Domov OZNÁMENIA > Smútočné

ODIŠLI OD NÁS...

Aktuálne z okresu Humenné, Snina a Medzilaborce

20. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Mária Simová, bytom Sopkovce
Ján Belej, bytom Humenné
Helena Melcová, bytom Humenné
Peter Dura, bytom Medzilaborce
Kvetoslava Figulová, bytom Humenné
Anna Kováčová, bytom Humenné
Ján Turický, bytom Humenné
Peter Bača, bytom Humenné


19. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Verona Petráková, nar.1937, Humenné
Anna Gajdošová, nar. 1929, Vyšné Ladičkovce
Michal Smoľak, nar. 1931, Stakčín
Pavel Schmida, nar. 1927, Košice-Sever
Ján Polák, nar. 1947, Závadka
Anna Kurucová, nar. 1929, Hankovce
Mária Hlohincová, nar. 1956, Volica
Ivan Salak, nar. 1955, Zbojné
Augusta Gulová, nar. 1939, Humenné
Paulína Kovalíková, nar. 1921, Jasenov
Matričný obvod Snina
Jaroslav Lojka, nar.1966, Kolonica
Marián Burik, nar. 1967, Belá nad Cirochou
Miroslav Ožvold, nar. 1973, Zemplínske Hámre
Mária Sabačová, nar. 1935, Kolonica


18. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Miroslav Sivák, nar. 1960, Kamenica nad Cirochou
Liliana Smolejová, nar. 2013, Humenné
Michal Chariš, nar. 1940, Humenné
Tatiana Baťková, nar. 1961, Čabiny
Michal Malik, nar. 1927, Čabalovce
Rozália Jevčičová, nar. 1942, Humenné
Sabina Mihaľková, nar. 1919, Brekov
Matričný obvod Snina
Anna Tančaková, nar. 1930, Snina
Mária Bariliková, nar. 1936, Snina
Helena Vargová, nar. 1933, Snina
Miroslava Raganová, nar. 1990, Snina


17. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Vladimír Karas, nar. 1939, Kamenica nad Cirochou
Ján Beca, nar. 1957, Humenné
Mária Lelková, nar. 1942, Dlhé nad Cirochou
Vasil Šanta, nar. 1946, Strážske
Mária Čuvanová, nar. 1930, Humenné
Helena Balková, nar. 1933, Topoľovka
Štefan Čorný, nar. 1938, Humenné
Mária Stadničárová, nar. 1932, Závadka
Helena Kuzmová, nar. 1942, Oľka
Matričný obvod Snina
Peter Ganišin, nar. 1932, Jalová
Zuzana Štofiková, nar. 1937, Snina
Marta Handrová, nar. 1961, Snina (pochovaná v Ruskom Hrabovci)


16. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Gabriela Stanková, nar. 1977, Snina
Kvetuša Hudáková, nar. 1941, Vyšná Sitnica
Marta Mihaliková, nar. 1925, Humenné
Štefan Kolesár, nar. 1934, Hranovec nad Laborcom
Šimon Rosič, nar. 1930, Stakčín
Mária Hodorová, nar. 1934, Sopkovce
Mária Sninčáková, nar. 1950, Udavské
Juraj Šutka, nar. 1931, Nižná Sitnica
Anna Antoňaková, nar. 1929, Humenné
Michal Riško, nar. 1934, Humenné
Ján Mihaľov, nar. 1950, Humenné
Dávid Morek, nar. 1997, Kochanovce
Ing. Jozef Gajdoš, nar. 1943, Humenné
JUDr. Emília Bilíková, nar.1955, Humenné
Mária Rujáková, nar. 1963, Chlmec

Matričný obvod Snina
Margita Mariničová, nar. 1944, Snina
Mária Alušíková, nar. 1924, Snina
František Jastrabský, nar. 1939, Snina


15. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Jozef Lichman, nar. 1944, Humenné
Margita Fedáková, nar. 1955, Snina
Ján Šovár, nar. 1955, Humenné
Helena Regrutová, nar. 1937, Medzilaborce
Mária Doničová, nar. 1933, Čabiny
Anna Gališinová, nar. 1934, Medzilaborce
Helena Lopatová, nar. 1944, Medzilaborce
Ing. Jozef Cicanič, nar. 1957, Humenné
Matričný obvod Snina
Anton Malec, nar. 1954, Osadné (pochovaný v Snine)
Vasiľ Simkulet, nar. 1922, Snina
Anna Buhajová, nar. 1935, Zboj


14. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Mária Palaščáková, nar. 1940, Ulič
Peter Šepeľa, nar. 1956, Víťazovce
Mária Micovčinová, nar. 1930, Rokytov pri Humennom
Mária Popadičová, nar. 1937, Humenné
Miroslav Kroča, nar. 1962, Humenné
Margita Kravcová, nar. 1931, Pečovská Nová Ves
Juraj Baláž, nar. 1926, Humenné
Mária Harakaľová, nar. 1927, Kamenica nad Cirochou
Valentína Zubová, nar. 1928, Humenné
Mária Terefenková, nar. 1959, Myslina

Matričný obvod Snina
Vasiľ Choma, nar. 1923, Topoľa
Ján Chochrun, nar. 1926, Ulič


13. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Ladislav Mészáros, nar. 1930, Humenné
Miroslav Židzik, nar. 1975, Veľopolie
Anna Žírová, nar. 1927, Zemplínske Hámre
Mária Jacková, nar. 1937, Zbudza
Štefan Terefenko, nar. 1937, Humenné
Katarína Kordilová, nar. 1951, Myslina
Mária Jalčová, nar. 1939, Čabalovce
Mária Čikotová, nar. 1929, Hencovce
Anna Smetanková, nar. 1937, Papín
Anna Dupkaničová, nar. 1939, Humenné
Daniel Lenčiš, nar. 1946, Hažín nad Cirochou
Judita Pužová, nar. 1958, Humenné
Elena Žáková, nar. 1930, Humenné
MUDr. Štefan Ščerbák, nar. 1942, Humenné

Matričný obvod Snina

Mária Salajová, nar. 1937, Snina
Rozália Vasilišinová, nar. 1929, Snina
Katarína Štofiková, nar. 1933, Snina
Zuzana Labancová, nar. 1926, Snina
Mária Fedorková, nar. 1960, Snina
Michal Jackovič, nar. 1931, Príslop
Jozef Hišem, nar. 1946, Belá nad Cirochou
Elek Potocký, nar. 1952, Pčolinné
Margita Paprčková, nar. 1947, Snina
Štefan Maliňák, nar. 1939, Zemplínske Hámre


12. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Irena Smetanová, nar. 1929, Medzilaborce
Matej Nový, nar. 1961, Bardejov
Vladimír Salak, nar. 1954, Valentovce
Helena Čerevková, nar. 1947, Roškovce
RSDr. Štefan Jaňovka, nar. 1945, Humenné
Marián Firkaľ, nar. 1961, Volica
Štefan Dzurov, nar.1952, Jabloň
Jozef Gajdoš, nar. 1944, Ľubiša
Irena Sakalíková, nar. 1933, Závadka
Ing. Ján Kováč, nar. 1943, Humenné
Michal Cvik, nar. 1954, Zubné
Ján Komarc, nar. 1935, Modra nad Cirochou
Anna Hamašová, nar. 1934, Čabalovce

Matričný obvod Snina
Anna Čopíková, nar. 1934, Snina
Ladislav Demeter, nar. 1950, Snina
Katarína Zimovčáková, nar. 1943, Pichne (pochovaná v Snine)


11. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Dušan Tokár, nar. 1955, Humenné
František Maľar, nar. 1945, Humenné
Anna Roháčová, nar. 1938, Ňagov
Emília Szabová, nar. 1941, Ruská Poruba
JUDr. Ľudovít Gajdoš, nar. 1968, Jasenov
Klára Forintová, nar. 1940, Humenné
Helena Žáková, nar. 1924, Nechválova Polianka
Milan Mastiľák, nar. 1952, Drienovská Nová Ves
Jolana Belcáková, nar. 1941, Koškovce
Anna Ruttkayová, nar. 1943, Humenné

11. týždeň 2018
Matričný obvod Snina
Michal Sidor, nar. 1933, Snina
František Kohút, nar. 1943, Dlhé nad Cirochou
Juraj Maliganič, nar. 1952, Kolonica
Ján Cupaško, nar. 1933, Snina
Monika Dudiová, nar. 1965, Snina


10. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Anna Zarembová, nar. 1933, Humenné
Gabriela Šváčková, nar. 1969, Humenné
Andrej Greš, nar. 1940, Koškovce
Mária Turíková, nar. 1939, Vyšná Sitnica
Alojzia Szieberová, nar. 1925, Koškovce
Oľga Fekésházyová, nar. 1932, Humenné
Ema Rybariková, nar. 1932, Michalovce
Miroslav Hromý, nar. 1963, Humenné
Ján Gergeľ, nar. 1946, Volica
Iveta Nergešová, nar. 1968, Humenné
Helena Karandyšovská, nar. 1938, Udavské
Alžbeta Andrášová, nar. 1927, Humenné
Michal Čerjanik, nar. 1949, Humenné
Anna Valigová, nar. 1935, Jankovce

