Domov AKTUÁLNE > Zo školy

V rámci projektu Eurscola 2018 diskutovali s europoslancami cez skype

Dvojakú kvalitu potravín spolu s finančnou gramotnosťou riešili s vzácnym hosťom, viceguvernérom NBS Jánom Tóthom

V rámci projektu Eurscola 2018 diskutovali s europoslancami cez skype

HUMENNÉ. Študenti sexty Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom v rámci projektu Euroscola zorganizovali 3. októbra 2017 besedu cez Skype s europoslancom Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD. na tému „Ako zabezpečiť, aby mali všetci obyvatelia EÚ potraviny rovnakej kvality“.

Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie zaujímavými otázkami týkajúcimi sa kvality potravín, rovnosti občanov, možnosťami riešenia problému i názormi poslancov z Nemecka a Rakúska na túto tému. Poslanec dal študentom vyčerpávajúce odpovede a ubezpečil ich, že táto problematika sa na pôde Európskeho parlamentu aktuálne rieši.

Dvojakú kvalitu potravín spolu s finančnou gramotnosťou riešili aj s ďalším vzácnym hosťom viceguvernérom NBS Mgr. Jánom Tóthom, M. A. Ten predstavil študentom činnosť NBS, ECB, eurozónu a ďalšie makroekonomické ukazovatele, ako je inflácia a nezamestnanosť. V rámci kvality potravín bola predstavená aj kúpyschopnosť obyvateľstva v našom regióne.


6. októbra 2017 Cirkevná spojená škola pripravila pre žiakov 7. A triedy a sekundy nocovačku v škole. Študenti sexty v rámci projektu Euroscola pripravili nočnú hru s názvom Skúška odvahy pre mladších žiakov. Žiaci plnili úlohy a získavali indície, aby túto skúšku odvahy zložili. V rámci nej boli vytvorené stanovištia, na ktorých "strašidlá“, oboznamovali žiakov so spotrebiteľskými právami.


V utorok 10. októbra 2017 sa na Cirkevnej spojenej škole v Humennom uskutočnila zaujímavá skype diskusia študentov I. AG a sexty so slovenským poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolašikom.

Europoslanec s priateľským prístupom oboznámil študentov so svojím životným príbehom, priblížil im činnosť poslanca Európskeho parlamentu a následne sa porozprávali o aktuálnej téme rezonujúcej v poslednom čase v Európskom parlamente aj na Slovensku – dvojakej kvalite potravín.

Mikolašik priblížil študentom svoju iniciatívu v tejto problematike a odpovedal študentom na pripravené otázky.
 


AUTOR, FOTO : Cirkevná spojená škola 

 
Verzia pre tlač
18.10.2017