Domov OZNÁMENIA > Smútočné

ODIŠLI OD NÁS...

Aktuálne z okresu Humenné, Snina a Medzilaborce
50. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Mária Kataníková, r. 1941,  bytom Humenné,
Jozef Hudák, r. 1963, bytom Vyšná Sitnica,
Miroslav Sukeľ, r. 1958, bytom Humenné,
Sabina Mihaľková, r. 1927, bytom Brekov,
Mária Chromá, r. 1953, bytom Svetlice,
Anna Majerníková, r. 1932, bytom Ptičie,
Jozef Lukáč, r.1951, bytom Rovné,
Júlia Prokipčák, r. 1935, bytom Humenné,
Marcela Barančiková, r. 1939,bytom Snina,
Jozef Ogurčák, .r 1922, bytom Humenné,
Anna Fedičová, r. 1939, bytom Zboj,
Michal Marcin, r. 1952, bytom Humenné

49. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Juraj Földes, nar. 1946, Humenné
Jozef Palenčár, nar. 1932, Humenné
Dušan Hatala, nar. 1954, Humenné
Mária Baraniková, nar. 1930, Humenné
Alojz Milčák, nar. 1943, Karná
Ján Bernát, nar. 1951, Humenné
Matričný obvod Snina
Juraj Baraník, nar. 1932, Snina
Anna Kučnírová, nar. 1927, Snina
 
48. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Marta Sopkaničová, nar. 1935, Humenné
Mária Miková, nar. 1944, Hažín nad Cirochou
Ladislav Vojtko, nar. 1956, Humenné
Pavol Seman, nar. 1925, Humenné
Nadežda Hromjaková, nar. 1943, Humenné
Anna Kandračová, nar. 1921, Udavské
Mária Balažová, nar. 1932, Brekov
Alžbeta Zburová, nar. 1934, Humenné
Vasil Vaco, nar. 1940, Nechválova Polianka
Ernest Hromý, nar. 1947, Chlmec
Matričný obvod Snina
Anna Králiková, nar. 1929, Snina
Michal Dunaj, nar. 1938, Snina
Juraj Halgaš, nar. 1949, Snina
Alžbeta Čopaková, nar. 1937, Hrabová Roztoka
Vasiľ Sičák, nar. 1960, Zboj


47. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Ing. Vasiľ Kováč, nar. 1933, Humenné
František Šmihula, nar. 1967, Poprad
Vasyl Romaniuk, nar. 1986, Ukrajina
Štefan Kočan, nar. 1928, Humenné
Alojz Koniček, nar. 1926, Humenné
Michal Hepák, nar. 1928, Medzilaborce
Ján Klec, nar. 1923, Topoľa
Vasiľ Valalik, nar. 1933, Brestov nad Laborcom
Mária Kochanová, nar. 1924, Černina
Ján Ficik, nar. 1938, Humenné
Vasil Potocký, nar. 1932, Humenné
Peter Čerevka, nar. 1936, Kochanovce

Matričný obvod Snina
Ladislav Šponták, nar. 1936, Snina
Štefan Čopík, nar. 1927, Snina
Ján Ondik, nar. 1951, Snina
Mária Fedáková, nar. 1933, Snina
Michal Litt, nar. 1934, Klenová
Klára Rešovská, nar. 1924, Snina


46. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Molokáčová, nar. 1927, Humenné
Ján Straňavský, nar. 1950, Pakostov
Eduard Almáši, nar. 1951, Humenné
Mária Behunová, nar. 1946, Veľopolie
Matričný obvod Snina
Helena Haburajová, nar. 1937, Belá nad Cirochou
Rudolf Dudič, nar. 1948, Zemplínske Hámre
Štefan Širgeľ, nar. 1940, Zemplínske Hámre
Zuzana Čornaničová, nar. 1929, Snina

 

45. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Vladimír Hudacký, na. 1950, Veľké Kapušany,
Štefánia Porvažníková, nar. 1923, Brekov,
Anna Sorokáčová, nar. 1938, Humenné,
Mária Majerniková, nar. 1938, Ptičie,
Helena Dreveňáková, nar. 1939, Snina,
Mária Kuzmová, nar. 1953, Humenné,
Mária Raková, nar. 1930, Rokytov pri Humennom,
Gabriela Burcinová, nar. 1933, Humenné
Matričný obvod Snina
Mgr. Juraj Macan, na. 1944, Snina,
Helena Dreveňaková, nar. 1939, Snina,
Andrej Petrovka, nar. 1925, Zboj

44. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Dušan Druga, nar. 1977, Humenné
Juraj Holod, nar. 1937, Ruská Poruba
Pavlina Vasiľová, nar. 1936, Jankovce
Jozef Poldruhák, nar. 1928, Kolbasov
MUDr. Vladimír Muravský, nar. 1960, Snina
Ján Koruc, nar. 1941, Papín
Ivan Dančik, nar. 1956, Humenné
Peter Medla, nar. 1955, Humenné
Peter Prokopovič, nar. 1931, Ptičie
Michal Koman, nar. 1934, Krásny Brod
Matej Winkler-Škorka, nar. 1928, Humenné
Klára Tokárová, nar. 1936, Humenné
PaedDr. František Feňak, nar. 1931, Michalovce
Matričný obvod Snina
Martin Lacko, nar. 1991, Snina
Marta Tomčíková, nar. 1932, Prešov (pochovaná v Snine)
Bernard šalata, nar. 1959, Udavské

43. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Ján Pavlík, nar. 1936, Humenné
Michal Džubák, nar. 1928, Ptičie
Jozef Tita, nar. 1940, Snina
Peter Piruch, nar. 1955, Humenné
Helena Niemcová, nar. 1930, Víťazovce
Mária Ľubiščáková, nar. 1947, Kamienka

Vasil Basarab, nar. 1943, Snina
Marcel Dolobáč, nar. 1951, Udavské
Mária Mazúrová, nar. 1930, Humenné

Matričný obvod Snina
Emília Karľová, nar. 1953, Snina
Jozef Behún, nar. 1947, Snina


42. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Helena Matiščáková, r. 1941, Brekov
Zuzana Lojanová, nar. 1925, Belá nad Cirochou
Milan Grundza, nar. 1959, Humenné
Štefan Mikiara, nar. 1973, Humenné
Mária Kendžerová, nar. 1932, Topoľovka
Anna Chomová, nar. 1931, Roškovce
Mária Pecuchová, nar. 1930, Ruská Poruba
Ján Roman, nar. 1926, Humenné
Anna Švigárová, nar. 1926, Humenné
Margita Demjanová, nar. 1935, Humenné
Vjačeslav Vorobel, nar. 1960, Humenné
Zuzana Hrecová, nar. 1935, Nižná Jablonka
MVDr. Joraj Čop, nar. 1941, Humenné
Matričný obvod Snina
Mária Andruchová, nar. 1959, Snina
Mária Zuščáková, nar. 1949, Snina
Milan Šepeľa, nar. 1959, Snina (pochovaný v Dlhom nad Cirochou)
Zuzana Rusičová, nar. 1948, Nová Sedlica
Pavel Štofira, nar. 1938, Snina
Jozef Tita, nar. 1940, Snina

41. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Dolobáčová, nar. 1941, Udavské
Jolana Barňáková, nar. 1928, Humenné
Ján Ďuričko, nar. 1938, Kamenica nad Cirochou
Anna Barnová, nar. 1954, Ulič
Matričný obvod Snina
Anna Štofiková, nar. 1946, Snina
Ján Gerboc, nar. 1944, Snina
Mária Karľová, nar. 1932, Snina
Jozef Gnip, nar. 1963, Belá nad Cirochou
Vladimír Brečka, nar. 1968, Zemplínske Hámre
Andrej Hreha, nar. 1952, Snina
Mária Kostovčáková, nar. 1935, Snina

40. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Mária Haburčáková, nar. 1951, Humenné
Jozef Smerekovský, nar. 1954, Lieskovec
Jozef Čarnický, nar. 1944, Brestov
Michal Salak, nar. 1927, Čabiny
Anna Gogová, nar. 1919, Repejov
Jaroslav Pichoňský, nar. 1951, Humenné
Jozef Timko, nar. 1946, Baňa
Jaroslav Fedoriak, nar. 1952, Hažín nad Cirochou
Peter Leščišin, nar. 1974, Humenné
Ladislav Hoľan, nar. 1946, Pčoliné
Anna Kremnická, nar. 1942, Snina
Ján Marcinko, nar. 1933, Humenné

Matričný obvod Snina
Ján Ľuľa, nar. 1952, Snina
Ján Simkulet, nar. 1928, Snina
Mária Huňarová, nar. 1943, Snina
Anna Kremnická, nar. 1942, Snina
Mária Šalachová, nar. 1929, Snina


39. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Ján Antoni, nar. 1935, Ptičie
Bohuš Sorokáč, nar. 1956, Humenné
Blažena Baulovičová, nar. 1952, Humenné
Ján Jevočin, nar. 1943, Humenné
Štefan Karabin, nar. 1935, Slovenská Volová
Jozef Dudy, nar. 1972, Slovenská Volová
Peter Halagan, nar. 1994, Závadka
Peter Kuľha, nar. 1963, Kochanovce
Soňa Pačajová, nar. 1967, Jabloň
Hana Rajničová, nar. 1936, Lackovce

