Domov RELAX > infoKULTÚRA

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v Snine

Aktuálne pozvánky na pripravované kultúrne a spoločenské podujatia v Snine

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v Snine
Muzikál Ôsmy svetadiel aj v Snine

(autori: Boris Filan, Ján Ďurovčík, Peter Pavlac)9. október 2019, 19:00 h, Dom kultúry Snina

Vstupné: 30,- €, v deň predstavenia: 35,- €

Predaj vstupeniek: DK, č. dv. 36, www.mskssnina.sk

 MESTSKÉ KULTÚRNE A OSVETOVÉ STREDISKO V SNINE – sninský kaštieľ

Vás a Vašich priateľov pozýva na ďalšie zaujímavé podujatie.

·         21. júla 2019 v areáli kaštieľa v Snine.

Tešiť sa môžete na:

·         večerné divadelné predstavenie Divadla Klauniky z Brna s názvom Don Quijote de la Ancha so začiatkom o 19. 00 hodine,

·         celé popoludnie od 14. 00 hodiny mu bude predchádzať zaujímavý projekt Potulná galéria nomadSPACE s workshopom pre deti

·         a všetko to doplní skvelé ponúkané lokálne víno od Vinohradov Vino Verita.

Tešíme sa na Vás.

Viac informácií o podujatí a našich aktivitách nájdete na našom webe:

https://www.mskssnina.sk/svkastiel alebo na sociálnych sieťach: FB @ Sninský kaštieľ a Instagrame #sninskykastiel.

 Králik Peter
narodený 6. januára 1981 v Michalovciach
● Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach (1995 – 1999)
● Ateliér slobodnej kreativity 3D / Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení
Technickej univerzity v Košiciach (2000 – 2006); študijný pobyt: Accademia di Belle Arti,
L’Aquilla, Taliansko (2003) ● venuje sa maľbe, soche, objektu a inštalácii
● venuje sa pedagogickej činnosti / riaditeľ Základnej umeleckej školy v Strážskom
● žije v Michalovciach / Topoľanoch
Umelec sa venuje maľbe, objektu, sochárstvu, videoartu, performancii a inštalácii zasahujúcej
do land-artu. Všetky tieto aktivity súvisia s jeho kľúčovým autorským konceptom Agro-artu,
ktorý bezprostredne vychádza z realizovaných aktivít v Strane železných, ktorú založil spolu s
maliarom a spolužiakom Janom Vasilkom. Obidvaja mladí umelci s hravosťou, nadšením a tak
trochu s zveličovaním prezentovali svoj manifest na verejnosti už na škole, Fakulte umení
Technickej univerzity v Košiciach. Koncept bol orientovaný na priemyselnú výrobu v oblasti
poľnohospodárstva. Mladých umelcov ohúril svet mechanických štruktúr poľnohospodárskych
strojov, romantické spomienky na hospodársky dvor ich detstva, lány polí a ornej pôdy. Tieto
témy obidvaja priznali spolu s nostalgickými pozostatkami peknoty minulého agrárneho sveta,
ale na druhej strane aj s ich vlastným recesistickým nadhľadom.
Pre Petra Králika bola Strana železných inšpiračným odrazovým mostíkom k vlastnej
interpretácií nového programu Agro-artu, s ktorým koncepčne narába aj v súčasnosti vo
všetkých svojich vzájomné sa prelínajúcich aktivitách. Či už ide o vegetačné procesy rastu
zasiatych rastlín, do ktorých autor vlastnou kreativitou a vstupovaním pretvára ich prirodzenú
realitu, alebo o obhospodarovanú krajinu zemplínskej nížiny, ktorú stavia na piedestál umenia.
Chátrajúce stavby kedysi prosperujúcej agrárnej industrie, zabudnuté poľnohospodárske
mechanizmy, opustené poľnohospodárske dvory, ich špecifická atmosféra je pre autora
vizuálne neodolateľná a spúšťajúca v ňom nutkavé emócie, ktoré sa premieňajú na nové
výtvarné inšpiračné programy, či koncepty Agroartu. Agro-art sa stáva doménou autorovej
tvorby, jeho inšpiračným zdrojom pre všetky jeho aktivity v oblasti vizuálneho umenia. Tento
solitérny koncept Petra Králika prináša pozitívny vklad do súčasného slovenského
krajinárskeho žánru.
Autor pracuje s minimalizovaným, geometrickým a sčasti abstrahovaným jazykom, koloristicky
inšpirovaným krajinou. Motív a symbol obilného klasu, hliny, kúska zeme, úcty k nej je
v súčasnej krajinomaľbe vzácnosťou. „Králikov mnohorako definovaný záujem o agro-artovú
tému a poľnohospodársku tému je nevšedný a ojedinelý, ale autorom hlboko precítený
a štrukturovane artikulovaný relevantnými prostriedkami jazyka súčasného výtvarného
umenia. P. Markovič
(Daniela Kapráľová)

ZDROJ : MSKS SNINA
FOTO titulné : J. SOPKO

 
Verzia pre tlač

Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (0%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (100%)
  • neviem, je mi to jedno (0%)