Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Do nového roka...

Kultúrne dedičstvo na novodobých kalendároch a dobových vianočných pohľadniciach vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Do nového roka...

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupňuje pre širokú verejnosť vo svojich výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya dňa 12. decembra 2022 výstavu súčasnej slovenskej kalendárovej tvorby a dobových vianočných a novoročných pohľadníc pod názvom Do nového roka... Vystavované kalendárové diela predstavujú výber najkrajších kalendárov vydaných pre rok 2022 a ocenených na 30. ročníku prestížnej celoslovenskej súťaže kalendárovej tvorby Slovenska O najkrajší kalendár Slovenska v marci 2022 v Banskej Bystrici. Kolekciu tvoria stolové a nástenné, viaclistové a jednolistové kalendáre prezentujúce kultúrne a prírodné bohatstvo a tradície Slovenska.

Súťaž od roku 1992 organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z výtvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a ďalších odborníkov.

Pod rovnomenným názvom sa každoročne v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže v Banskej Bystrici koná prezentačná premiérová výstava ocenených diel. Historicky prvá výstava slovenskej kalendárovej tvorby v Banskej Bystrici sa konala práve pred 30. rokmi dňa 15. decembra 1992. Ako dve paralelne putujúce výstavy sa kalendáre slovenských vydavateľov každoročne prezentujú v ďalších mestách na území Slovenska. Vo Vihorlatskom múzeu hosťovali výstavy v roku 1999 a v roku 2022.

Vihorlatské múzeum sa v rámci svojej prezentačnej a edičnej činnosti venuje kalendárovej tvorbe od roku 1999, s osemročnou prestávkou od roku 2017 dodnes. V každom súťažnom ročníku premenilo Vihorlatské múzeum svoju nomináciu aj na ocenenie odbornej poroty. Do roku 2023 vydáva Vihorlatské múzeum svoje ôsme kalendárové dielo, ktoré je prezentáciou činnosti múzejnej inštitúcie pri ochrane a zveľaďovaní kultúrnych hodnôt zverených múzeu.

Výstavu slovenskej kalendárovej tvorby a ocenených kalendárov Vihorlatského múzea dopĺňa súbor vianočných a novoročných čiernobielych a farebných pohľadníc minulého storočia z fondu archiválií Vihorlatského múzea v Humennom. Vystavené exponáty dokumentujú výtvarné a technické premeny jedného z prvých grafických masových komunikačných spôsobov, ktoré v súčasnosti nahradzujú komunikačné kanály sociálnych sietí. Dobové pohľadnice v  podobe maľovaných námetov, fotografických inštalácií a reprodukcií známych výtvarných diel s vianočnou a novoročnou tematikou čerpajú z biblického prostredia, prírodných a  vianočných motívov. Z múzejného hľadiska predstavujú vystavované exponáty hmotný dôkaz tradičného spoločenského chápania Vianoc prostredníctvom generáciami uchovávaných a prezentovaných archaických biblických i svetských vianočných symbolov. Výstava Do nového roka... je verejnosti vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom prístupná do 31. januára 2023.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom


Verzia pre tlač
06.12.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)