Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Práca s mládežou a angažovanosť mladých ľudí je veľmi dôležitá

Často sa stáva, že aj keď chcú mladí ľudia niečo zmeniť, tak nevedia kde začať či na koho sa obráťiť

Práca s mládežou a angažovanosť mladých ľudí je veľmi dôležitá

HUMENNÉ. V pondelok 11. 11. 2018 sa na Cirkevnej spojenej škole uskutočnila beseda na tému Odporúčania Rady Európy pre prácu s mládežou a občianska participácia mladých ľudí. Táto beseda sa konala v rámci projektu Euroscola 2020. Práca s mládežou a angažovanosť mladých ľudí je veľmi dôležitá.

Veľmi nás teší, že máme úspešných študentov, ktorý to dotiahli ďaleko a reprezentujú nielen našu školu, ale aj SR. V súčasnosti narastá počet mladých, ktorí by chceli niečo zmeniť a určite im nie je ľahostajné čo sa deje v spoločnosti.

Často sa stáva, že aj keď chcú mladí ľudia niečo zmeniť, tak nevedia kde začať či na koho sa obrátiť. V tejto súvislosti nás zorientoval náš bývali študent Matúš Mihaľko, ktorý sa aktívne zapája do európskych iniciatív cez Radu mládeže. Bol súčasťou odporúčania Rady Európy pre prácu s mládežou. Matúš nám podrobne predstavil vyziu a odporúčania Rady Európy pre jednotlivé členské štáty a ukázal ako SR tieto odporúčania uvádza do života a aké majú študenti a mladí ľudia možnosti prispievať k občianskej angažovanosti. V ďalšej časti nám predstavil Odbor mládeže Rady Európy a poskytol informácie o Kongrese miestnych a regionálnych samospráv ako aj o Rade mládeže Prešovského kraja.

AUTOR, FOTO : Cirkevná spojená škola, HumennéVerzia pre tlač
19.11.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)