Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Folklórny experiment sa podaril

Rekapitulujú folklórne leto – tvorivé dielne

Folklórny experiment sa podaril

HUMENNÉ. Pandemické opatrenia v minulom roku veľmi negatívne ovplyvnili činnosť folklórneho hnutia nielen v humenskom regióne, ale aj na celom Slovensku a postihli najmä kolektívnu umeleckú činnosť. Mnohé festivaly sa neuskutočnili, tanečné a spevácke kolektívy nenacvičovali, dokonca sa viaceré súbory rozpadli. Cez masmédiá boli divákom a poslucháčom podsúvané nové estrádno-folklórne celebrity a nová tzv. moderná kultúra.

V tejto situácii v humenskom regióne došlo po zrušení reštriktívnych pandemických opatrení v snahe podchytiť najmä mladú generáciu a viesť ju ku vzťahu ku tanečným i hudobným folklórnym tradíciám k zaujímavému experimentu. Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom, Maticou slovenskou, Rusínskou obrodou na Slovensku a Rusínskym záujmovým združením uskutočnili rad systémových a navzájom prepojených podujatí.

Jedným z nich boli pravidelné tanečno - hudobné tvorivé dielne v priestoroch vyššie menovanej školy, ktorá poskytla aj odborných lektorov. Tieto dielne sa realizovali každý utorok a štvrtok. Doobeda sa lektori venovali deťom, žiakom základných škôl, poobede mládeži a dospelým. Obohatením tohto experimentu bol 4 dňový cyklus tanečno-hudobných dielní Folklór pre všetkých finančne podporený Fondom na podporu umenia v dňoch 20., 22. júla a 3. a 5. augusta 2021, ale najmä letný tábor finančne podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín cez projekt Rusínske tvorivé dielne a letný tábor rusínskych folkloristov v rekreačnom zariadení Danova pri Medzilaborciach.

Zúčastnilo sa ho 50 účastníkov a tematicky bol zameraný na rusínske tanečné a hudobné umenie.

Tanečnými lektormi boli doc. Vladimír Marušin, ArtD., Anna Marušinová, Bc. Michal Gnip, hudobnými lektormi Mgr. Vitalina Hotra, PaedDr. Miroslav Kerekanič a Miroslav Dzijak, DiS.art. Možnosť vrátiť sa ku folklóru dostali aj bývalí členovia humenských folklórnych kolektívov, ktorí počas víkendov v priestoroch SZUŠ Kudlovská si oprášili svoje tanečné a spevácke schopnosti a združili sa v tanečnom zoskupení, ktoré nazvali Chemloňáci.

Dúfajme, že im počiatočná zanietenosť a entuzianizmus vydrží aj do ďalšej činnosti.

Tvorivých dielní sa zúčastnili detskí speváci a hudobníci z regionálnej súťaže hudobného folklóru detí a prihlásení záujemcovia súťaže choreografií folklórnych súborov Jazykom tanca a regionálnej súťaže hudobného folklóru dospelých.

Jednotlivé tvorivé dielne sa okrem rozvoja základných tanečných, speváckych a hudobných kompetencií zamerali aj na prípravu kolektívov a jednotlivcov na postupové súťaže a na jednotlivé kultúrne podujatia v Humennom realizované vyššie uvedenými organizáciami.

Takýmto spôsobom účastníci tvorivých dielní účinkovali 8.8.20121 na VII. ročníku Rusínskeho folklórneho festivalu, 12.8.2021 na podujatí Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť, 15.8.2021 na Koncerte ľudovej hudby Sokolej a jej hostí, 29.8.2021 na kultúrno-spoločenskom podujatí Dožinky a vrcholom sezóny bol Chemlonfest dňa 12.9. 2021 na amfiteátri v Humennom, na ktorom sa realizovali tri regionálne súťaže – súťaž choreografií folklórnych súborov Jazykom tanca, súťaž hudobného folklóru dospelých, detská časť festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva a umelecká prezentácia v tomto roku jubilujúcich humenských folklórnych kolektívov – FS Chemlon (50. výročie), DFS Chemloňáčik (40. výročie) a ĽH Sokolej (30. výročie).


Folklórny experiment sa podaril.

Celkovo sa ho zúčastnilo okolo 150 účastníkov, ktorí sa prezentovali na 4 kultúrnych podujatiach a ich umenie si pozrelo okolo 4000 divákov. Nevieme, čo nás čaká v budúcnosti. Možno opäť spoločenské obmedzovanie, kultúrna výluka. Nás však teší, že naše letné folklórne aktivity mali zmysel, našli odozvu u účastníkov našich podujatí, ale aj u vďačných divákov na festivaloch a koncertoch, že sme prispeli k udržaniu slovenských i rusínskych tradícií v humenskom regióne.

ZDROJ, FOTO : PaedDr. Miroslav Kerekanič, odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom


Verzia pre tlač
22.11.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (30%)
  • nie, nebudem riskovať (35%)