spolu so svojimi rodičmi.

V deň konania prehliadky sme sa presvedčili o tom, že v našej materskej škole rastú šikovní recitátori. I tie najmenšie deti pri prednese prejavili odvahu i zdravé sebavedomie a bolo vidieť, ako sa tešia z vlastného úspechu.


  

Výkony hodnotila  detská porota spolu s p. riaditeľkou. Ostatné  deti povzbudili a odmenili svojich kamarátov potleskom. Víťazi boli všetci, lebo ukázali akí sú šikovní. Recitátori dostali diplomy, knižky i sladkosti. Na záver si spoločne zaspievali a zatancovali.
AUTOR + FOTO : Jana Zborayová  uč. MŠ
Verzia pre tlač
29.03.2016