Matričný obvod Snina
Ing. Andrej Kucer, nar. 1960, Snina
Juraj Lempeľ, nar. 1930, Snina
Peter Dolgoš, nar. 1951, Snina
Irena Ištoková, nar. 1954, Snina
Mária Mesarošová, nar. 1954, Dlhé nad Cirochou
Magdaléna Polačková, nar. 1950, Hostovice
Ján Cilip, nar. 1948, Parihuzovce
Ján Bida, nar. 1958, Osadné (pochovaný v Snine)
Eliáš Janko, nar. 1934, Strihovce
Júlia Mariničová, nar. 1933, Snina
Štefan Pavlík, nar. 1948, Snina


9. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Andrej Kridla, nar. 1948, Humenné
Mária Kačurová, nar. 1930, Medzilaborce
Mgr. Margita Džujková, nar. 1946, Humenné
Anna Palšaková, nar. 1939, Vyšná Sitnica
Verona Šalamonová, r. 1927, Vyšný Hrušov
Mária Boková, nar. 1934, Humenné
Emma Lichvanová, nar. 1937, Humenné
Ing. Ján Rajňák, nar. 1951, Humenné
Michal Hlubík, nar. 1935, Veľopolie
Štefan Šalap, nar. 1942, Oľka
Michal Kucer, nar. 1937, Nižná Jablonka
Štefan Hocko, nar. 1941, Humenné
Vasiľ Bobák, nar. 1936, Adidovce
Eva Chovancová, nar. 1939, Humenné

Matričný obvod Snina
Mária Sičáková, nar. 1951, Snina
Vasiľ Koco, nar. 1932, Snina
Michal Pindroch, nar. 1924, Zemplínske Hámre
Andrej Peter, nar. 1931, Snina

Jozef Uhrecký, nar. 1959, Snina
Michal Svitič, nar. 1956, Snina
Anna Buraľová, nar. 1942, Topoľa
Ing. Jaroslav Halajčik, nar. 1968, Snina
Mikuláš Polak, nar. 1946, Snina
Eva Maliková, nar. 1933, Čabalovce
Mária Berezňaková, nar. 1931, Strihovce


8. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Radoslav Ščerba, nar. 1982, Humenné
Eva Uramová, nar. 1933, Humenné
Mária Hudaková, nar. 1935, Hrabovec nad Laborcom
Anna Horaničová, nar. 1958, Humenné
Ján Spišák, nar. 1937, Humenné,
Anna Gordanová, nar. 1943, Humenné
Ján Sas, nar. 1936, Hrubov
Anna Bochinová, nar. 1929, Čertižné
Ján Bicko, nar. 1950, Papín
Jozef Vohar, nar. 1948, Humenné
Alžbeta Šepeľaková, nar. 1912, Humenné
Aurélia Pajdičová, nar. 1931, Humenné
Magdaléna Moreková, nar. 1948, Humenné
Pavel Škut, nar. 1948, Nižná Jablonka
Alžbeta Šovárová, nar. 1932, Brekov
Ing. Michal Kamas, nar. 1943, Humenné

Matričný obvod Snina
Věra Gecová, nar. 1952, Snina
Michal Ferkaľ, nar. 1938, Snina
Mária Čolaková, nar. 1937, Pčoliné
Michal Žovtik, nar. 1932, Snina
Juraj Majza, nar. 1941, Snina
Klaudia Hrehová, nar. 2001, Snina
Mária Haričová, nar. 1943, Snina


7. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Jarmila Nováková, nar. 1966, Jabloň
Jozef Hudák, nar. 1927, Ľubiša
Anna Čokotová, nar. 1933, Turcovce
Júlia Gubová, nar. 1938, Ňagov
Gizela Cenknerová, nar.1929, Zemplínske Hámre
Štefan Kuľha, nar. 1942, Humenné
Mária Vaľová, nar. 1919, Humenné
Michal Stredný, nar. 1951, Humenné
Jaroslav Karas, nar. 1960, Humenné
Daniela Danihelová, nar. 2001, Humenné
Mária Hirjáková, nar. 1928, Ptičie
Anton Kováčik, nar. 1955, Humenné

Matričný obvod Snina
Vavrinec Ivan, nar. 1942, Dlhé nad Cirochou
Jarmila Voreková, nar. 1924, Snina
Mária Magdoliničová, nar. 1929, Snina
Erhard Schneider, nar. 1945, Snina
Katariná Stedinová, nar. 1948, Snina
 

6. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Juraj Sejka, nar. 1931, Ruská Poruba
Mária Šmigová, nar. 1958, Medzilaborce
Andrej Račko, nar. 1929, Humenné
Marián Horkulič, nar. 1958, Porúbka
Anton Jacina, nar. 1932, Brekov
Emilia Lopatová, nar. 1952, Humenné
Mária Ladičkovská, nar. 1938, Humenné
Helena Brillová, nar. 1945, Udavské
Jozef Meričko, nar. 1947, Slovenská Volová
Mária Antoňaková, nar. 1944, Medzilaborce

Matričný obvod Snina
Mária Jašková, nar. 1926, Hrabová Roztoka
Ján Mochnaľ, nar. 1966, Ulič
Juraj Piteľ, nar. 1956, Snina
Margita Hudáková, nar. 1928, Snina
Rozália Nosálová, nar. 1930, Snina


5. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Jozef Mikula, nar. 1945, Kochanovce
Albína Melníková, nar. 1942, Humenné
Michal Katanik, nar. 1935, Humenné
Vilma Kurilová, nar. 1946, Lieskovec
Mária Jalčáková, nar. 1934, Jankovce
Irena Laudová, nar. 1930, Humenné
Anna Turcovská, nar. 1929, Hrubov
Ján Piškanin, nar. 1932, Dlhé nad Cirochou
Mária Gajdošová, nar. 1924, Humenné
František Balogáč, nar. 1943, Hudcovce

Matričný obvod Snina
Ivan Baranik, nar. 1980, Snina
Miroslav Gnip, nar. 1972, Snina
Mária Rajňaková, nar. 1948, Snina
Štefan Vološin, nar. 1933, Snina


4. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Václava Žinčáková, nar. 1941, Humenné
Pavol Očenáš, nar. 1957, Humenné
Eliáš Chalachan, nar. 1936, Medzilaborce
Irena Regulová, nar. 1952, Humenné
Margita Sámelová, nar. 1926, Humenné
Mária Lupčová, nar. 1933, Jasenov
Jozef Gladis, nar. 1941, Humenné
Irena Kandaliková, nar. 1931, Brekov
Michal Jakubov, nar. 1937, Ptičie

Matričný obvod Snina
Ladislav Salaj, nar. 1957, Snina (pochovaný v Jalovej)
Štefan Ďurika, nar. 1953, Snina
Anna Maxová, nar. 1924, Zemplínske Hámre


3. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Helena Karchová, nar. 1933, Humenné
Ľudmila Polovková, nar. 1967, Humenné
Michal Antoľák, nar. 1930, Dlhé nad Cirochou
Jozef Hrežo, nar. 1928, Nižná Sitnica
Ján Ihnatko, nar. 1951, Klenová
Ján Šmec, nar. 1948, Humenné
Helena Sivá, nar. 1946, Medzilaborce
Michal Záhorský, nar. 1952, Humenné
Ladislav Závadský, nar. 1933, Humenné
Jozef Rychtár, nar. 1964, Medzilaborce

Matričný obvod Snina
Pavlína Petrová, nar. 1936, Dlhé nad Cirochou
Anna Kešeľová, nar. 2017, Snina
Mária Čopáková, nar. 1927, Uličské Krivé
Štefan Ferenc, nar. 1945, Palota
František Lysík, nar. 1961, Snina
Štefan Karbáč, nar. 1937, Snina


2. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Mária Macková, nar. 1930, Habura
Mgr. Ján Plaskoň, nar. 1945, Kamenica nad Cirochou
Štefan Ivančák, nar. 1964, Brestov
Magdalena Macková, nar. 1950, Humenné
Peter Repaš, nar. 1958, Medzilaborce
Mária Rybnická, nar. 1932, Porúbka
Rozália Ficová, nar. 1936, Humenné
Margita Bejdová, nar. 1930, Humenné
Magdaléna Glasová, nar. 1942, Humenné
Ján Kohut, nar. 1936, Humenné
Milan Pužo, nar. 1970, Humenné

Matričný obvod Snina
Katarína Aľušíková, nar. 1927, Snina
František Turtak, nar. 1989, Snina
Peter Popovič, nar. 1928, Ulič
Michal Koroľ, nar. 1963, Snina
Jozef Petrik, nar. 1938, Snina

Ing. Ján Roman, nar. 1959, Snina

1. týždeň 2018
Matričný obvod Humenné
Ján Bažik, nar. 1962, Humenné
Agnesa Kirschová, nar. 1937, Udavské
Mária Doničová, nar. 1942, Čabiny
Jozef Vaškovič, nar. 1947, Humenné
Radomír Karbula, nar. 1964, Udavské
Mária Šutková, nar. 1934, Nižná Sitnica
Ing. Ján Šalata, nar. 1953, Udavské
Verona Lipčáková - Petrovajová, nar. 1944, Papín
Pavel Jusko-Fedorko, nar. 1939, Turcovce
Anna Lapišáková, nar. 1942, Medzilaborce
Paulína Ďuriková, nar. 1938, Humenné
Jozef Očenáš, nar. 1961, Humenné
Ing. Mikuláš Copko, nar. 1937, Humenné

