Domov AKTUÁLNE > Cestovateľský servis

PRI DOVOZE SUVENÍROV Z DOVOLENKY DOBRE VEDIEŤ

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebuLimity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebuBRATISLAVA – 430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.Z tretích krajín – Turecko, Tunis či Kuba, je možné doviezť leteckou dopravou tovar pre osobnú spotrebu do hodnoty 430 eur. Pokiaľ použijete iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviezť tovar do 150 eur.

Limity pre letecký dovoz neobchodného tovaru z tretích krajín (oslobodené od cla a dovozných platieb):
- najviac 200 ks cigariet,
- najviac 100 ks krátkych cigariek,
- najviac 50 ks cigár,
- najviac 250 g tabaku na fajčenie.

Alkohol a alkoholické nápoje
- najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu,
- najviac 16 litrov piva,
- najviac 4 litre tichého vína,
- najviac 2 litre šampanské,
- najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu.

Tieto oslobodenia sa nevzťahujú na osoby mladšie ako 17 rokov.

Iný tovar
napr. parfumy - bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 430 eur/osoba resp. 150 eur/dieťa do 15 rokov)
káva – max. 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie
čaj – max. 100 gramov alebo 40g čajového extraktu a esencie

Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z tretích krajín ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje príležitostne.

ZDROJ : Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy
FOTO : MiMa
Verzia pre tlač
18.07.2016Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (30%)
  • nie, nebudem riskovať (35%)