Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Úspešne schválený Erasmus+ projekt : Malí programátori

Realizácia projektu je naplánovaná na 2 roky v spolupráci so ZŠ Komenského v Trutnove, Česká republika

Úspešne schválený Erasmus+ projekt : Malí programátori

HUMENNÉ. Základnej škole Dargovských hrdinov v Humennom bol udelený grant Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a rozbieha projekt Malí programátori, do ktorého budú zapojení žiaci 1.stupňa.

Realizácia projektu je naplánovaná na 2 roky v spolupráci so ZŠ Komenského v Trutnove, Česká republika. Cieľom projektu je oboznámiť sa s rôznymi aplikáciami a nástrojmi Web 2.0, osvojiť si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy kódovaním v programovacom jazyku  Scratch, konštruovaním programovateľných stavebníc a programovaním robotických hračiek.

Žiaci a učitelia z oboch škôl si prostredníctvom mobilít budú odovzdávať skúsenosti v tejto oblasti a riešiť výzvy hostiteľských krajín. Počas realizácie sa uskutočnia 4 krátkodobé školiace podujatia pre učiteľov a 4 krátkodobé
výmeny skupín žiakov a učiteľov. Koncom septembra sa už štyria naši učitelia zúčastnili nadnárodného stretnutia učiteľov v Českej republike, kde sa počas školení a workshopov zamerali na konštruovanie a programovanie. V rámci medzinárodnej spolupráce vytvorili eTwinningový projekt, ktorý bude prezentáciou jednotlivých aktivít projektu. O priebehu projektu, jeho výsledkoch, budeme informovať nielen cez média, ale aj elektronickými
knihami na web stránke školy – www.zshu.sk Realizáciu projektu koordinujú pani učiteľky Antalová a Čepová.

AUTOR, FOTO : Jana ANTALOVÁ 
Verzia pre tlač
10.10.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (20%)
  • normálne pracujem (20%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (40%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (20%)