Matričný obvod Snina
Juraj Kovaľ, nar. 1932, Snina

52. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Juraj Kapraľ, nar. 1940, Nechválova Polianka
Ján Kočuta, nar. 1975, Medzilaborce
Erika Šmajdová, nar.1973, Humenné
Ivan Babin, nar. 1946, Humenné
Ján Baluch, nar. 1933, Humenné
Gejza Ferenc, nar. 1953, Zbudské Dlhé
Ján Pošefka, nar. 1956, Humenné
Alžbeta Kycová, nar. 1945, Humenné
Mária Kuľhová, nar. 1936, Hrubov
Michal Repko, nar. 1936, Ľubiša
Ján Danko, nar. 1935, Humenné
Pavlina Kunašová, nar. 1938, Slovenská Volová
Jaroslav Puškár, nar. 1955, Udavské
Magdaléna Ratyčová, nar. 1953, Hažín nad Cirochou
Andrej Onufrák, nar. 1940, Habura

Matričný obvod Snina
Nadežda Kováčová, nar. 1928, Snina
Monika Kovaľová, nar. 1961, Snina
Karol Klavec, nar. 1940, Snina
Vasiľ Prusák, nar. 1930, Snina
Andrej Horun, nar. 1940, Snina (pochovaný v Parihuzovciach)
Mária Podoľaková, nar. 1939, Snina


51. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Marián Zbur, nar. 1961, Humenné
Alžbeta Kuľhová, nar. 1926, Ľubiša
Mgr. Pavol Lukáč, nar. 1935, Humenné
Blažej Čurilla, nar. 1943, Humenné
Ing. Peter Prokop, nar. 1952, Humenné
Jozef Šatník, nar. 1937, Topoľovka
Ing. Andrej Ficko, nar. 1939, Humenné
Marta Grundzová, nar. 1950, Humenné
Anton Mindák, nar. 1953, Humenné
Magdaléna Lisakovská, nar. 1942, Humenné
Helena Petrovčinová, nar. 1938, Hankovce
Oľga Janošová, nar. 1956, Humenné
Anna Petrovčinová, nar. 1956, Nižné Ladičkovce
Helena Horňáková, nar. 1935, Humenné
Milan Gašpár, nar. 1945, Humenné
MUDr. Andrej Riško, nar. 1933, Humenné

Matričný obvod Snina
Radoslav Pčola, nar. 1979, Snina

50. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Mária Kataníková, nar. 1941, Humenné
Jozef Hudák, nar. 1963, Vyšná Sitnica
Miroslav Sukeľ, nar. 1958, Humenné
Sabina Mihaľková, nar. 1927, Brekov
Mária Chromá, nar. 1953, Svetlice
Anna Majerníková, nar. 1932, Ptičie
Jozef Lukáč, nar. 1951, Rovné
Júlia Prokipčák, nar. 1935, Humenné
Jozef Ogurčák, nar. 1922, Humenné
Anna Fedičová, nar. 1939, Zboj
Michal Marcin, nar. 1952, Humenné
Matričný obvod Snina
Marcela Barančiková, nar. 1939, Snina
Michal Mesároš, nar. 1960, Dlhé nad Cirochou
Mária Bavlovičová, nar. 1928, Ubľa

49. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Juraj Földes, nar. 1946, Humenné
Jozef Palenčár, nar. 1932, Humenné
Dušan Hatala, nar. 1954, Humenné
Mária Baraniková, nar. 1930, Humenné
Alojz Milčák, nar. 1943, Karná
Ján Bernát, nar. 1951, Humenné
Matričný obvod Snina
Juraj Baraník, nar. 1932, Snina
Anna Kučnírová, nar. 1927, Snina
 
48. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Marta Sopkaničová, nar. 1935, Humenné
Mária Miková, nar. 1944, Hažín nad Cirochou
Ladislav Vojtko, nar. 1956, Humenné
Pavol Seman, nar. 1925, Humenné
Nadežda Hromjaková, nar. 1943, Humenné
Anna Kandračová, nar. 1921, Udavské
Mária Balažová, nar. 1932, Brekov
Alžbeta Zburová, nar. 1934, Humenné
Vasil Vaco, nar. 1940, Nechválova Polianka
Ernest Hromý, nar. 1947, Chlmec
Matričný obvod Snina
Anna Králiková, nar. 1929, Snina
Michal Dunaj, nar. 1938, Snina
Juraj Halgaš, nar. 1949, Snina
Alžbeta Čopaková, nar. 1937, Hrabová Roztoka
Vasiľ Sičák, nar. 1960, Zboj


47. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Ing. Vasiľ Kováč, nar. 1933, Humenné
František Šmihula, nar. 1967, Poprad
Vasyl Romaniuk, nar. 1986, Ukrajina
Štefan Kočan, nar. 1928, Humenné
Alojz Koniček, nar. 1926, Humenné
Michal Hepák, nar. 1928, Medzilaborce
Ján Klec, nar. 1923, Topoľa
Vasiľ Valalik, nar. 1933, Brestov nad Laborcom
Mária Kochanová, nar. 1924, Černina
Ján Ficik, nar. 1938, Humenné
Vasil Potocký, nar. 1932, Humenné
Peter Čerevka, nar. 1936, Kochanovce

Matričný obvod Snina
Ladislav Šponták, nar. 1936, Snina
Štefan Čopík, nar. 1927, Snina
Ján Ondik, nar. 1951, Snina
Mária Fedáková, nar. 1933, Snina
Michal Litt, nar. 1934, Klenová
Klára Rešovská, nar. 1924, Snina


46. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Molokáčová, nar. 1927, Humenné
Ján Straňavský, nar. 1950, Pakostov
Eduard Almáši, nar. 1951, Humenné
Mária Behunová, nar. 1946, Veľopolie
Matričný obvod Snina
Helena Haburajová, nar. 1937, Belá nad Cirochou
Rudolf Dudič, nar. 1948, Zemplínske Hámre
Štefan Širgeľ, nar. 1940, Zemplínske Hámre
Zuzana Čornaničová, nar. 1929, Snina

 

45. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Vladimír Hudacký, na. 1950, Veľké Kapušany,
Štefánia Porvažníková, nar. 1923, Brekov,
Anna Sorokáčová, nar. 1938, Humenné,
Mária Majerniková, nar. 1938, Ptičie,
Helena Dreveňáková, nar. 1939, Snina,
Mária Kuzmová, nar. 1953, Humenné,
Mária Raková, nar. 1930, Rokytov pri Humennom,
Gabriela Burcinová, nar. 1933, Humenné
Matričný obvod Snina
Mgr. Juraj Macan, na. 1944, Snina,
Helena Dreveňaková, nar. 1939, Snina,
Andrej Petrovka, nar. 1925, Zboj

44. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Dušan Druga, nar. 1977, Humenné
Juraj Holod, nar. 1937, Ruská Poruba
Pavlina Vasiľová, nar. 1936, Jankovce
Jozef Poldruhák, nar. 1928, Kolbasov
MUDr. Vladimír Muravský, nar. 1960, Snina
Ján Koruc, nar. 1941, Papín
Ivan Dančik, nar. 1956, Humenné
Peter Medla, nar. 1955, Humenné
Peter Prokopovič, nar. 1931, Ptičie
Michal Koman, nar. 1934, Krásny Brod
Matej Winkler-Škorka, nar. 1928, Humenné
Klára Tokárová, nar. 1936, Humenné
PaedDr. František Feňak, nar. 1931, Michalovce
Matričný obvod Snina
Martin Lacko, nar. 1991, Snina
Marta Tomčíková, nar. 1932, Prešov (pochovaná v Snine)
Bernard šalata, nar. 1959, Udavské

43. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Ján Pavlík, nar. 1936, Humenné
Michal Džubák, nar. 1928, Ptičie
Jozef Tita, nar. 1940, Snina
Peter Piruch, nar. 1955, Humenné
Helena Niemcová, nar. 1930, Víťazovce
Mária Ľubiščáková, nar. 1947, Kamienka

Vasil Basarab, nar. 1943, Snina
Marcel Dolobáč, nar. 1951, Udavské
Mária Mazúrová, nar. 1930, Humenné

Matričný obvod Snina
Emília Karľová, nar. 1953, Snina
Jozef Behún, nar. 1947, Snina


42. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Helena Matiščáková, r. 1941, Brekov
Zuzana Lojanová, nar. 1925, Belá nad Cirochou
Milan Grundza, nar. 1959, Humenné
Štefan Mikiara, nar. 1973, Humenné
Mária Kendžerová, nar. 1932, Topoľovka
Anna Chomová, nar. 1931, Roškovce
Mária Pecuchová, nar. 1930, Ruská Poruba
Ján Roman, nar. 1926, Humenné
Anna Švigárová, nar. 1926, Humenné
Margita Demjanová, nar. 1935, Humenné
Vjačeslav Vorobel, nar. 1960, Humenné
Zuzana Hrecová, nar. 1935, Nižná Jablonka
MVDr. Joraj Čop, nar. 1941, Humenné
Matričný obvod Snina
Mária Andruchová, nar. 1959, Snina
Mária Zuščáková, nar. 1949, Snina
Milan Šepeľa, nar. 1959, Snina (pochovaný v Dlhom nad Cirochou)
Zuzana Rusičová, nar. 1948, Nová Sedlica
Pavel Štofira, nar. 1938, Snina
Jozef Tita, nar. 1940, Snina

41. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Dolobáčová, nar. 1941, Udavské
Jolana Barňáková, nar. 1928, Humenné
Ján Ďuričko, nar. 1938, Kamenica nad Cirochou
Anna Barnová, nar. 1954, Ulič
Matričný obvod Snina
Anna Štofiková, nar. 1946, Snina
Ján Gerboc, nar. 1944, Snina
Mária Karľová, nar. 1932, Snina
Jozef Gnip, nar. 1963, Belá nad Cirochou
Vladimír Brečka, nar. 1968, Zemplínske Hámre
Andrej Hreha, nar. 1952, Snina
Mária Kostovčáková, nar. 1935, Snina

40. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Mária Haburčáková, nar. 1951, Humenné
Jozef Smerekovský, nar. 1954, Lieskovec
Jozef Čarnický, nar. 1944, Brestov
Michal Salak, nar. 1927, Čabiny
Anna Gogová, nar. 1919, Repejov
Jaroslav Pichoňský, nar. 1951, Humenné
Jozef Timko, nar. 1946, Baňa
Jaroslav Fedoriak, nar. 1952, Hažín nad Cirochou
Peter Leščišin, nar. 1974, Humenné
Ladislav Hoľan, nar. 1946, Pčoliné
Anna Kremnická, nar. 1942, Snina
Ján Marcinko, nar. 1933, Humenné

Matričný obvod Snina
Ján Ľuľa, nar. 1952, Snina
Ján Simkulet, nar. 1928, Snina
Mária Huňarová, nar. 1943, Snina
Anna Kremnická, nar. 1942, Snina
Mária Šalachová, nar. 1929, Snina


39. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Ján Antoni, nar. 1935, Ptičie
Bohuš Sorokáč, nar. 1956, Humenné
Blažena Baulovičová, nar. 1952, Humenné
Ján Jevočin, nar. 1943, Humenné
Štefan Karabin, nar. 1935, Slovenská Volová
Jozef Dudy, nar. 1972, Slovenská Volová
Peter Halagan, nar. 1994, Závadka
Peter Kuľha, nar. 1963, Kochanovce
Soňa Pačajová, nar. 1967, Jabloň
Hana Rajničová, nar. 1936, Lackovce

Matričný obvod Snina
Anna Mariničová, nar. 1949, Belá nad Cirochou
Ján Ontkovič, nar. 1949, Snina
Júlia Ivanegová, nar. 1916, Snina (pochovaná v Ubli)
Katarína Kovaľová, nar. 1938, Snina
Anna Chauturová, nar. 1954, Dúbrava (pochovaná v Kolbasove)
Ján Ogurčák, nar. 1943, Zemplínske Hámre


38. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Ján Šváb, nar. 1949, Papín
Mária Vojtovičová,  nar. 1927, Humenné
Michal Darivčák, nar. 1933, Humenné
Mária Haľková, nar. 1949, Humenné
Ján Rajňak, nar. 1967, Modra nad Cirochou
Štefan Džomba, nar. 1934, Svetlice
Ľudmila Kočanová, nar. 1941, Humenné
Peter Onufrák, mar. 1931, Humenné
Xaveria Radová, nar. 1936, Humenné

Matričný obvod Snina
Vasiľ Drozd, nar. 1940, Snina
Mária Stanková, nar. 1925, Pčolinné
Katarína Ihnátová, nar. 1943, Snina
Ján Špitalik, nar. 1947, Snina
Anna Durkotová, nar. 1929, Snina
Ján Polačko, nar. 1942, Dlhé nad Cirochou


37. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Irena Gazdíková, nar. 1948, Jabloň
Terézia Ficková, nar. 1939, Humenné
Ing. Ladislav Vaško, nar. 1937, Humenné
Mária Dudaščíková, nar. 1938, Humenné
Milan Matúška, nar. 1931, Jabloň
Gejza Maľar, nar. 1954, Humenné
Ján Šram, nar. 1956,Topoľovka
Ing. Štefan Horvát, nar. 1943, Humenné
Ján Holodňák, nar.1954, Vojnatina
Matričný obvod Snina

Milan Hardoň, nar. 1949, Zamutov (pochovaný v Snine)
Júlia Hudáková, nar. 1928, Snina
Štefan Aľušík, nar. 1956, Snina 


36. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Jozef Cichý, nar. 1940, Chlmec
Oliver Farkas, nar. 1985, Humenné
Anna Brinkošová, nar. 1950, Nižné Ladičkovce
Ján Kováč, nar. 1939, Snina
Ľudmila Andrašová, nar. 1924, Humenné
Anna Komanová, nar. 1930, Medzilaborce
Marek Paško, nar. 1984, Jabloň
Jolana Bodoriková, nar. 1924, Prešov
Anna Fedorcová, nar. 1930, Čabiny
Jozef Engel, nar. 1930, Kamenica nad Cirochou
Miluša Kondisová, nar. 1953, Humenné
Veronika Kochanová, nar. 1951, Myslina
Hilar Smetanka, nar. 1946, Zbudské Dlhé

Matričný obvod Snina
Ladislav Jankaj, nar. 1956, Snina
František Gajdoš, nar. 1949, Snina
Veronika Gavronová, nar. 1940, Snina
Ján Kováč, nar. 1939, Snina
Anna Cihrová, nar. 1950, Snina


35. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Oľga Maďariková, nar. 1933, Brekov
Anna Ferková, nar. 1929, Kamenica nad Cirochou
Miloš Mindžák, nar. 1975, Humenné
Anna Hivková, nar. 1941, Ptičie
Mária Šichtová, nar. 1934, Lastomír
Blažej Treščák, nar. 1943, Humenné
Michal Čabala, nar. 1961, Humenné
Gabriela Dančíková, nar. 1961 Humenné
Ing. Pavol Antoňák, nar. 1947, Jasenov
Mária Jacinová, nar. 1932, Brekov

Matričný obvod Snina
Jozef Onufer, nar. 1949, Snina
Mária Lempeľová, nar. 1922, Snina
Anna Brjančinová, nar. 1944, Snina
Anna Maliňaková, nar. 1972, Snina
Michal Starosta, nar. 1954, Ruská Volová
Mária Molnárová, nar. 1949, Snina


34. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Michal Matiščák, nar. 1934, Brekov
Margita Boberová, nar. 1929, Kamienka
Magda Kurejová, nar. 1962, Humenné
Vasiľ Ihnatko, nar. 1934, Zbojné
Anna Šuťáková, nar. 1942, Humenné
Jozef Godžák, nar. 1949, Hažín nad Cirochou
Helena Lengerová, nar. 1938, Jasenov
Michal Marcinčák, nar. 1938, Humenné
Oldřich Wilhalm, nar. 1923, Humenné
Jozef Zuščák, nar. 1933, Kamenica nad Cirochou
Štefan Legemza, nar. 1937, Modra nad Cirochou
Matričný obvod Snina
Zuzana Šuťaková, nar. 1950, Kolonica
Štefan Špitalik, nar. 1937, Snina
Mária Štofiková, nar. 1935, Snina
Michal Kováč, nar. 1954, Dlhé nad Cirochou
Mária Pčolová, nar. 1931, Snina
Júlia Džigová, nar. 1933, Nová Sedlica


33. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Mária Čurilová, nar. 1925, Humenné
Juraj Hičák, nar. 1949, Závada
Anna Ščerbová, nar. 1931, Ruská Kajňa
Magdaléna Kotusová, nar. 1939, Humenné
Arnold Jankai, nar. 1941, Brekov
Božena Sadinská, nar. 1946, Humenné
Mária Paňková, nar. 1955, Rokytov pri Humennom-Humenský Rokytov
Dušan Oláh, nar. 1953, Brekov

Matričný obvod Snina
Ernest Adam, nar. 1958, Snina
Jozef Mihok, nar. 1946, Snina
Ing. Hana Salajová, nar. 1958, Snina


32. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Július Oleksik, nar. 1923, Humenné
Mária Guľová, nar. 1933, Hanušovce nad Topľou
RSDr. Július Szűcs, nar. 1939, Humenné
Margita Bálintová, nar. 1937, Zubné
Helena Tkáčová-Kličová, nar. 1931, Ohradzany
Jozef Rogala, nar. 1934, Topoľovka
Zuzana Šteňková, nar. 1934, Svetlice

Matričný obvod Snina
Ján Karško, nar. 1951, Snina
Anna Harkotová, nar. 1939, Uličské Krivé
Viktória Gábrišová, nar. 1994, Snina
Zuzana Kirňaková, nar. 1935, Snina

 

31. týždeň 2017
Matričný obvod Humenné
Anna Pavlottyová, nar. 1939, Humenné
Jozef Borek, nar.1924, Medzilaborce
Margita Dudová, nar. 1941, Jabloň
Michal Mitruška, nar. 1934, Humenné
Ing. Vladimír
Verzia pre tlač
01.06.2018