Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Prváci medzi víťazmi o najlepší medzinárodný projekt 2018

Jedným z víťazov Národnej súťaže eTwinning 2018 sú aj žiaci 1.A triedy zo ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom

Prváci medzi víťazmi o najlepší medzinárodný projekt 2018

HUMENNÉ. Jedným z víťazov Národnej súťaže eTwinning 2018 sú aj žiaci 1.A triedy zo ZŠ Dargovských
hrdinov 19 v Humennom. Žiaci získali 2. miesto s projektom Ozoboti vyprávějí. Spolu so svojou pani učiteľkou, Mgr. Ivanou Čepovou sú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien spojené s „vedeckou zábavou“ v zážitkovom vedeckom centre Aurelium v Bratislave dňa 26.juna 2018.

Partnerskou školou projektu, ktorý prváci realizovali, bola ZŠ Komenského v Trutnove v Českej republike. V projekte žiaci oboch partnerských škôl spoznávali základy práce s minirobotom Ozobot, oboznámili sa s ozokódmi (príkazmi, ktoré vykonáva Ozobot) a učili sa, ako kódovať na hodinách. Žiaci pracovali s Ozobotmi na rôznych vyučovacích predmetoch, vytvárali rôzne zadania a úlohy, vymieňali a riešili ich pomocou minirobotov. Počas realizácie projektu vytvorili ukážky využitia minirobota na jednotlivých predmetoch 1. stupňa ZŠ, zbierku pracovných listov k jednotlivým predmetom, ktoré sú k dispozícii pre učiteľov aširokú verejnosť.

Projekty hodnotila odborná komisia, zložená zo:
 zástupcu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 zástupcu Národnej agentúry - program Erasmus+
 zástupcu odboru školstva obvodného úradu
 zástupcu NSS v Žiline
 zástupcu časopisu Dobrá škola

Viac o súťaži: https://bit.ly/2ydaIxI

AUTOR, FOTO : Mgr. Ivana Čepová


Verzia pre tlač
19.06.2018