Domov AKTUÁLNE > HOTline

MIESTA JE MÁLO, PRÍSTUP ZLÝ, SVETLO NESVIETI

Ľudia sa pri bloku na Partizánskej boja parkovaťĽudia sa pri bloku na Partizánskej boja parkovaťHUMENNÉ - Najmladšie humenské Sídlisko pod Sokolejom má kopec problémov, niekomu chýba lepšia občianska vybavenosť, inému podmienky na relax, jeden by tu privítal ambulanciu detského lekára, iný oddychovú zónu. Obyvateľov v paneláku na Partizánskej ulici trápia parkovacie miesta. Ponúkajú aj riešenie, sami si však nepomôžu, na jeho realizácii musí participovať aj mesto.
Pri poslednej bytovke sídliska v časti od Jasenovskej ulice je veľký problém zaparkovať motorové vozidlo hlavne vo večerných hodinách. Pomohlo by zväčšenie parkoviska, priestor tu je. To, ktoré bolo urobené pred 3 rokmi kapacitne nestačí, ešte z neho značnú časť zaberajú ohrady na odpadkové koše. Ľudia sa tu boja parkovať. Neosvetlený priestor považujú za raj pre zlodejov.

V našej spoločnosti štandardný prístup k veciam, že my máme problém, vy ho vyriešte, v tomto prípade obyvatelia modifikovali v duchu - my máme problém a poznáme aj riešenia.


Pieskovisko odstránia, potrebujú žiadosť
"Čo sa týka parkoviska, k tomu by mohol po malých úpravách slúžiť priestor kde bolo kedysi pieskovisko, no už dlho nespĺňa tento účel, je to schátralé a zbytočne to špatí okolie, nakoľko detské ihriská boli v priebehu uplynulých troch rokov vybudované na iných miestach," navrhujú optimálne riešenie tunajší ľudia.
"Čo sa týka odstránenia pieskoviska. Technické služby staré a účelu neslúžiace pieskoviská v meste postupne odstraňujú. Žiadosť o odstránenie pieskoviska je potrebné smerovať na Technické služby. Je tu však potrebný súhlas bytového spoločenstva." povedal Kamil Kobak z tlačového referátu MsÚ.


Čakajú ich ďalšie papierovačky
"Pri vchode Partizánska 2 bolo pred cca 3 rokmi vybudované parkovisko, no kapacitne vôbec nepostačuje, ľudia autá parkujú aj na polia pri cestnej komunikácii a navyše umiestnenie ohrady s odpadkovými košmi zaberá pomernú časť daného parkoviska a nie je cez ňu vidieť na odparkované autá, čo napomáha kriminalite. Už sa stalo, že sme mali poškodené autá vandalmi, nedávno sme tu zaznamenali krádež," hovoria dotknutí obyvatelia Partizánskej. Navrhujú preto premiestniť odpadkové koše ďalej mimo plochy parkoviska na trávnatú časť. A jedným dychom hovoria o ďalšom probléme. "Z daného parkoviska je sťažený výjazd hlavne dlhších motorových vozidiel pre malý priestor na danom mieste. Vodiči z času načas využívali prejazd cez trávnatú časť, no pred nedávnom tam bol umiestnený betónový kvetináč, ktorý má zabrániť prejazdu, resp. výjazdu z parkoviska," upozorňujú. Dané miesto dodnes nie je osvetlené, ale teší ich fakt, že sa im podarilo dosiahnuť aspoň to, že v krátkom čase má dôjsť k náprave. Mesto má pre nich aj v tomto prípade radu ako postupovať.
"V prípade, že majú občania záujem premiestniť odpadkové koše, búrať stavbu pri kontajneroch a budovať nové parkovisko, ku všetkému je potrebný súhlas všetkých vchodov a bytových spoločenstiev, ktorých sa to týka. Po súhlase bytových spoločenstiev je potrebné podať žiadosť na Mestský úrad. Ten po schválení v MsZ vypracuje projektovú dokumentáciu," povedal Kobak.
MiMa
Foto : dodané


Verzia pre tlač
10.08.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (33%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (29%)
  • nie, nebudem riskovať (38%)