Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Na besedu si pozvali odborníčku

Environmentálna výchova na ZŠ Duchnovičova Medzilaborce

Na besedu si pozvali odborníčku

MEDZILABORCE. Svetový deň sťahovavého vtáctva si pripomíname na jar. 9.-10.5. Pri tejto príležitosti si pracovníčka CHKO Medzilaborce Anna Macková pripravila pre žiakov 5r. besedu, kde žiakom umožnila nazrieť do sveta našich operencov. Rozprávala o fascinujúcej migrácii vtákov, akými prostriedkami sa sleduje, aká je dôležitá ochrana vtákov, spoznali sme ich zvyky a spev. Celú besedu obohatila o aktivity, kde boli zapojení všetci žiaci. Záver besedy patril zvedavým otázkam . Ďakujeme za nové zaujímavé informácie a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Európsky deň prírodných a národných parkov
24. mája oslavujeme Európsky deň prírodných a národných parkov. Prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1999 organizáciou Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC)ako spomienka na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku v roku 1909. Vďaka iniciatíve Federácie EUROPARC sa odvtedy každoročne do osláv zapájajú stovky chránených území v celej Európe. 

Cieľom tohto dňa je spojiť ľudí s prírodou prostredníctvom rozmanitých činností a podujatí v chránených územiach a lepšie tak priblížiť ciele a prácu pracovníkov správ európskych chránených území a zvýšiť verejný záujem o ne. Pri tejto príležitosti si pracovníčka CHKO Medzilaborce Anna Macková pripravila pre žiakov 7r. prezentácie o národných parkoch na Slovensku, ktoré boli spojené s rôznymi aktivitami zameranými na ochranu prírody. Záver besedy patril zvedavým otázkam. Ďakujeme za nové zaujímavé informácie a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.AUTOR, FOTO :  Ing. Kotuľáková Michaela, koordinátorka ENVVerzia pre tlač
27.05.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (12%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (45%)
  • neviem, je mi to jedno (42%)