Domov AKTUÁLNE > HOTline

MORUŠA PREHRALA BOJ S OBČANOM

Mesto žiadosť o jej vyrub zamietlo, občan sa odvolal, Okresný úrad rozhodnutie mesta zmenilMesto žiadosť o jej výrub zamietlo, občan sa odvolal, Okresný úrad rozhodnutie mesta zmenil, súhlasil s výrubomHUMENNÉ -  Jeden z Humenčanov sa dožadoval výrubu stromu – moruše, na ulici Dobrianskeho 35. Argumentoval tým, že je na tento strom alergický. Mesto žiadosť zamietlo, ale... Mesto po posúdení žiadosť zamietlo, dôvody sa zdali byť nedostatočné
V prvej fáze Humenčan odôvodnil svoju žiadosť tým, že moruša, mimochodom, jediný strom svojho druhu rastúci v rámci verejnej zelene, tieni do bytov blízkeho obytného domu a jeho plody poškodzujú autá, ktoré pod ním parkujú.
"Mesto žiadosť zamietlo na základe množstva žiadostí, kde občania udávajú alergie na rôzne stromy. Ak by mesto pristupovalo na každú takúto žiadosť vyrúbaním stromu, by bolo bez zelene. Preto orgán ochrany prírody a krajiny posúdil predmetnú žiadosť a skonštatoval, že neboli preukázané dostatočné dôvody na vydanie súhlasu na výrub moruše," informoval Kamil Kobak z tlačového referátu MsÚ. 


Občan sa nevzdal
Reakcia žiadateľa na seba nenechala dlho čakať. Svoju žiadosť dokonca rozšíril o ďalší dôvod a to, že mu tento strom spôsobuje alergiu. Podľa medializovaných informácií to mal dokladovať aj správou od odborného lekára. Mestský úrad v Humennom tak obdržal v zákonnej lehote odvolanie občana, proti rozhodnutiu tunajšieho úradu, ktorým bola zamietnutá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – moruša opätovne. Mesto Humenné muselo 
 napadnuté rozhodnutie so spisovým materiálom odstúpiť odvolaciemu orgánu – Okresnému úradu v Humennom, Odbor starostlivosti o ŽP.


Rozhodnutie zmenili, výrub povolili
Okresný úrad v Humennom však zmenil rozhodnutie mesta a novým rozhodnutím vydal súhlas na výrub dreviny – 1 ks moruša.
... pred výrubom


"Je na posúdení každého občana, či bolo naozaj potrebné tento strom vyrúbať, keďže práve moruša sa v inom meste uchádza napríklad o titul Európsky strom roka," zamýšľa sa Kobak.


Moruša biela
Ovocný strom príbuzný figám. Jej pôvod je v Číne, do Európy sa dostala už v 7. alebo až v 12. storočí. Na Slovensku sa objavuje o 600 rokov neskôr. Dnes patrí k najrozšírenejším cudzokrajným, listnatým drevinám. Strom je vhodný aj do vetrolamov, netvarovaných živých plotov a alejí. Moruše patria medzi dlhoveké dreviny. Z jedného stromu sa získava 70 - 100 kg plodov. Vhodné na priamy konzum a na výrobu štiav, kompótov, sirupov. Ovociu sa pripisujú liečebné účinky. Má protizápalové a dezinfekčné účinky, pôsobí upokojujúco na naše horné dýchacie cesty. Listy moruše sú plné esenciálnych látok, vitamínov a stopových prvkov. Výťažky listov tohto druhu moruše sú často využívané v tradičnej čínskej medicíne. Jej hlavný prínos spočíva v znižovaní krvného tlaku a dosiahnutí telesnej a duševnej rovnováhy. Podporujú krvotvorbu, pomáhajú pri liečbe leukémie, hnisavej angíny, zápale hrdla, znižujú tlak. Kôra zo stromu pôsobí proti zápche. Redukuje hladinu cukru v krvi, znižuje hladiny cholesterolu a tuku, obsahuje resveratrol, ktorý blokuje pôsobenie rakoviny, bráni rastu nádorov. Z jej listov sa varí čaj.


MiMa
Zdroj + foto : 
http://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Obcan-mal-alergiu-na-Europsky-strom-roka/
Verzia pre tlač
27.02.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)