Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Folklórny súbor Chemlon Humenné na medzinárodnom festivale v Poľsku

Hlavným organizátorom festivalu bol Podlaski institut kultury v Bialystoku a podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Maršálka Podlaského vojvodstva

Folklórny súbor Chemlon Humenné na medzinárodnom festivale v Poľsku

HUMENNÉ. V dňoch 21.-24. júla 2022 sa členovia FS Chemlon zúčastnili medzinárodného viac žánrového festivalu „Podlaska oktava kultur“ v Bialystoku v Poľsku. Na podujatí účinkovalo 17 tanečných, hudobných a speváckych zoskupení z Poľska, Litvy, Čiernej Hory, Ukrajiny, Slovenska, Estónska, Číny a Južnej Kórey.

Hlavným organizátorom festivalu bol Podlaski institut kultury v Bialystoku a podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Maršálka Podlaského vojvodstva.

FS Chemlon sa na festivale predstavil tancami Utopená krása, Pod nohy, hraj!, Dobra tota žona, Ta še spači každomu, Fogáše, Hostina a Fľaškový z regiónu Horného Zemplína v choreografickom stvárnení Doc. Mgr. Vladimíra Marušina, ArtD. a rusínskymi a zemplínskymi spevmi v podaní speváckych skupín Hačure, Bosoročky a speváčky Janky Magurovej. Súbor sa prezentoval 40 min. programom na festivalovom koncerte v Bialystoku a samostatnými hodinovými koncertami v Rajgróde a v Pjatnici Poduchownej. Koncerty mali výbornú atmosféru a jednotlivé programové čísla mali patričnú divácku odozvu. Závery našich vystúpení sa vždy končili prídavkami.

Tanečnú zložku na podujatie pripravili Bc. Michal Gnip, doc. Mgr. Vladimír Marušin, ArtD. a Anička Marušinová, spevácke zložky PaedDr. Miroslav Kerekanič a hudobnú zložku viedla Mgr. Vitalina Poldruháková.

Vedúcim celého zájazdu bol Bc. Michal Gnip, DiS.art. Festival bol veľmi dobre organizovaný. Ubytovaní sme boli vo vysokoškolskom internáte, raňajky boli vo vysokoškolskej jedálni, obedy a večere v hotelových zariadeniach.

Poďakovanie patrí aj našej hosteske Patrícii Komorowskej, ktorá sa o nás počas celého nášho pobytu starala od rána až do neskorého večera. Plynule rozprávala po slovensky, náš jazyk sa naučila počas štúdii medicíny v Košiciach, kde dokonca tancovala vo FS Čarnica. Cestou domou sme sa zastavili vo Varšave, kde sme si vo večerných hodinách prezreli historickú časť mesta, ktorá je nádherná a má svoju neopakovateľnú atmosféru. Dojmy z festivalu sú vynikajúce. Kvalitná organizácia a dobré materiálno-technické zabezpečenie od ubytovania, cez stravu, ozvučenie, sprievodné podujatia až po vďačných divákov. Tieto pocity umocnili aj celkové dojmy z Poľska - vrelí a ochotní ľudia, kvalitné a udržiavané cesty, moderná bytová výstavba, zrekonštruované historické budovy a najmä pšenicou, jačmeňom a kukuricou posiate šíre poľské polia, udržiavané ovocné sady a moderné poľnohospodárske objekty. Vskutku som im v dobrom závidel. Je vidno že Poľsko má „GAZDOV“, ktorí vedia, že piliere štátnosti stoja na sebestačnom poľnohospodárstve, dobrom priemysle a dopravnej infraštruktúre, ale tiež na kvalitnom školstve a vlasteneckej kultúre. Máme sa čo učiť a doháňať. Poliaci sa za svoju históriu a kultúru nehanbia, lebo majú radi svoju krajinu. Nastoľuje sa otázka –„ Quo vadis Slovensko?“

ZDROJ, FOTO : PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art., odborný pracovník Vihorlatského múzea
Verzia pre tlač
08.08.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)