Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Žiaci sú na svoj Kudlovský ples hrdí

Tohtoročnou témou plesu bola Noc v Paríži – Night in Paris

Žiaci sú na svoj Kudlovský ples hrdí

HUMENNÉ. Slávnostným gogom a nádhernou piesňou ktorú zaspieval komorný zbor Young voices ZUŠ Múza pod vedením Mgr. Zuzany Dirbákovej , otvorili v piatok 9.2.2018 na Základnej škole Kudlovskej v poradí už 9. Kudlovský ples.

Že je tento ples v obľube žiakov, a po iných akciách školy ako napríklad Kudlovskom jarmoku, je veľkou pýchou školy, svedčí aj počet prihlásených žiakov a hostí ktorí prijali pozvanie.

Dievčatá od piateho až po deviaty ročník prišli v krásnych róbach pekne učesané a sviatočne naladené, chlapci v oblekoch s motýlikmi na krku dodávali tomuto večeru noblesu a vážnosť.

Tohtoročnou témou plesu bola Noc v Paríži – Night in Paris. Výzdoba a foto stena korešpondovala s danou témou a žiaci si museli doniesť na ples niečo francúzske. Niektorým humor nechýbal a na ples si doniesli napríklad aj francúzsku bagetu.

Spoločenský bontón bol témou nielen triednických hodín pred týmto plesom.

Celý večer sa niesol v duchu skvelej hudby, o ktorú sa postaral DJ Zdeno, chutného jedla pripraveného šikovnými kuchárkami a bohatou tombolou aj vďaka sponzorom. O pestrý program sa postarali Tímea a Rebeca Fickové, ktoré zaspievali krásne piesne spolu aj s vlastnou skladbou. Tanečný súbor Chemlon roztancoval všetkých prítomných a mohli sme obdivovať tanečné umenie aj našich žiakov.
Tradíciou na tomto plese je voľba kráľa a kráľovnej plesu. Na základe kritérií zverejnených na nástenke žiackeho parlamentu boli do užšieho výberu učiteľmi školy vybraní traja chlapci a tri dievčatá za každú deviatackú triedu, nominovaní na kráľa a kráľovnú plesu. O víťazovi rozhodlo hlasovanie žiakov v každej triede. Tohto roku si spoločný tanec zatancovali Adam Buday a Emma Bezegová. Srdečne blahoželáme!Chceme sa poďakovať všetkým za skvelú zábavu, žiackemu parlamentu pod vedením pani učiteľky Janošovej za perfektne odvedenú prácu, nevynímajúc zháňanie sponzorov, ceny do tomboly, nákupy, prekrásne vyzdobenú školskú jedáleň ..., , učiteľkám za ich cenné rady a čas, ktorý pre nás obetovali a všetkým za ochotu a snahu pomôcť a tak sme spolu vytvorili perfektnú atmosféru. Už teraz sa tešíme na jubilejný 10. Kudlovský ples.

AUTOR, FOTO : Žiaci ZŠ Kudlovskej


Verzia pre tlač
11.02.2018