Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Žiaci si založili vlastnú televíziu, Lab TV vysiela na webe

Školská televízia je vhodným priestorom pre rozvoj komunikačných schopností žiakov v praxi

Žiaci si založili vlastnú televíziu, Lab TV vysiela na webe

HUMENNÉ. V ZŠ Laborecká 66 Humenné vznikla vďaka Nadácii pre deti Slovenska školská televízia Laborecká TV (LabTV), ktorej úlohou je mapovať dianie v škole.

Realizáciu projektu majú na starosti žiaci školy, ktorí o prácu prejavili záujem a pre ktorých škola vytvorila záujmový útvar v rámci školského centra voľného času. V rámci tohto projektu si žiaci skúšajú prácu televíznych moderátorov, redaktorov a kameramanov, učia sa pracovať s kamerou a vystupovať pred ňou, strihať jednotlivé zábery, tvoriť rozhovory a načítavať komentáre. 
Školská televízia je vhodným priestorom pre rozvoj komunikačných schopností našich žiakov v praxi, ponúka možnosť osvojiť si základy rétoriky a správne používanie spisovnej slovenčiny. Žiaci spracúvavajú reportáže z činnosti školy, ale i širokého okolia a tieto sprostredkúvajú verejnosti formou samostatnej sekcie na webovej stránke školy a tiež na facebookovej stránke. Projekt prispeje k rozvoju osobnosti zapojených žiakov, ich komunikačných a IT zručností, sociálnych a osobných kompetencií.AUTOR, FOTO : ANDREA HIRKOVÁ, UČITEĽKA


Verzia pre tlač
06.11.2017