Domov RELAX > infoKULTÚRA

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v Snine

Aktuálne pozvánky na pripravované kultúrne a spoločenské podujatia v Snine

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v SnineIn arte voluptas. Historické hodiny – pôžitok z umenia.

Rok 2019 otvárame zaujímavou výstavou pod názvom In arte voluptas, ktorej autormi sú
Samuel Bruss a Jozef Kušnír z Krajského múzea v Prešove. Výstava predstavuje asi 60 historických
hodín z obdobia od 18. do prvej polovice 20. storočia. Prezentované exponáty pochádzajú od
hodinárskych majstrov takmer z celej Európy sú dômyselným spojením exaktnej vedy a umenia. Sú
súčasťou zbierok Krajského múzea v Prešove a dvoch súkromných zbierok. Vo väčšine prípadov sú
zachované a dali by sa bez problémov sfunkčniť.
Kolekciu vystavených exponátov tvoria rôzne druhy hodín veľkej umelecko-remeselnej
a estetickej hodnoty, napríklad barokové konzolové hodiny z 18. storočia, zlátené krbové hodiny či
unikátne presýpacie hodiny z 19. storočia. Mnohé z nich boli ozdobou honosných interiérov
šľachtických i bohatých meštianskych rezidencií aj v prostredí východného Slovenska.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 24.1.2019 o 17.00 hodine v priestoroch spoločenskej miestnosti


Sninského kaštieľa. Srdečne pozývame!
 
 
ZDROJ : MSKS SNINA
FOTO titulné : J. SOPKO


 
Verzia pre tlač