Domov VOĽBY 2017 > Všetko o župných voľbách 2017

VOĽBY 2017 : Vyhlásenie predsedu ZMOS Michala Sýkoru k voľbám do VÚC

Od volebnej účasti záleží kvalita rozhodnutí VÚC

VOĽBY 2017 : Vyhlásenie predsedu ZMOS Michala Sýkoru k voľbám do VÚC

BRATISLAVA. Blížiace so voľby do orgánov samosprávnych krajov majú priamy vplyv na budúce rozhodovanie, regionálny rozvoj a spoluprácu krajských samospráv s mestami a obcami.

Vo voľbách sa o dôveru voličov uchádzajú aj starostovia a primátori, ktorí majú cenné priame skúsenosti s rozvojom samospráv, poznajú kompetencie, zodpovedne nastavujú lokálne priority a svojimi rozhodnutiami ich presadzujú. Práve preto môže byť ich volebný úspech pri voľbe poslancov výraznou pomocou v činnosti vyšších územných celkov. Napokon, štatutárni predstavitelia miest a obcí komunikujú s úradmi samosprávnych krajov a spolupracujú s ich organizáciami, čo znamená, že regionálna samospráva im nie je cudzia, lebo poznajú procesy, rozhodnutia a tiež ich dopady.

Od prichádzajúcich volieb do orgánov samosprávnych krajov očakávam záujem voličov o voľbu svojich zástupcov, a to, že pri využití jedného z najdôležitejších práv – práva voliť budú môcť kandidátov na predsedov a poslancov hodnotiť podľa doterajších skúseností a dosiahnutých výsledkov.

Voličom chcem zaželať správny výber, lebo predsedovia samosprávnych krajov a poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov budú rozhodovať o regionálnom rozvoji, cestovnom ruchu, školstve, sociálnych veciach, kultúre, či o správe a údržbe ciest najbližších päť rokov.

AUTOR : Michal Sýkora, predseda ZMOS
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
29.10.2017Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (0%)
  • nie (0%)
  • občas (0%)