Matričný obvod Snina
Anna Mariničová, nar. 1949, Belá nad Cirochou
Ján Ontkovič, nar. 1949, Snina
Júlia Ivanegová, nar. 1916, Snina (pochovaná v Ubli)
Katarína Kovaľová, nar. 1938, Snina
Anna Chauturová, nar. 1954, Dúbrava (pochovaná v Kolbasove)
Ján Ogurčák, nar. 1943, Zemplínske Hámre


38. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Ján Šváb, nar. 1949, Papín
Mária Vojtovičová,  nar. 1927, Humenné
Michal Darivčák, nar. 1933, Humenné
Mária Haľková, nar. 1949, Humenné
Ján Rajňak, nar. 1967, Modra nad Cirochou
Štefan Džomba, nar. 1934, Svetlice
Ľudmila Kočanová, nar. 1941, Humenné
Peter Onufrák, mar. 1931, Humenné
Xaveria Radová, nar. 1936, Humenné

Matričný obvod Snina
Vasiľ Drozd, nar. 1940, Snina
Mária Stanková, nar. 1925, Pčolinné
Katarína Ihnátová, nar. 1943, Snina
Ján Špitalik, nar. 1947, Snina
Anna Durkotová, nar. 1929, Snina
Ján Polačko, nar. 1942, Dlhé nad Cirochou


37. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Irena Gazdíková, nar. 1948, Jabloň
Terézia Ficková, nar. 1939, Humenné
Ing. Ladislav Vaško, nar. 1937, Humenné
Mária Dudaščíková, nar. 1938, Humenné
Milan Matúška, nar. 1931, Jabloň
Gejza Maľar, nar. 1954, Humenné
Ján Šram, nar. 1956,Topoľovka
Ing. Štefan Horvát, nar. 1943, Humenné
Ján Holodňák, nar.1954, Vojnatina
Matričný obvod Snina

Milan Hardoň, nar. 1949, Zamutov (pochovaný v Snine)
Júlia Hudáková, nar. 1928, Snina
Štefan Aľušík, nar. 1956, Snina 


36. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Jozef Cichý, nar. 1940, Chlmec
Oliver Farkas, nar. 1985, Humenné
Anna Brinkošová, nar. 1950, Nižné Ladičkovce
Ján Kováč, nar. 1939, Snina
Ľudmila Andrašová, nar. 1924, Humenné
Anna Komanová, nar. 1930, Medzilaborce
Marek Paško, nar. 1984, Jabloň
Jolana Bodoriková, nar. 1924, Prešov
Anna Fedorcová, nar. 1930, Čabiny
Jozef Engel, nar. 1930, Kamenica nad Cirochou
Miluša Kondisová, nar. 1953, Humenné
Veronika Kochanová, nar. 1951, Myslina
Hilar Smetanka, nar. 1946, Zbudské Dlhé

Matričný obvod Snina
Ladislav Jankaj, nar. 1956, Snina
František Gajdoš, nar. 1949, Snina
Veronika Gavronová, nar. 1940, Snina
Ján Kováč, nar. 1939, Snina
Anna Cihrová, nar. 1950, Snina


35. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Oľga Maďariková, nar. 1933, Brekov
Anna Ferková, nar. 1929, Kamenica nad Cirochou
Miloš Mindžák, nar. 1975, Humenné
Anna Hivková, nar. 1941, Ptičie
Mária Šichtová, nar. 1934, Lastomír
Blažej Treščák, nar. 1943, Humenné
Michal Čabala, nar. 1961, Humenné
Gabriela Dančíková, nar. 1961 Humenné
Ing. Pavol Antoňák, nar. 1947, Jasenov
Mária Jacinová, nar. 1932, Brekov

Matričný obvod Snina
Jozef Onufer, nar. 1949, Snina
Mária Lempeľová, nar. 1922, Snina
Anna Brjančinová, nar. 1944, Snina
Anna Maliňaková, nar. 1972, Snina
Michal Starosta, nar. 1954, Ruská Volová
Mária Molnárová, nar. 1949, Snina


34. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Michal Matiščák, nar. 1934, Brekov
Margita Boberová, nar. 1929, Kamienka
Magda Kurejová, nar. 1962, Humenné
Vasiľ Ihnatko, nar. 1934, Zbojné
Anna Šuťáková, nar. 1942, Humenné
Jozef Godžák, nar. 1949, Hažín nad Cirochou
Helena Lengerová, nar. 1938, Jasenov
Michal Marcinčák, nar. 1938, Humenné
Oldřich Wilhalm, nar. 1923, Humenné
Jozef Zuščák, nar. 1933, Kamenica nad Cirochou
Štefan Legemza, nar. 1937, Modra nad Cirochou
Matričný obvod Snina
Zuzana Šuťaková, nar. 1950, Kolonica
Štefan Špitalik, nar. 1937, Snina
Mária Štofiková, nar. 1935, Snina
Michal Kováč, nar. 1954, Dlhé nad Cirochou
Mária Pčolová, nar. 1931, Snina
Júlia Džigová, nar. 1933, Nová Sedlica


33. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Mária Čurilová, nar. 1925, Humenné
Juraj Hičák, nar. 1949, Závada
Anna Ščerbová, nar. 1931, Ruská Kajňa
Magdaléna Kotusová, nar. 1939, Humenné
Arnold Jankai, nar. 1941, Brekov
Božena Sadinská, nar. 1946, Humenné
Mária Paňková, nar. 1955, Rokytov pri Humennom-Humenský Rokytov
Dušan Oláh, nar. 1953, Brekov

Matričný obvod Snina
Ernest Adam, nar. 1958, Snina
Jozef Mihok, nar. 1946, Snina
Ing. Hana Salajová, nar. 1958, Snina


32. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Július Oleksik, nar. 1923, Humenné
Mária Guľová, nar. 1933, Hanušovce nad Topľou
RSDr. Július Szűcs, nar. 1939, Humenné
Margita Bálintová, nar. 1937, Zubné
Helena Tkáčová-Kličová, nar. 1931, Ohradzany
Jozef Rogala, nar. 1934, Topoľovka
Zuzana Šteňková, nar. 1934, Svetlice

Matričný obvod Snina
Ján Karško, nar. 1951, Snina
Anna Harkotová, nar. 1939, Uličské Krivé
Viktória Gábrišová, nar. 1994, Snina
Zuzana Kirňaková, nar. 1935, Snina

 

31. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Pavlottyová, nar. 1939, Humenné
Jozef Borek, nar.1924, Medzilaborce
Margita Dudová, nar. 1941, Jabloň
Michal Mitruška, nar. 1934, Humenné
Ing. Vladimír Zahoranský, nar. 1952, Humenné
Zuzana Nováková, nar. 1939, Humenné
Jozef Hojdan, nar. 1956, Kamienka
Ján Savkanič, nar. 1932, Modra nad Cirochou
Pavlina Sitková, nar. 1932, Udavské
Anna Laščaková, nar. 1935, Čabalovce
Vladimíra Mindová, nar. 1956, Humenné
Verona Šimkaninová, nar. 1926, Brekov

Matričný obvod Snina
Kamil Pčola, nar. 1978, Snina
Mária Selčanová, nar. 1928, Snina
Mária Knižová, nar. 1965, Dlhé nad Cirochou
Anna Dunajová, nar. 1965, Snina


30. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Vasil Kundrát, nar. 1935, Oľšinkov
Mária Ducová, nar. 1926, Brestov
Dušan Jakub, nar. 1948, Humenné
Štefan Černega, nar. 1935, Ľubiša
Matričný obvod Snina
Vladimír Sekerec, nar. 1973, Snina
Verona Šteňová, nar. 1949, Snina
Ján Mandzák, nar. 1937, Snina (pochovaný v Osadnom)
Anna Bindzarová, nar. 1936, Snina
Anna Macanová, nar. 1933, Snina

29. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Helena Varhačová, nar. 1927, Humenné
Rudolf Demeter, nar. 1961, Slovenská Volová
Ján Kužma, nar. 1945, Humenné
Ing. Viliam Olejník, nar. 1933, Humenné
Regina Ďurčanyová, nar. 1932, Topoľovka
Mikuláš Marcišin, nar. 1950, Medzilaborce
Juraj Belej, nar. 1933, Ňagov
Agata Koštová, nar. 1927, Bratislava-Nové Mesto
Slavomíra Seňková, nar. 1996, Humenné

Matričný obvod Snina
Marinič Ladislav, nar. 1967, Dlhé nad Cirochou
Hirka Adrián, nar. 1976, Snina
Butalová Mária, nar. 1926, Dlhé nad Cirochou


28. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Marta Širá, nar. 1957, Hudcovce
Vasiľ Kurečko,nar. 1928, Habura
Irena Hanušovská, nar. 1938, Humenné
Júlia Demjanovičová,nar. 1938, Čabiny
Anna Feiglová, nar. 1923, Humenné
Vasil Škumanič, nar. 1937, Humenné
Mária Kociková, nar. 1919, Kamenica nad Cirochou
Ján Tyč, nar. 1965, Karná
Ján Palivoda, nar. 1945, Medzilaborce
Emil Balog, nar. 1951, Humenné
Milan Švec, nar. 1954, Hažín nad Circhou
Rozália Vrblovská, nar. 1927, Brekov

