Domov RELAX > infoKULTÚRA

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v Snine

Aktuálne pozvánky na pripravované kultúrne a spoločenské podujatia v Snine

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v Snine
Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine, Združenie inteligencie Rusínov v Bratislave a Okrúhly stôl Rusínov Slovenska Vás pozývajú na podujatie pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. Československej republiky.

V osídlach moci – dokumentárny film, ktorý odkrýva neznáme alebo dlho zahmlievané kapitoly našich dejín.


Prezentácia filmu sa uskutoční 7.11.2018 /streda/ o 17.00 hodine v spoločenskej miestnosti kaštieľa.

Po filme bude nasledovať beseda s J. Levickým /predseda ZIRS v Bratislave/ a P. Medviďom /hovorca ORSR/

Srdečne Vás pozývame aj na vystúpenie Lúčnice.

Dom kultúry Snina

24. november 2018, 17:00 h, vstupné: 14,- €

Predaj vstupeniek: DK, č. dv. 36 a www.mskssnina.sk


Z tvorby prof. Štefana Nosáľa

(Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Lúčnice)

Spievaj si dievčatko, netrať veselosti,
ako si netratí tráva zelenosti

Robota, robota na celý deň jej mám,
nechce sa mi dariť, kým si nezaspievam


Hlavným poslaním Umeleckého súboru Lúčnica je starať sa o uchovávanie a rozvoj našich národných tradícií. Je to práca náročná, ale aj mimoriadne krásna. Veď tradícií, ktoré sú spojené s umeleckými prejavmi, môžeme na našom území nájsť stále mnoho. Temperamentné tanečné i vokálne prejavy našich predkov boli súčasťou bežného života pri činnosti, ako bol zber úrody, pranie bielizne, oslavy dožiniek, fašiangov, svadobných hostín, alebo duchovných sviatkov. Práca a pieseň jednoducho odjakživa napĺňali a stále napĺňajú zmysel nášho života. Človek je prácou živý a tanec, hudba i pieseň, ako tvorivé počiny, ho zušľachťujú a pomáhajú mu ten život skrášľovať.

Vychádzajúc z bohatých umeleckých tradícií nášho ľudu, z prostredia roľníckeho, pastierskeho i remeselníckeho, sa chceme týmto myšlienkam priblížiť v scénickom tvare dnešného programu. Prinášame vám v ňom výber z najúspešnejších tanečných choreografií z tvorby profesora Štefana Nosáľa (1927 – 2017), dlhoročného umeleckého šéfa Lúčnice, ktorého nedožité 91 narodeniny si v tomto roku s úctou pripomíname.

(Marián Turner, generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica)
 

ZDROJ : MSKS SNINA
FOTO titulné : J. SOPKO


 
Verzia pre tlač