Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho boli v Nemecku

Pracovali na spoločnom projekte „Zombieland Europe“


HUMENNÉ. Už desať rokov sa študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho pravidelne zúčastňujú medzinárodného pracovného seminára v nemeckom meste Bad Marienberg, spolu s Máriou Maťašovou.


Aj v tomto roku, v dňoch 26. novembra - 5. decembra, strávili študenti prvého a druhého ročníka našej školy a študenti Gymnázia Krompachy, 9 dní spolu s mladými ľuďmi z Česka, Poľska, Maďarska, Talianska, Nemecka a Estónska.

Pracovali na spoločnom projekte „Zombieland Europe“, ktorý je podporovaný Európskou úniou. Spoločné aktivity sa týkali najmä problematiky EÚ, prístupu mladých k súčasným problémom, ich postojov i návrhmi mladých Európanov na ich riešenie. Práca v skupinách, prezentácie spoločných výtvorov i celá komunikácia bola v anglickom jazyku, čo bolo prínosom pre využitie a zdokonalenie ich jazykových zručnosti v praktickom živote.

Komunikácia v nemeckom jazyku nebola vylúčená. Zážitkom pre všetkých bol celodenný výlet do centra Kolína nad Rýnom, kde mali študenti možnosť prezrieť si film o danej téme a zvyšok dňa stráviť prechádzkami po vianočnom Kolíne.

K nádhernému dňu prispela aj návšteva majestátnej gotickej Kolínskej katedrály. Žiaci taktiež spoznali nových ľudí, nadviazali nové priateľstvá. Na tomto stretnutí mladých sa počas spoločného večera prezentovala aj história a kultúra Slovenska, ochutnávali sa tradičné slovenské jedlá a nápoje, ktoré si žiaci pripravili a doniesli z domova.

Na spiatočnej ceste navštívili historické centrum Prahy a Václavské námestie, na ktorom bolo cítiť príjemnú vianočnú náladu, ktorú vytvárali vianočné trhy. Neskôr navštívili Pražský orloj, Karlov most i Hradčany, z ktorých sa im naskytol panoramatický výhľad na Vltavu i široké okolie Prahy. Po návrate domov si žiaci povedali: „Stálo to za to...", o čom svedčí aj množstvo nádherných záberov na fotografiách.
AUTOR, FOTO : SIMONA ŠTECOVÁ
Verzia pre tlač
12.12.2016