Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Pugačevský Deň vedy a techniky sa vydaril

Od rána prichádzali žiaci so svojimi pedagógmi do telocvične

Pugačevský Deň vedy a techniky sa vydaril

HUMENNÉ. V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa aj na našej „Pugačevke“ 6. novembra 2019 uskutočnil Deň vedy a techniky.

Od rána prichádzali žiaci so svojimi pedagógmi do telocvične, kde boli v štyroch sekciách – Technika, Fyzika, Chémia a Matematika – pripravené zaujímavé aktivity. Najstarší žiaci školy predvádzali chemické a fyzikálne experimenty, ktoré si mladší spolužiaci mohli aj vyskúšať a riadeným bádaním sa dopracovať k zaujímavým poznatkom. V technickej sekcii si zasa žiaci vyskúšali rezanie elektrickou pílkou, stavanie rôznych stavebníc a získali prvé poznatky zo zostavovania elektrických obvodov. Aj matematická sekcia ich zaujala netradičnými logickými úlohami a hlavolamami, ktoré hravo zvládali.

Na záver mali žiaci jedným slovom vyjadriť, bez akého výdobytku vedy a techniky si nevedia predstaviť svoj život. A ak ste očakávali, že to bude hlavne mobil alebo WIFI, tak ste sa mýlili. Mnohí naši žiaci si nevedia predstaviť život bez MATEMATIKY či objavov CHÉMIE a FYZIKY.

Sme radi, že sa nám podarilo naplniť nosnú myšlienku akcie - spopularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi, a že žiaci odchádzali spokojní a naplnení novými vedomosťami.

AUTOR : Vyučujúce prírodovedných predmetov M,F,CH
FOTO : Mgr. Jana Feiglová, Mgr. Ján Andrejčík
Verzia pre tlač
12.11.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)