Matričný obvod Snina
Marinič Mikuláš, nar. 1955, Snina
Kepičová Anna, nar. 1928, Snina
Fenin Tomáš, nar. 1992, Snina


27. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Štefan Senko, nar. 1947, Humenné
Mária Gaľová, nar. 1930, Humenné
Jozef Čopko, nar. 1932, Nižná Sitnica
Milan Kira, nar. 1956, Kolonica
Štefan Virtaš, nar. 1937, Ptičie
Matričný obvod Snina
Berezňak Michal, nar. 1930, Strihovec
Nosal Ladislav, nar. 1953, Snina
Kapák Ján, nar. 1950, Hostovice
Macan Ján, nar. 1957, Snina

26. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Alžbeta Szczygielová,nar. 1951, Humenné
Viktória Tkáčová, nar. 1995, Humenné
Mária Hudáková, nar. 1922, Vyšný Hrušov
Anna Barnová, nar. 1926, Humenné
Mária Karnajová, nar. 1948, Jasenov
Anna Kočanová, nar. 1929, Snina
Štefan Gergeľ, nar. 1937, Jabloň
Anna Blazníková, nar. 1929, Chlmec
Jozef Ščerba, nar. 1954, Rokytov pri Humennom
Danka Ondáčová, nar. 1969, Humenné
Helena Gladysová, nar. 1933, Humenné
Štefan Morosko, nar. 1934, Humenné
Zuzana Bakajsová, nar. 1914, Vyšné Remety
Pavol Račko, nar. 1954, Rovné
Mária Antušová, nar. 1934, Slovenská Kajňa
Katarína Kuľhová, nar. 1950, Brestov
Anna Jalčáková, nar. 1924,  Humenné
Paulina Marcinská, nar. 1925, Humenné
Katarína Gubíková, nar. 1931, Humenné
Jozef Forgáč, nar. 1937, Humenné
Ján Gazda, nar. 1967, Humenné
Mária Stezarová, nar. 1927, Oľka
Anna Slováková, nar. 1928, Humenné
Anna Cukrovaná, nar. 1934, Ptičie
Matričný obvod Snina
Rusinko Radovan, nar. 1977, Snina
Gnip Jozef, nar. 1947, Belá nad Cirochou
Kočanová Anna, nar. 1929, Snina
Štofík František, nar. 1959, Snina
Gondová Mária, nar. 1938, Pichné
Bobrik Jozef, nar. 1929, Topoľa
Gavronová Mária, nar. 1927, Snina
Grundza Štefan, nar. 1950, Ulič
Pčolová Ľubica, nar. 1963, Snina

25. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Martin Hricko, nar. 1952, bytom Michalovce
Matričný obvod Snina
Draničak Juraj, nar. 1934, Pčolinné

24. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Harakaľová, nar. 1928, Myslina
Júlia Barančíková, nar. 1943, Humenné
Mária Berdáková, nar.1948, Humenné
Eugen Hunor Becz, nar. 1939, Humenné
Štefan Stracenský, nar. 1929, Humenné
Ján Rusinko, nar. 1929, Čabiny
Jaroslav Jelo, nar. 1961, Humenné
Milan Rak, nar. 1951, Humenné
Mária Demková, nar. 1932, Zubné
Anna Melničáková,nar. 1923, Dedačov
Matričný obvod Snina
Dudyová Koťová Anastázia, nar. 1945, Snina
Hudák Juraj, nar. 1948, Snina
Holovčaková Rozália, nar. 1935, Belá nad Cirochou
Bobrik Jozef, nar. 1962, Snina – pochovaný v Topoli
Gošani Jozef, nar. 195,7 Hostovice
Jelo Jaroslav, nar. 1961, Humenné – pochovaný v Snine

23. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Vojtková, nar. 1947, Nižný Hrušov
Michal Chudina, nar. 1934, Zbudská Belá
František Čižmár, nar. 1939, Humenné
Alojz Horečný, nar. 1934, Humenné
Anna Kocanová, nar. 1934, Roškovce
Ján Nemec, nar. 1930, Brekov
Matričný obvod Snina
Varchoľak Jozef, nar. 1971, Snina
Girgová Klára, nar. 1981, Osadné
Hančak Tibor, nar. 1956, Runina

22. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Štefan Gojdič, nar. 1943, Humenné
Katarína Šalatová, nar. 1956, Humenné
Emil Toma, nar. 1962, Humenné
Magdaléna Šimčáková, nar. 1943, Michalovce
Helena Labíková, nar. 1935, Humenné
Ján Žovnin, nar. 1965, Humenné
Magda Halajčiková, nar. 1952, Volica
Mária Čurlejová, nar. 1932, Hudcovce
Ladislav Hurka, nar. 1933, Humenné
Helena Šaková, nar. 1958, Kochanovce
Milan Brinkoš, nar. 1947, Humenné
Irena Petrová, na. 1939, Hažín nad Cirochou
Štefan Gajdoš, nar. 1933, Nižná Jablonka
Mária Kostilniková, nar. 1936, Roškovce
Mária Hrivňáková, nar. 1934, Snina
Matričný obvod Snina
Holub Gejza, nar. 1946 Klenová
Vlčeková Zuzana,nar., 1937 Hostovice
Pohl Pavol, nar. 1943, Zemplínske Hámre
Vašková Daniela, nar 1950, Snina
Hrivňaková Mária, nar. 1934,Snina
Fedurčák Ján, nar. 1941, Klenová

21. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Helena Husťaková, nar. 1931, Čabalovce
Andrej Džengelovský, nar. 1952, Humenné
Ján Bacák, nar. 1933, Humenné
Jana Prigancová, nar. 1981, Humenné
Vladimír Bejda, nar. 1946, Medzilaborce
Matričný obvod Snina
Štenková Katarína, nar. 1933, Snina
Aľušíková Katarína, nar. 1936, Snina
Čopík Štefan, nar. 1930, Snina
Grundza Milan, nar. 1960, Snina
Hančáková Mária, nar. 1929, Runina
Bobák Jaroslav, nar. 1959,Pichné
Pokšaj Štefan, nar. 1965, Snina

20. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Štefan Sekela, nar. 1935, Humenné
Michal Dutko, nar. 1927, Humenné
Agáta Chalyová, nar. 1931, Hažín nad Cirochou
Martina Drugová, nar. 1974, Čabiny
Michal Petrovčin, nar. 1932, Hankovce
Vlasta Demetrová, na. 1961,  Humenné
Mária Balascsiková, nar. 1925, Ptičie
František Hajdučko, nar. 1939, Lackovce
Adolf Bonk, nar. 1946, Humenné
Matričný obvod Snina
Psárová Edita, nar. 1960, Dlhé nad Cirochou
Pekariková Rozália, nar. 1940, Snina


19. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Mária Kičinová,na r. 1961, Humenné
Vasiľ Savka, nar. 1922, Humenné
Vincent Katanik,nar. 1958, Hrabovec nad Laborcom
Soňa Sabolová, nar. 1954, Michalovce
Mária Veliká, nar. 1937, Hudcovce
Ján Čurlej, nar. 1922, Hudcovce

Anna Repčiková, nar. 1929, Habura
Jozef Hricinda, nar. 1962, Porúbka

Matričný obvod Snina
Čop Štefan, nar. 1962, Snina
Gézová Mária, nar. 1951, Snina
Ocetníková Mária, nar. 1945, Klenová
Svitičová Mária, nar. 1935, Kalná Roztoka
Britan Jozef, nar. 1959, Belá nad Cirochou


18. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Megisová, nar. 1940, Humenné
Ladislav Labun, nar. 1955, Humenné
Jozef Dufala, nar. 1940, Papín
Jaroslav Štimpák, nar. 1958, Humenné
Jozef Marcinčák, nar. 1940, Jasenov
Júlia Rafajová, nar. 1928, Humenné
Matričný obvod Snina
Zubaľ Miroslav, nar. 1965, Jalova
Sentelíková Lucia, nar. 1980, Snina
Briľaková Mária, nar. 1933, Snina

17. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Dušan Antolič, na r. 1963, Humenné
Alexander Revák, nar. 1955, Volica
Mária Kačmárová, nar. 1944, Košice-Sever
Irena Rohaľová, nar. 1932, Strážske-Krivošťany
Jozef Vasiľ, nar. 1950, Humenné,
Evžena Žinčáková, nar. 1930,  Modra nad Cirochou,
Oľga Rumlerová, nar. 1933, Humenné,
Anna Ferková, nar. 1933, Humenné,
Jozef Krajník, nar. 1955, Dedačov
Matričný obvod Snina
Ing. Štec Ján, nar. 1960, Ubľa
Fedorjak Ján, nar. 1925, Nová Sedlica
Kožuškaničová Mária, nar. 1939, Dúbrava

16. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Jozef Koškovský, nar. 1934, Hankovce
Anna Čelovská, nar. 1943, Kochanovce
Ján Dobrovský, nar. 1943, Humenné
Mária Sabolová, r. 1927, Košarovce
Jozef Zaťko, nar. 1948, Humenné
Jozef Dzurenko, nar. 1950, Jankovce
Andrej Gajdoš, nar. 1934, Jasenov
Zoltán Tatár, nar. 1939, Topoľovka
Ing. Anna Žužová, nar. 1956, Modra nad Cirochou
Vasiľ Derkač, nar. 1939, Humenné
Ján Gavaľa, nar. 1936, Brestov


15. týždeň 2017
HUMENNÉ, MEDZILABORCE
Michal Šomplák,nar. 1925, Humenné
Andrej Kováč, nar. 1954, Humenné
Ružena Šnajderová, nar. 1943, Radvaň nad Laborcom
Bernardína Koscelníková,nar. 1937, Staré
Mária Hromadová, nar. 1948, Zbojné
Vojtech Dráč, nar. 1925, Brekov


14. týždeň 2017
HUMENNÉ, MEDZILABORCE
Magdaléna Findríková, nar. 1940, Vyšný Hrušov,
Štefan Mikiara, nar. 1946, Humenné,
Peter Šišmiš, nar. 1939, Čertižné,
Helena Legemzová, nar. 1936, Snina,
Mária Kováčová, nar. 1937, Kochanovce,
Mária Vasiľková, nar. 1922, Nechválova Polianka

SNINA
Didik Jura, nar. 1929, Snina
Latta Vasiľ, nar. 1935, Pichné
Radoňák Ján, nar. 1933, Dlhé nad Cirochou
Legemzová Helena, nar. 1936, Snina - pochovaná v Ladomírove


13. týždeň 2017
HUMENNÉ, MEDZILABORCE
Helena Maliňáková, nar. 1932, Ulič
Mgr. Stanislava Bochinová, nar. 1974, Medzilaborce
Mária Sziszáková, nar. 1945, Michalovce
Ľuboš Sivý,nar. 1983, Humenné

SNINA
Mariničová Mária, nar. 1936, Snina
Šeteščáková Mária, nar. 1934, Belá nad Cirochou
Hašuľová Jarmila, nar. 1952, Dlhé nad Cirochou
Klecová Mária, nar. 1938, Ladomírov
Terpáková Katarína, nar. 1943, Snina
Zubaľová Anna, nar. 1931, Jalová
Leňka Michal, nar. 1962, Snina

 
12. týždeň 2017
HUMENNÉ, MEDZILABORCE
Helena Bilaničová, nar. 1932, Zbojné
Jozef Butala, nar. 1934, Turcovce
Pavel Karch, nar. 1936, Humenné
Elemír Kun, nar. 1938, Humenné
Ján Kirňak, nar. 1926, Snina
Marián Kollár, nar. 1953, Lipovce
Anna Leso Petríková, nar. 1930, Habura
Mgr. Ivan Mjachký, nar. 1959, Humenné
Mária Borská, nar. 1967, Humenné
Anna Foffová, nar. 1922, Humenné

SNINA
Štofirová Anna 1934 Snina
Kirňák Ján, nar. 1926, Snina
Mikulák Jozef, nar. 1952, Snina
Hlodinok Ján, nar. 1970, Snina - pochovaný v Zboji
Hudák Štefan, nar. 1959, Zemplínske Hámre
Kočan Ján, nar. 1952, Zboj
Božidarová Alžbeta, nar. 1930, Dlhé nad Cirochou

 
11. týždeň 2017
HUMENNÉ, MEDZILABORCE
Sabina Kuliňáková, nar. 1934, Michalovce
Jozef Haladej, nar. 1957,   Humenné
Mária Kocanová, nar. 1949, Humenné
Jozef Pulko, nar. 1951,  Humenné
Viera Makulová, nar. 1952,  Humenné
Jolana Kapuscinská,nar. 1953, Kamenica nad Cirochou
Anastázia Silaničová, nar. 1932, Humenné
Ing. Andrej Rajňák,na r. 1944,  Humenné
Mária Čechová, nar. 1950,  Medzilaborce
Oľga Feriaková, nar. 1941, Hažín nad Cirochou
Michal Kuruc, nar. 1928, Humenné
Mária Miľová, nar. 1951, Myslina
Ján Kanaláš, nar. 1954,  Humenné

SNINA
Ferková Anna, nar. 1946, Snina
Júnová Alžbeta, nar. 1934, Dúbrava


10. týždeň 2017
HUMENNÉ
Elena Vargová, nar. 1941, Humenné
Ladislav Mirga, nar. 1937, Kamienka, okr. Stará Ľubovňa
Michal Tkáč, nar. 1988, Humenné
Michal Bálint, nar. 1955, Humenné
Anna Mikitová-Petriková, nar. 1930, Vyšná Jablonka
Jozef Dzurják, nar. 1960, Karná
JUDr. Jozef Rudavský, nar. 1943, Humenné
Zita Henyigová, nar. 1959, Humenné
Cyril Barnišin, nar. 1952, Humenné
Ladislav Sentivan, nar. 1967, Stakčínska Roztoka

