Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Možnosti odbornej praxe sú veľkým prínosom

Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Humennom praxujú v Čechách. Učia sa ako uchopiť príležitosť do vlastných rúk

Možnosti odbornej praxe sú veľkým prínosom

HUMENNÉ. Byť v správnom čase na správnom mieste. Aj takto uvažujú žiaci v študijnom odbore zdravotnícky asistent v Strednej zdravotníckej škole v Humennom a uchádzajú sa o možnosť dostať sa do úzkeho výberu žiakov, ktorým škola umožňuje absolvovať povinnú odbornú prax v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike.

Možnosť zúčastniť sa zahraničnej odbornej praxe v mesiaci jún 2017 využili šiesti žiaci 3. ročníka. Dva týždne povinnej súvislej odbornej praxe žiaci absolvovali na oddeleniach Mestskej nemocnice Ostrava. Upevňovali si a nacvičovali nové zručnosti na internom, chirurgickom, urologickom, ortopedickom, neurologickom a neurochirurgickom oddelení nemocnice.

Veľmi rýchlo sa museli adaptovať na nové pracovné prostredie, začleniť sa do pracovného tímu, zvládnuť pracovné postupy s inými súbormi pomôcok, naučiť sa ovládať technické zariadenia. Poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť, v spolupráci so sestrami a s lekármi realizovali široké spektrum výkonov súvisiacich s plnením diagnostického a liečebného plánu u pacientov s rôznymi ochoreniami.

Realizovali odbery krvi a iného materiálu, aplikovali lieky injekčne, spolupracovali pri príprave i podávaní infúzií, pri podávaní liekov ústami i do telových dutín, pracovali s monitorovacou technikou a mnohými ďalšími pomôckami a zariadeniami. Boli prítomní pri viacerých špeciálnych odborných postupoch, napr. pri operačných zákrokoch, pri intenzívnej starostlivosti o pacientov v závažných stavoch, pri vyšetreniach srdca, mozgu a miechy, tráviacich orgánov, orgánov vylučovacej sústavy. Počas stáže žiaci získali nové vedomosti z oblasti moderných postupov rádiologickej liečby nádorových ochorení.

Okrem iného aj pomocou, v celej Európe jedinečného, zariadenia nazývaného CyberKnife. Pacienti ho nazývajú biely slon, nôž so Star Wars i príznačne ničiteľ nádorov. To všetko preto, lebo ak majú to šťastie, že ich nádorové ložisko má najviac 5 cm, odchádzajú po aplikácii liečby zdraví!

 

Pre žiakov boli zaujímavé aj vedomosti o možnostiach starostlivosti o chronické, nekrotické rany pomocou podtlakovej drenáže i larvoterapie. Navštívili moderné očné centrum i hyperbarickú komoru. Mimo odborného programu vo voľnom čase spoznávali históriu i súčasnosť mesta Ostrava.

Žiaci informácie o pobyte v Ostrave priebežne odovzdávali svojim spolužiakom i učiteľom školy. Celú mobilitu hodnotili veľmi pozitívne. Plní dojmov a vzácnych spomienok sa vrátili domov k svojim rodinám. Škola je rada, že vďaka grantovej podpore Európskej komisie v programe Erasmus+ i spolupráci so SZŠ a VOŠ zdravotníckou Ostrava, mohla svojim žiakom poskytnúť iné možností nadobúdania odborných vedomostí a zručností v rámci zahraničnej odbornej stáže.

AUTOR, FOTO : NATAŠA SIVULKOVÁ Verzia pre tlač
06.07.2017