Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Spojme, čo nás spája

Primárnym cieľom projektu, ktorému sme dali podnázov „Spojme, čo nás spája“ je vyvzdelávať pedagogických a odborných zamestnancov školy v oblasti inovatívnych edukačných metód podporujúcich inkluzívne vzdelávanie na škole

Spojme, čo nás spája

HUMENNÉ. V školskom roku 2019/2020 prebieha na slovenských školách už druhý ročník programu Nadácie pre deti Slovenska s názvom Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom programu je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia.

V tomto školskom roku sa do druhej desiatky vybraných škôl z celého Slovenska dostala aj naša škola - ZŠ SNP 1. Primárnym cieľom projektu, ktorému sme dali podnázov „Spojme, čo nás spája“ je vyvzdelávať pedagogických a odborných zamestnancov školy v oblasti inovatívnych edukačných metód podporujúcich inkluzívne vzdelávanie na škole. Sme presvedčení, že odborné prednášky a workshopy umožnia našim pedagógom rozšíriť si odborné i sociálne kompetencie tak, aby ich vedeli náležite diferencovane využiť nielen v prospech žiakov so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, ale aj v prospech celého žiackeho kolektívu.

V novembri sa uskutočnilo prvé stretnutie so skúsenou lektorkou, Zuzanou Révészovou, ktorá nám predstavila program inklúzie a inkluzívneho vzdelávania a zároveň formou zážitkových aktivít poskytla možnosti ako pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, ako im prispôsobovať vzdelávacie podmienky a vytvárať priaznivú atmosféru.


V dňoch 6 . – 9. februára 2020 sa v Smoleniciach uskutočnilo stretnutie účastníkov programu za účasti zástupcov alumni škôl, t.j. škôl, ktoré v programe pokračujú už druhý rok.

Vzdelávania sa zúčastnila riaditeľka školy, Ing. Katarína Sninčáková spolu so školskou špeciálnou pedagogičkou, PaedDr Ingrid Baránkovou. Popri mnohých zaujímavých workshopoch obohatených o zážitkové aktivity sa stretli so zaujímavými ľuďmi, zástupcami škôl, s ktorými mohli zdieľať ich cestu smerovanú k inklúzii, skúsenosti a rady. Súčasťou vzdelávania bola aj návšteva Základnej školy v Smoleniciach, kde sa zúčastnili otvorených hodín, aby aj takýmto spôsobom načerpali nové nápady a inšpirácie.

Do konca školského roka nás čakajú ešte ďalšie zaujímavé workshopy zamerané na posilnenie medzitímovej spolupráce, riešenie problémov a konfliktov v medziľudských vzťahoch s cieľom podporiť tímovú prácu a budovať priaznivú atmosféru v škole.

ZDROJ, FOTO : Katarína SNINČÁKOVÁ, riaditeľka ZŠ SNP 1, Humenné
Verzia pre tlač
24.02.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (10%)
  • normálne pracujem (29%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (38%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)