Domov RELAX > infoKULTÚRA

Beseda s básnikom Sergejom Makarom

18. mája vo Vihorlatskej knižnici v Humennom

Beseda s básnikom Sergejom Makarom

HUMENNÉ. Sergej Makara tvorí pod pseudonymom Maxim Kyčara.

Detstvo a mladosť prežil a ľudovú školu vychodil v karpatskej východoslovenskej dedine Volica.

Po maturite na ukrajinskom gymnáziu v Medzilaborciach študoval na Vysokej škole pedagogickej v Prešove (1954 – 1958).

Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Sabinove (1958 – 1961), od r. 1961 ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Martine, neskôr od r. 1965 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho profilujúcou disciplínou bola stará ruská a klasická ruská literatúra 18. a 19. storočia.

Pre svoje postoje k udalostiam roku 1968 musel v období normalizácie opustiť svoje vysokoškolské pracovisko. V tomto období na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne dokončil (v rámci externej vedeckej ašpirantúry) kandidátsku prácu Romantičeskoje i realističeskoje v tvorčestve V. F. Odojevského, k jej obhajobe však z politických dôvodov nebol pripustený. Krátko bol nezamestnaný, neskôr pracoval ako pomocný robotník Štátnych lesoch a Stredoslovenských stavbách v Banskej Bystrici.

V r. 1985 sa stal redaktorom a neskôr vedúcim redaktorom v Slovenskej literárne agentúre v Bratislave. V r. 1990 bol rehabilitovaný a vrátil sa na Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, kde sa v r. 1992 stal vedúcim Katedry slovanských jazykov a literatúry na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti žije na dôchodku v Banskej Bystrici.ZDROJ : VK
Verzia pre tlač
18.05.2017Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (9%)
  • normálne pracujem (32%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (36%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)