Domov AKTUÁLNE > Zo školy

ZŠ Pugačevova nie je len školou, ale rodinou

Vieme, že pre svoje dieťa chcete zvoliť takú školu, v ktorej sa bude nielen rozvíjať, ale tiež sa v nej bude cítiť príjemne a bezpečne

ZŠ Pugačevova nie je len školou, ale rodinou

PR článok 

Milí rodičia!
Vieme, že pre svoje dieťa chcete zvoliť takú školu, v ktorej sa bude nielen rozvíjať, ale tiež sa v nej bude cítiť príjemne a bezpečne.

Čo ponúkame Vašim deťom?
 bezpečnú polohu školy v krásnom prostredí, v blízkosti autobus. zastávky, blízkosť centra,
 využívanie moderných a alternatívnych metód výučby napr. rovesnícke učenie, clil,
 projekty a exkurzie (účasť v medzinárodnom programe eTwinnig už od 1.ročníka),
 snažíme sa individuálne rozvíjať talent všetkých detí v literárnej, hudobnej i športovej oblasti a ich účasť v rôznych vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach,
 pestrú ponuku mimoškolských aktivít a záujmových krúžkov,
 vyučovanie angličtiny už od 1.ročníka kvalifikovanými učiteľmi,
 školu v prírode pre žiakov 4. ročníkov,
 blízkosť Základnej umeleckej školy,
 kvalitný program v ŠKD (6,30–7,30 – ranné schádzanie, popoludní do 16,30 h.),
 špičkové vybavenie školy IKT technikou, každá trieda vybavená interaktívnou tabuľou alebo dataprojektorom s plátnom,
 široká možnosť prezentovať sa na verejnosti (vystúpenia v rámci mesta),
 kvalitné stravovanie v školskej jedálni, s možnosťou prihlásenia a odhlásenia stravy pomocou internetu,
 žiaci 3. ročníka absolvujú plavecký kurz,
 lyžiarsky kurz - podľa záujmu rodičov (bezplatne zapožičiavame lyžiarsku výstroj),
 podporujeme všeobecný rozvoj našich žiakov - organizujeme exkurzie, výlety, návštevy kultúrnych podujatí, besedy, a rôzne školské akcie (nocovačku v škole, Deň rodiny a školy, Jarný tábor...),
 individuálny prístup vďaka malému počtu žiakov v triedach,
 bezproblémové parkovanie,
 každý žiak má k dispozícii uzamykateľnú skrinku v šatni.

ZDROJ, FOTO : ZŠ PUGAČEVOVA HUMENNÉ
Verzia pre tlač
30.03.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (8%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (52%)
  • neviem, je mi to jedno (40%)