Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

MESTSKÁ POLÍCIA NA NOVEJ ADRESE

Obdivovaní i zatracovaní sú dnes neodmysliteľnou súčasťou života tohto mesta, mestskí policajti. Od novembra minulého roka ich hľadajte na novej adrese.Sú tu už takmer 22 rokov, každý deň 24 hodín nepretržite, pomáhajú riešiť každodenné problémy Humenčanov, bdejú nad verejným poriadkom, občas represívne, častokrát však dohovárajú, vysvetľujú, ale to zďaleka nie je všetko... každý z nich by vedel rozprávať svoje o tom, ako hľadel smrti do očí, alebo ju "držal za ruku"... keď sa totiž v tomto meste niečo "zomelie", zväčša sú pritom vždy prví. Obdivovaní i zatracovaní sú dnes neodmysliteľnou súčasťou života tohto mesta ... mestskí policajti. Od novembra minulého roka ich hľadajte na novej adrese. My sme získali info od jej náčelníka Mgr. Mariána Zuba.


    
 
bývalá budova MsP v Humennom                      súčasné sídlo  MsP v Humennom
 
Rekonštrukcia a sťahovanie
Síce stále na Štefánikovej ulici, ale o pár domov ďalej, v bývalej budove Obchodnej akadémie, ktorá je súčasťou ZŠ Jána Švermu. Po odchode stredoškolákov mesto osirelé priestory zrekonštruovalo v celkovom rozpočtovom náklade 184 089 eur za vyše 5 mesiacov.

Dnes už 19 mestských policajtov zarezáva v nových priestoroch, ktoré sa nedajú s bývalou budovou ani porovnať. Ešte im chýba nábytok a v miestnostiach cítiť "vôňu" čerstvej maľovky, ale to nikomu nevadí :-).

 
     


Sú radi nie len kvôli sebe, ale aj kvôli ľuďom, ktorí za nami s dôverou prichádzajú. Podmienky, v ktorých ich vybavujú sú dôstojné a hodné 21. storočia. A v neposlednom rade aj zamestnanci si už zaslúžili civilizovanejšie pracovné prostredie. Stará budova bola už naozaj v havarijnom stave a mala narušenú statiku. Sťahovanie bolo nevyhnutné a je dobre, že padla voľba práve na túto budovu. Spokojne sa usmieva náčelník. Presťahovaním sa vyriešilo aj parkovanie, pretože tam to bolo naozaj komplikované, pri hlavnej ceste, vo dvore bolo málo miesta. Teraz sa ešte doladia detaily a bude to v poriadku.

 

Vynovený vozový park
Toto však nie je jediná zmena, s ktorou vstúpili do roku 2013. Rozšírili aj vozový park. Doteraz mali 2 vozidlá, jednu novšiu Kiu a starú Fabiu Combi, ktorá si však vyžadovala stále viac finančne náročnejšiu údržbu. Rozhodli sa preto na sklonku minulého roka zakúpiť nové auto. Opäť zostali verní osvedčenej značke a nešli ani do vysokej kubatúry, nebolo treba, pretože ako je známe, MsP má kompetencie iba na území mesta, takže sa pohybujeme iba v rámci neho. Dnes na to, koľko má humenská MsP hliadok, disponuje podľa Zuba dostatočným počtom áut. V minulom roku boli doplnené aj blokovacie zariadenia, tzv. papuče v počte 10 ks.Policajtov je dosť
V každej sekunde dňa 365 dní v roku "slúžia" minimálne štyria policajti – dvaja v motorizovanej hliadke, jeden tzv. peší a jeden dispečer. Spolu 19 mestských policajtov v takmer 36 tisícovom meste musí zatiaľ stačiť a s navyšovaním ich počtu sa v najbližšom období určite nepočíta.


 


Kamier stále málo
Ako sa veci s vynovovaním technického zabezpečenia vyvinú ďalej, závisí od úspešnosti podaného projektu Prevencia kriminality. Vedenie MsP podalo projekt na rozšírenie kamerového systému v meste. Pred dvomi rokmi im ho zamietli. V rámci SR sa má rozdeliť cca 1 200 000 eur a keď si zoberieme, koľko je miest a obcí, ktoré sa o tieto peniaze uchádzajú, tak si každý musí uvedomiť, že uspieť bude asi veľmi ťažké, no Humenčania nehádžu flintu do žita a veria, že to tentokrát výjde :-).

Momentálne máme v meste 9 kamier situovaných predovšetkým do centra mesta, potrebné sú však aj v jeho ďalších problematických lokalitách a práve tie by boli vyfinancované z europeňazí za predpokladu, že bude spomínaný projekt úspešný.

 
 

Trochu štatistiky
V minulom roku MsP zistila vlastnou činnosťou 2 634 priestupkov, čo je o 1 037 viac oproti roku 2011, takmer 1400 z nich bolo prejednaných v blokovom konaní, ostatné boli riešené dohovorom, alebo postúpené iným orgánom podľa miestnej a vecnej príslušnosti.

Čo sa týka štruktúry priestupkov, prevažne išlo o priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu zákazových značiek na miestnych komunikáciách, priestupky spáchané porušením VZN, priestupky proti verejnému poriadku, proti majetku a iné.

Najčastejšie dni a lokality páchania priestupkov MsP tiež vyhodnotili. Najbúrlivejšie dni boli piatok a sobota v okolí reštauračných zariadení, barov a pohostinstiev s dlhšou otváracou dobou.


V tejto súvislosti som sa šéfa humenských "modrých" policajtov opýtala, či má v praxi vôbec riešenie priestupku dohovorom nejaký zmysel, či si Humenčania "dajú povedať" a či na nich odpustenie pokuty platí ako preventívny krok k tomu, aby daný priestupok už v budúcnosti nespáchali?
Vysvetlil, že riešiť priestupok dohovorom, je zákonná možnosť a preto je to vyslovene na uvážení daného policajta, ako sa rozhodne vec riešiť. V praxi je to však u nás tak, že pokiaľ občan spácha priestupok, policajt si v zápätí cez dispečing preverí, či už v minulosti bol za nejaký postihnutý a ako. Pokiaľ je to po prvýkrát, policajt zvolí možnosť riešenia priestupku dohovorom, ale pokiaľ sa to opakuje, nasleduje sankcia vo forme blokovej pokuty. Štatistiky o tom,či to na ľudí vplýva preventívne, policajti nevedú :-), ale sám náčelník je subjektívne presvedčený o tom, že kto sa "previní" raz, urobí to nabudúce znova :-(."


 
     


Fakty :
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí v oblasti verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Bezplatné číslo MsP : 159MiMa
Verzia pre tlač
04.03.2013Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)