Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Moje telo - Moje zdravie

Vyššia frekvencia infekcií po nástupe do triedy je prirodzeným prejavom budovania detskej imunity

Moje telo - Moje zdravie

HUMENNÉ. Škôlkari aj malí školáci prišli v septembri do nového prostredia. Ich organizmus sa tak musel vyrovnať aj s novými mikróbmi, ktoré na dieťa číhajú v kolektíve. Vyššia frekvencia infekcií po nástupe do triedy je prirodzeným prejavom budovania detskej imunity.

Dobrá obranyschopnosť detského organizmu vyžaduje aktívnu starostlivosť. Obranný systém dieťaťa posilňujeme aj v materskej škole najmä zdravým životným štýlom, dostatkom pohybu a spánku i vyváženou stravou bohatou na zeleninu a ovocie. To sú všeobecne platné pravidlá, ktoré asi pozná každý. Napriek tomu to niekedy akosi „nefunguje“ a dieťa jednoducho chorľavie. Ak naň „niečo lezie“, nie je dobré prekrývať infekciu liekmi, len aby sme ho udržali v škôlke či škole.

Základnou funkciou imunitného systému je obrana organizmu proti cudzorodým látkam. Je úzko prepojený s nervovým systémom. Z tohto dôvodu napríklad nie všetky trojročné deti sú rovnako pripravené na vstup do kolektívu. Stres, pocit úzkosti pri opustení matky a pridružené ochorenia sú faktory, ktoré vplývajú na imunitu dieťaťa.

Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu). Problémom súčasnosti sa však stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača. 

Ak naučíme dieťa aktívnemu pohybu a cvičeniu, dáme mu jeden z najdôležitejších darov do života. Viaceré vedecké štúdie potvrdili, že pravidelné cvičenie zvyšuje počet prirodzených protilátok u dospelých aj detí. Úplne stačí, aby sa dieťa naučilo denne aspoň 30 minút pohybovať alebo cvičiť so zvýšenou srdcovou frekvenciou. Dôležité je pohybovať sa vonku. V predškolskom veku je dôležitá nielen pre telesný, ale aj duševný rozvoj dieťaťa, ktorému sa otvára nový obzor. V tomto období je veľká poddajnosť väziva a šliach. Pohyb dieťaťa má byť pestrý a hravý. Dieťa je zvyčajne samo aktívne, je treba rozvíjať jeho prirodzené potreby. Keďže pohyb dieťaťa má dynamický charakter a dieťa podvedome obmedzuje statickú záťaž, mali by sa redukovať činnosti typu dlhého státia alebo sedenia. Niektoré deti sú hyperaktívne, treba im zvýšenú túžbu po pohybe umožniť. 

Pohybovým aktivitám sa treba venovať od batoľaťa. Avšak najmä v predškolskom veku si k nemu dieťa vytvára pozitívny vzťah. Správne pohybové návyky, ktoré u detí vybudujeme v predškolskom veku, budú pevným základom na celý život a v značnej miere pomôžu vyhnúť sa civilizačným chorobám postihujúcim súčasnú populáciu, akými sú obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak a iné srdcovo-cievne ochorenia, nesprávne držanie tela, ploché nohy, problémy s chrbticou a podobne.

Povedzme si úprimne, mnohé dnešné deti nie sú práve dokonalými vzormi slušného správania. Pohybové a športové aktivity znižujú agresivitu, zlepšujú morálku a plnia aj výchovnú funkciu.

Spontánny pohyb je zväčša ten, ktorý dieťa vykonáva v domácom prostredí a spoločne s členmi svojej rodiny. Môže to byť hra na ihrisku, naháňačka na dvore, kopanie do lopty ale aj spoločné korčuľovanie, bicyklovanie, plávanie či prechádzky po prírode.

Cielený pohyb sú aktivity, ktoré sú uskutočňované v materskej škole alebo na športovom tréningu. V materskej škole ide o ucelený systém, ktorý nazývame telesnou výchovou. Tam sa deti venujú činnostiam ako je skok, šplhanie, preliezanie, loptovým hrám a mnohým iným hrám s náčiním alebo na náradí. Vhodnou aktivitou v predškolskom veku je určite aj tanec.

Stres je jeden z kľúčových faktorov, ktoré prispievajú k zhoršeniu imunitného systému. Naopak, viaceré štúdie preukázali, že smiech, vnútorná pohoda či dostatok lásky a zdravie vzájomne súvisia. S deťmi sa veľa hráme, spievame, čítame rozprávky, kreslíme a tvoríme...

Učíme deti správnym hygienickým návykom. Správna hygiena síce nezabezpečí lepší imunitný systém, ale napríklad umytie rúk po pobyte vonku alebo na toalete, zníži riziko infekčných ochorení. Rovnako čistenie zubov dvakrát denne, nosenie čistého oblečenia by malo byť samozrejmosťou. Preto v našej materskej škole rozvíjame všetky tieto aktivity zábavnou formou a takto zvyšujeme imunitu detí v kolektíve.ZDROJ, FOTO : Jana Hurná MŠ Partizánska Humenné


Verzia pre tlač
24.10.2020Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (0%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (50%)
  • nie, nebudem riskovať (50%)