Domov AKTUÁLNE > Cestovateľský servis

AUTOSTOPOM NA CESTY

Nechceme stopárov presviedčať, aby nestopovali a vodičov, aby ich k sebe nevzaliNechceme stopárov presviedčať, aby nestopovali a vodičov, aby ich k sebe nevzaliSLOVENSKO - Lietadlom, vlakom, autobusom, autom alebo na bicykli? Spôsobov ako cestovať je veľa. Sú však ľudia, ktorí volia úplne iný spôsob a nedajú naňho dopustiť. Autostop.Téma autostopu nestráca na svojej aktuálnosti
Najmä počas letných školských prázdnin pravidelne registrujeme popri cestách zvýšený počet ľudí rôznych vekových kategórií, ktorí sa snažia cestovať za svojim cieľom autostopom. Na jednej strane je to síce najlacnejší spôsob prepravy spojený s určitým pocitom dobrodružstva a spoznávania nových ľudí, ktorý však na strane druhej môže so sebou prinášať aj určité riziko.


Stopár je chodec
V súvislosti s autostopom sa zároveň mnohokrát objavujú otázky týkajúce sa legitímnosti tohto spôsobu prepravy, zastavovania vozidiel, či prípadnej zodpovednosti za ujmu pri dopravných nehodách. Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý upravuje pravidlá cestnej premávky nevymedzuje pojem „stopár“ a vo svojom obsahu ani nijako neustanovuje pravidlá, resp. povinnosti súvisiace s touto činnosťou vo vzťahu k cestnej premávke. 

Vzhľadom na spôsob pohybu človeka stopujúceho vozidlá na ceste (ďalej len „stopár“) je však takáto osoba z pohľadu zákona považovaná za chodca a pre túto skupinu účastníkov cestnej premávky už vyššie menovaný zákon pravidlá ustanovuje. V §§ 52 – 54 sú jasne určené pravidlá, okrem iného aj o pohybe chodcov po ceste, o ich počte vedľa seba i o prechádzaní cez vozovku. Konkrétne § 52 hovorí o tom, že chodec je pri použití cesty povinný chodiť po ľavej krajnici, resp. pri ľavom okraji vozovky. Rovnako dôležitým v tejto veci je aj fakt, že podľa §§ 35 a 37 zákona je chodcom zakázané používanie diaľnice i rýchlostnej cesty. Stopári ako chodci v cestnej premávke sú vzhľadom na vyššie uvedené povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona.


Keď sa zo stopára stane spolujazdec
Okrem dodržiavania zákona chodcami je však nemenej podstatným pravidlom v tomto vzájomnom vzťahu vodiča a stopára aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky zo strany vodičov vozidiel. Najmä ustanovení §§ 23-25 zákona pojednávajúcich o zastavení a státí, § 22 o otáčaní a cúvaní, či §§ 45-46 o preprave osôb. V okamihu, keď sa zo stopára stáva spolujazdec vodiča vozidla, platí pre neho povinnosť dodržiavať ustanovenia zákona týkajúce sa tejto skupiny účastníkov cestnej premávky, najmä § 8 v súvislosti s používaním bezpečnostných pásov, či § 5 v súvislosti s používaním ochrannej prilby pri jazde na motocykli.

 

Za prípadnú ujmu na zdraví alebo na majetku stopára pribratého do vozidla v prípade dopravnej nehody zodpovedá osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila.

Nechceme stopárov presviedčať, aby nestopovali a vodičov, aby k sebe nevzali takýchto na auto čakajúcich ľudí. Chceme im len odovzdať niekoľko, všeobecne známych rád, ktoré môžu čiastočne znížiť obojstranné riziko autostopu :

- autostop si vopred dobre zvážte, ak je to možné cestujte radšej vlakom, autobusom alebo autom so známymi

- stopujte minimálne vo dvojici, znižuje to riziko

- stopujte na bezpečných miestach, aby vodič zastavením vozidla neobmedzoval premávku ( nie na diaľniciach, ani na neprehľadných úsekoch cesty )

- praktické je mať cieľové mesto ( smer ) napísané na tabuľke

- ak Vám niekto zastaví, dobre si zapamätajte informácie o vozidle (EČV, farba, apod.) a venujte od prvej chvíle naozaj dôslednú pozornosť vodičovi jeho vzhľadu a správaniu , ako aj  jeho prípadným spolucestujúcim

- ak je to možné, sadnite si na zadné sedadlo, aby ste mali dostatočný odstup a prehľad o vodičovi a v prípade nevhodného správania mohli včas opustiť vozidlo (ak máte najmenšie podozrenie, požiadajte o zastavenie, napr. z dôvodov nevoľnosti alebo vykonania osobnej potreby, samozrejme na otvorenom priestranstve)

- v každej situácii je zásadne dôležité zachovať „chladnú“ hlavu, pri pokuse o násilie sa snažte situáciu riešiť (ak je to možné) útekom na frekventované miesto. Je vhodné mať pri sebe vždy niečo, čo zintenzívni Vašu obranu (napr. ochranné spreje). Na škodu nie je naučiť sa zopár základných prvkov zo sebaobrany

- ak sa Vám podarí utiecť, o udalosti podľa možnosti čo najskôr upovedomte políciu
- podľa možnosti vyvarujte sa autostopu po zotmení

      Vodičom, ktorým s miernou úpravou nie sú na škodu vyššie uvedené rady, nemožno zabrániť v ich vôli vziať k sebe stopárov. Ak sa preto rozhodnú k sebe na cestu vziať neznámych spoločníkov, mali by byť ostražití a pozorní, nie menej ako samotní stopári.

Rovnako nezabúdať na určitú zodpovednosť za takýchto neznámych spolucestujúcich.
Zdroj : KR PZ Prešov
Foto : 
http://www.sostenitori.info/wp-content/uploads/2014/07/gnocca-russa-autostop.jpg

Verzia pre tlač
12.07.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (30%)
  • nie, nebudem riskovať (35%)