Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Prijali prvákov do Cechu APROGENU

Malí prváci, APROGEŇÁCI, ukázali, akí sú šikovní už terazMalí prváci, APROGEŇÁCI, ukázali, akí sú šikovní už teraz
HUMENNÉ - Už je to 13 rokov, čo sa Základná škola Hrnčiarska 13 prvýkrát  zapojila do zabehnutého programu výchovy a vzdelávania mimoriadne nadaných detí  APROGEN, ktorý je známy aj za hranicami Slovenska.


Týmto krokom sme umožnili týmto deťom kvalitne sa vzdelávať a rozvíjať svoje nadanie. Zo skúseností vieme povedať, že tieto deti, ktoré nemajú problém dať najavo svoj názor či odmietnuť robiť nezaujímavé alebo málo náročné úlohy a nudu na hodinách často obohacujú svojim nápadným správaním v programe APROGEN dosahujú výborné vzdelávacie výsledky a navzájom sa podporujú, povzbudzujú a inšpirujú.


V tomto školskom roku naše rady rozšírili ďalší malí APROGEŇÁCI. Slávnostné prijatie malých múdrych prvákov do Cechu APROGENU zorganizovala Žiacka rada APROGENU pri Základnej škole Hrnčiarskej 13 v Humennom v spolupráci s IX.A triedou a  vedúcou MZ APROGEN pre ISCED 2 Jitkou Fiľovou. Kultúrny program pre našich malých prváčikov APROGEŇÁČIKOV pripravila IV.A trieda spolu s vedúcou MZ APROGEN pre ISCED 1 Bibiánou Bilšákovou.

Malí prváci, APROGEŇÁCI, tiež ukázali, akí sú šikovní už teraz. Pásmom básničiek všetkým dokázali, že sú pripravení stať sa  členmi APROGENU a spolu s triednou učiteľkou Monikou Mižákovou zložili slávnostný sľub, ktorý je vstupnou bránou do cechu Aprogenu. Na záver tejto milej slávnosti prijali naši malí APROGEŇÁCI certifikát z rúk Kamily Bonkovej, predsedníčky Žiackej rady APROGENU, a tým potvrdili slávnostný akt prijatia našich prvákov medzi nás.

AUTOR + FOTO : Mgr. Jitka Fiľová, vedúca MZ APROGEN pre ISCED 2
Verzia pre tlač
18.10.2016