Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Učitelia chcú byť o krok vpred, zdokonaľujú sa

Projekt je zameraný na zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov

Učitelia chcú byť o krok vpred, zdokonaľujú sa

HUMENNÉ. Základnej škole Dargovských hrdinov 19 v Humennom bol pridelený grant na realizáciu aktivít v rámci schváleného projektu Erasmus+ KA1 pod názvom O krok vpred.

Projekt je zameraný na zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov, zaradenie programovania a robotiky do vyučovacích hodín, aplikovanie metódy CLIL do tém nejazykových predmetov, využívanie rôznych nástrojov a aplikácií vo vyučovaní.

Realizácia projektu O krok vpred v trvaní takmer 2 rokov napomôže učiteľom a žiakom tejto školy oboznámiť sa so základnými koncepciami programovania a s praktickými ukážkami využitia algoritmizácie a kódovania v bežnej výučbe, pracovať s vhodným edukačným softvérom, oboznámiť sa so spôsobmi využitia robotických hračiek a elektronických stavebníc vo vyučovaní, prakticky vyskúšať a využívať cenovo dostupné roboty vo výučbe v ZŠ, zatraktívniť žiakom svet vedy a techniky, zvýšiť úroveň vedomostí v oblasti bezpečného používania digitálnych technológií a pritom zvyšovať jazykové komunikačné kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti cudzích jazykov.

Koordinátorkou projektu O krok vpred je Mgr. Ivana Čepová, ďalší realizátori aktivít projektu: Mgr. Adela Bačovčinová, Mgr. Iveta Meňoščíková,  Mgr. Ľuba Cerulová, PaedDr. Ingrid Závodská, Mgr. Slavka Bacáková, PaedDr. Jana Antalová a Mgr. Jozef Oľha.

Počas aktivít projektu učitelia absolvujú osem kurzov na Malte, v Turecku, Portugalsku, Grécku a vo Veľkej Británii.

AUTOR, FOTO : Ivana ČEPOVÁVerzia pre tlač
27.09.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (11%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (38%)
  • neviem, je mi to jedno (51%)