SNINA
Šimonová Margita, nar. 1943, Belá nad Cirochou
Volochová Mária, nar. 1930, Klenová
Lelková Anna, nar. 1925, Dlhé nad Cirochou
Megová Katarína, nar. 1932, Snina
Pomykal Ján, nar. 1953, Belá nad Cirochou
Guzej Michal, nar. 1953, Šmigovec


9. týždeň 2017
HUMENNÉ
Pavlina Albičuková, nar.1934, Hrabovec nad Laborcom
Margita Balogáčová, nar.1935, Hudcovce
Jozef  Kocaj, nar. 1937, Zbudské Dlhé
Mária Majerníková, nar. 1951, Hankovce
Helena Palenčárová, nar. 1936, Humenné
Ján Matta-Pavlisko, nar. 1944,  Závadka
Anna Kurucová, nar. 1927, Humenné
Terézia Antolčíková, nar.1933, Humenné
Mgr. Mikuláš Lučkanič, nar. 1948, Medzilaborce
Zuzana Šandorová, nar. 1989, Humenné
Anna Káčerová, nar. 1940, Humenné
Anna Jasiková, nar. 1921, Brestov nad Laborcom

SNINA
Kozaková Júlia, nar. 1937, Zboj
Kloudová Etela, nar. 1945, Osadné
Demčák Štefan, nar. 1962, Zemplínske Hámre
Petríková Anna, nar. 1931, Dlhé nad Cirochou
Siničáková Anna, nar. 1942, Snina
Peľo Juraj, nar. 1953, Snina
MUDr. Homza Emil 1939 Snina
Turbáková Mária 1948 Snina


8. týždeň 2017
HUMENNÉ
Mária Kababiková, nar. 1940, Hrabovec nad Laborcom
SNINA
Findriková Magdaléna, nar. 1963, Papín
Kriška Jura, nar. 1930, Snina
Štofira Jozef, nar. 1935, Snina
Krivjančin Michal, nar. 1956, Dlhé nad Cirochou
Chochrunová Magdaléna, nar. 1948, Ulič


7. týždeň 2017
HUMENNÉ
Jozef Kulan, nar. 1937, Ľubiša
MVDr. Alexius Čanda, nar. 1941, Humenné

Vladislav Marušák, nar. 1945, Humenné
Ladislav Ferenc, nar. 1949, Zbudské Dlhé
Miroslav Baraník, nar. 1960, Humenné
Verona Weisová, nar. 1946, Humenné
Ján Šepeľa, nar. 1934,  Kamenica nad Cirochou
SNINA
Sentivanová Anna, nar. 1970, Stakčínska Roztoka
Cibová Anna, nar. 1930, Snina
Sládek Václav, nar. 1951, Rovné
Sentivanová Svetlana, nar. 1968 Snina – pochovaná v Stakčínskej Roztoke
Vrábľová Jolana, nar. 1945, Snina
Popovičová Mária, nar. 1936, Ruský Hrabovec
Terkoš Juraj, nar. 1941, Snina
Oriničová Anna, nar. 1926, Runina
Kurpašová Mária, nar. 1929, Pčolinné


6. týždeň 2017
HUMENNÉ

Anna Porvažníková, nar. 1934, Brekov
Ing. Miloslav Kútnik, nar. 1947, Humenné
Jozef Porvažnik, nar. 1947, Kochanovce
Mária Petruňová, nar. 1925, Ubľa
Ján Farbanec, nar. 1954, Papín
Marta Kmecová, nar. 1932, Humenné

SNINA
Burik Štefan, nar. 1948, Snina
Macková Mária, nar. 1922, Snina
Salaková Mária, nar. 1930, Hostovice
Zoller Jozef, nar. 1940, Zemplínske Hámre
Hišemová Mária, nar. 1941, Belá nad Cirochou
Lipčík Michal, nar. 1935, Snina
Gazdiková Anna, nar. 1938, Hostovice


5. týždeň 2017
HUMENNÉ, MEDZILABORCE
Ing. Juraj Ivanega, nar. 1943, Humenné
Anna Revisová, nar. 1943, Humenné
Michal Šalata, nar. 1929, Humenné
Ján Minda, nar. 1923, Brestov
Anna Kozárová, nar. 1942, Radvaň nad Laborcom
Anna Rašpľová, nar. 1957, Humenné
Mária Košická, nar. 1923, Lackovce
Verzia pre tlač
14.12.2017