Domov RELAX > infoKULTÚRA

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v Trebišove

Aktuálne info o kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a okolí

PRIPRAVUJEME PRE VÁS v Trebišove


PROGRAM KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

MESTA TREBIŠOV

FEBRUÁR 2019

 
 

Názov podujatia: NEDVĚDOVCI and band
Dátum: 14.2.2019 o 19.00 h
Miesto: DS MsKS

Aj v Trebišove budú môcť návštevníci divadelnej sály MsKS zaspievať si spoločne so známou českou dvojicou, ktorá už niekoľko rokov baví a spríjemňuje náladu Čechov i Slovákov. Fanúšikovia známeho gitaristu, speváka a textára  Františka Nedvěda, legendy českej folkovej scény, a jeho  syna Vojta s kapelou  si môžu zakúpiť lístok na ich koncert v pokladni MsKS Trebišov (prízemie).   

Vstupné:  14 eur     
 


Názov podujatia: Karneval na ľade
Dátum: 17.2.2019 o 15.00 h
Miesto: Zimný štadión Trebišov

Nedeľu 17. februára 2019 so začiatkom o 15.00 h mesto Trebišov organizuje Karneval na ľade. Verejné podujatie je určené pre deti, ktorých jedinou povinnosťou je prísť na ľadovú plochu zimného štadióna v maske a korčuliach. Svoju karnevalovú masku si môžu deti vyrobiť spolu so svojimi rodičmi. Ich snaha bude ocenená.  Pre všetkých účastníkov karnevalu na ľade sú pripravené aj športovo-zábavné súťaže a tance v spolupráci s krasokorčuliarmi Mestského športového klubu mládeže Trebišov. Súčasťou karnevalu bude prehliadka masiek, zhromaždená porota zároveň ohodnotí a vyberie spomedzi detí tie v najkreatívnejšom prestrojení. Mesto ich odmení peknými cenami. Malú pozornosť si však odnesú všetky korčuľujúce masky a nikto neodíde naprázdno.

Vstup na program podujatia je zdarma.
 podujatia: Pavlínsky kláštor v Trebišove

Druhú nedeľu nového roka 2019 (13.1.) začala v Zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa séria piatich prednášok o Pavlínskom kláštore v Trebišove. Jej autorom a rečníkom zároveň bude ThDr. Jozef Gnip, PhD., dekan/farár Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove.

Hlavným cieľom pripravovaných stretnutí je oboznámiť širokú verejnosť s dejinami kláštora od jeho vzniku až po zrušenie.

Termíny prednášok o Pavlínskom kláštore v Trebišove:

13.1.2019 o 15.00 h

27.1.2019 o 15.00 h - Návrat pavlínov do Trebišova v roku 1650 až do zrušenia kláštora do roku 1786

10.2.2019 o 15.00 h - Odborný teologický a historický výklad o freskách v pavlínskom kostole zhotovených v roku 1777 (táto prednáška sa uskutoční vo farskom kostole)

24.2.2019 o 15.00 h - Knižnica pavlínov a hypotetická vízia interiéru kláštora v čase pobytu rehoľníkov. Farská, obecná, ľudová, štátna, učňovská a umelecká škola v severnom krídle kláštornej budovy. 

3.3.2019 o 15.00 h - Južné a východne krídlo kláštornej budovy ako sídlo trebišovských farárov a kaplánov od roku 1786 po súčasnosť.

Z historicky uchovaných údajov a z materiálov prednášateľa vyberáme nasledovné:

Kláštor založil v roku 1502 palatín Imrich Perényi, ktorý je pochovaný vo  farskom kostole a 5. 2. 2019 uplynie 500 rokov od jeho smrti. V roku 1504 sa rehoľníci nasťahovali do kláštornej budovy. Ich pôsobenie bolo v roku 1530 násilne prerušené a boli vyhnaní. Vrátili sa až v roku 1650 a účinkovali tu do roku 1786. Povolaní boli kvôli rekatolizačným snahám, aby sa obyvatelia mesta a okolia vrátili ku katolíckej viere. V kláštore pôsobili významné osobnosti: v rokoch 1663-1668 Augustín Benkovič, OSPPE, biskup v Oradey v Rumunsku a Ľudovít Barilovič, OSPPE, generálny predstavený Rádu (1690-1695, 1709-1712). Mučeník Mikuláš Sveteni, OSPPE sa v roku 1674 ukrýval na hrade pred nepriateľmi a 1678 bol v Brzovíku umučený pre vieru. Bernolákovec Julián Dvorák, OSPPE tu pôsobil v roku 1780. Rehoľný historik František Orosz, OSPPE tu zomrel 11.9.1771 a mnohí ďalší zomreli ako mučeníci pre vieru. Archívnym výskumom sa zistilo 14 mien priorov trebišovského kláštora, deväť kazateľov a traja profesori na gymnáziách; celkovo 38 rehoľníkov, ktorí sa v istom období posväcovali v kláštore. V pastoračnej službe pôsobili úspešne a boli obľúbení u obyvateľov mesta. Na klenbe kostola zanechali v roku 1777 nezmazateľnú stopu vo forme 24 fresiek zo života sv. Pavla, pustovníka, patróna rehole a jej významných dejinných udalostí. Ku kostolu pribudovali terajšiu vežu. Zanechali bohatú knižnicu, kde sa nachádza 90 titulov, a budú vystavené v Múzeu v Trebišove. V roku 1786 bol Rád zrušený panovníkom Jozefom a budova kláštora sa rozdelila na severné krídlo, ktoré pripadlo mestu na školské účely, a východné spolu s južným krídlom miestnej katolíckej Cirkvi. V severnom krídle sa postupne zriaďovali obecná, ľudová, štátna, učňovská a hudobná škola. Vo východnom krídle sa usídlili najprv farári a v roku 1847 aj kaplán. V roku 1994 pribudla druhá kaplánka. V objekte bývali aj kantori a učitelia.

Celý objekt budovy je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963. Je to klasicistická budova s renesančnými a barokovými klenbami. Niekoľkokrát bola obnovovaná; v nedávnej minulosti v rokoch 2003 - 2011 bola realizovaná generálna oprava. Dnes patrí medzi dominanty mesta.
 


Podujatie: ZAHRAJKO zo Spievankova: Čo sa stalo v lese?

Mesto Trebišov pripravuje zábavný program pre deti „Čo sa stalo v lese?“, ktorý predstaví sám ZAHRAJKO zo Spievankova. Detské predstavenie sa uskutoční sobotu 23. februára 2019 od 15.00 hod. v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Vstupné: 9 eur

Predpredaj: pokladňa MsKS (prízemie) alebo www.msks.trebisov.sk. Vstupenku je potrebné zakúpiť pre každého dospelého diváka aj pre každé dieťa od dovŕšenia jeho 1 roka.
 

 
 

Podujatie: Verejné korčuľovanie

Ľadová plocha na Zimnom štadióne v Trebišove bude k dispozícii na verejné korčuľovanie v nasledujúcich termínoch:

09. 02. 2019 (SOBOTA) v čase  od 14,00 hod. do 16,00 hod. a od 16,30 hod. do 18,30 hod. a
10.02.2019 (NEDEĽA)  v čase  od 15,00 hod. do 17,00 hod. a od 17,30 hod. do 19,30 hod.
 

ZDROJ : Mgr. Martina Mištaničová, hovorkyňa mesta Trebišov

 
Verzia pre tlač